• Важни условия и изисквания при излюпването на холмогорска гъска
  • Опитът си и видео представя инж. Петър С. Петраков, обл.Пазарджик, гр. Септември

За да се излюпят яйца в домашни условия е необходимо предварително човек да придобие висока компетентност основно в две направления:
1. Избор на инкубатор за конкретните домашни условия
2. Избор на технология за мътене.

При избора на инкубатор е необходимо да се имат предвид количеството яйца, които ще се мътят и излюпват при всяко едно зареждане, а също и броят зареждания през годината. Много производители на инкубатори са се доказали в практиката и са гарант за високо качество сред повечето професионалисти, но също така е важна е и цената на това оборудване и техника за масовия потребител. В търговската мрежа се предлагат много почти всякакви инкубатори, както за ръчно завъртане на яйцата, така и напълно автоматични.

В домашни условия, който човек има познания и висока компетентност, може сам да си изработи или по-конкретно - да си сглоби достатъчо добър и качествен инкубатор с помощта на подръчни материали и налични части, или закупени подходящи от търговската мрежа. Подборът им трябва да е такъв, че по нищо полученият краен продукт да не отстъпва на предлагания в магазина, че дори и да го превъзхожда в много отношения - в цена, в качество , сигурност, а също и в лесна поддръжка. Това може да стане най-вече чрез черпене на опит от други хора, експерементирали в тази област и споделили своите знания, или чрез лични експерименти с предхождаща ги солидна теоретична подготовка.

При избора на технология

за мътене освен утвърдената в специализираната литература през отделните години и издания, е добре да се следи и за нейната актуализация най-вече в статии в списания и вестници от съвременни автори в националната, а също и в международната преса от този бранш. Интернет предлага достатъчно информация, когато се знае какво точно се търси и е неободимо. Въпреки че в много случаи има разминаване в технологията, както по процента влажност по дни, също така и в много други елементи от нея, човек с времето по емпиричен начин установява за себе си кое е най-доброто за изпълнение и постижение с техниката, (оборудването) която (което) притежава.

Основното е да се знае,

че при всеки вид птици, размерите на яйцата са различни, а също и температурните интервали като функция от времето, влажността, въздухообмена , както вътре в инкубатора - вихрите от въздушните потоци, а също и тези, които влизат и излизат от кутията.

Топлината обикновенно се вдига в горната зона под капака, а въглеродният двуокис е тежък и пада в долната част на инкубатора, излизащ навън посредством вентилационни отвори, същевремено приток на въздух отвън, който се смесва с този отвътре. Вентилаторите от редица съображения могат да бъдат поставени както под капака, така също и от другите стани на кутията, която може да има каква ли не форма. В повечето случаи производителите се водят от естетически съображения , а също и от практически.

Има мнения, според които вентилаторите трябва да бъдат монтирани под капака и да свалят топлината надолу, като постоянно обдухват с топъл въздух черупката на яйцата. Има и други, при които вентилаторите трябва да засмукват въздуха. Независимо къде са монтирани те, целта е при този термодинамичен процес в контактната зона на термодинамичната система на яйцето, (понеже то има няколко зони - жълтък в който е зародишът, обвит с белтък, въздушно пространство, покити с черупка) , възможно най-бързо да се придобие съответната необходима температура, според конкретната технология за мътене. Използвам думата "неободима", но това не винаги означава зададена от вас в електонния терморегулатор, представяна от цифровия индикатор! Операторът ако мога така да нарека лицето, пускащо и наблюдаващо тази "специализирана машина", трябва да осигурява възможно максимален контрол във времето за качеството по време на експлоатацията й. Ще бъда по-конкретен на базата на

моя личен опит

1. Подбирам технология от специализираната литература.

2. Съгласувам тази технология със последните статии в реномираните авторитетни издатели в бранша, за конкретната технология, т.е. актуализирам я към последна дата от вестници, списания, ...
3. Подготвям оборудването за съответната цел.
4. Настройвам оборудването по възможно най-разумния начин.Това ще рече, че освен този от терморегулатора, поставям и още няколко други термометъра вътре в няколко различни термични зони - под, над яйцето, от едната и от другата страна , в средата... За да преценя евентуално и нанеса съответните корекции с цел компенсиране на разликата от зададена в термостата стойност и измерената друга стойност вътре във всяка зона.

Защо е възможно да има такава разлика ли?

Такава разлика има, защото според дебита на вентилаторите, нивото на отворите, броя им, площта им, въздухообмена според мощността, геомертрията на конструкцията им, броя вентилатори, монтажа им, а също и нагряващия елемент - крушка или реотан, или нагревател от поялник, при едни зони се нагрява повече, а при други по-малко.

Важно е къде е поставена сондата, която измерва и предава сигнал в термостата, да изключи при максимална зададена граница и да включи при минимална зададена стойност. Тази сонда може да бъде поставена под яйцето, а нагревателят да е над яйцето и при слаб въздушен поток (защото, ако е много силен, ще се разхвърчат яйцата в кутията и ще стане нещо подобно на "омлет"), яйцето може да не се отоплява достатъчно или да прегрее, като вие зададете температура 37,7 градуса за мътене - под него, а нагревателят отгоре да го пече с 39 или 40 градуса.

Аз моят инкубатор си го изчислявам сам. Под капака поставям 4 вентилатора с възможно най-качествени, мощнни и същевременно с това икономични показатели и допълвам с 5 нагряващи елемента - електрически крушки от по 25 вата всяка една от тях, Свързани паралелно към терморегулатора. Сондата, от която терморегулатора получава сигнал, поставям в ниво или над яйцето или на ниво неговата ос-център-ядрото му (мислено),т.е. между яйцата ориентировъчно, но в горната им част. За мен е важно да не се получи прегряване ! А в долната зона от яйцето, дори и да не бъде добре обдухвано, когато се завърти, то получава подходящата температура.

Повечето специалисти твърдят, че за да бъде добре изпълнена съвършената технология за успешно излюпване е небходимо освен стандартният електронен термометър вътре да бъде поставен и лабораторен или медицински, но достатъчно прецизен, който да отчита всяка една десета и отклонение. Защото ако този вътре е по-точен и показва 37.7 , а електронният, в който задавате стойност 38 или 39, на вас ви трябва реалната измерена стойност, а не тази, зададена от вас, която си мислите или която ви се иска да е реална! Погрешно е да зададете 37,7 и да си мислите, че навсякъде вътре е точно толкова колкото ви се иска! Това, за да сте сигурни, трябва да го установите с точен друг термометър. Нищо, че задавате прекалено точни единици и десети от градуса, то вътре може изобщо да не е така във всички зони от яйцето.

Ето защо е важно единият допълнителен прецизен термометър да следи предната или горната зона от яйцето за прегряване, а другият допълнителен термометър - задната или долната зона от яйцето за охлаждането му. Ако тези зони са с почти еднаква стойност, това означава, че дебитът на вентилаторите е оптимално изчислен. И ако същевременно с това стойността, регистрирана от вътрешните прецизни термометри в отделните термични зони под капака (над яйцата), и на този до дъното (под яйцата) съвпада с тази, която сте задали в индикацията на терморегулатора, означава, че производителят му си е свършил отлично работата.

При всяка порода гъши яйца има значение не само размерът, но съшо така и

вида на черупката, нейната плътноост

При немска едра гъска черупката е една, а при холмогорска е друга. Яйцатаq които тежат под 150 грамаq се излюпват по-лесно в сравнение с тези, които тежат над 150 грама. Има гъши яйца, които тежат над 200 грама.

Влагата я регулирам с подходящи за целта съдове, поставени под нагряващите и вентилиращи елементи, разбира се, обезопасени с решетка, за да не попадат в тях новоилюпените гъсета или други птици. Избира се и удобно място за допълване то им с вода след допустимото дневно ниво за изпаряване. Според броя съдове и разположението им аз постигам достатъчно съласно конкретния ден от графика, точно предписаното процентно съдържание влажност с точност до 5%, което е допустимо. По време на излюпването, когато спре завъртането на яйцата, а дори и преди това, се пулверизира за допълнителна влажност.

Завъртането на яйцата не винаги може да бъде автоматично. С достатъчна точност може да се получи дори когато се използват съвременни смартфони, като се настроят съответният брой аларми към будилника и се поставят към тях етикети, за да се поясни в кой час се въртят ръчно яйцата, в кой час от деня се охлаждат и в кой час спират да се охлаждат, т.е. отново се влючва инкубатораът.  По време на работа аз работех с осем аларми през три часа само за ръчно въртене на яйцата, в които се изисква лично присъствие, освен тези осем аларми аз използвах и 4 други от тях 2 за гасене на нагряващия елемент в инкубатора и толкова за пускането му, като едата беше през ноща, а другата през деня. Освен това имах и други допълнителни аларми, които ме улесняваха за доста други неща.

За да не е толкова трудоемък този 33 дневен период от време, до окончателното излюпване на гъшите яйца е добре да се провежда от няколко лица или члена в семейството, за да може всеки един от тях да си осигури съотвентният необходим процент здавословен за човешкият организъм сън за денонощие. Тудно е, когато алармата ви е в 22,00, след това в 01,00 после в 04,00, после в 07,00 и се налага сам да си въртите яйцата, особено ако се налага и да работите в някаква друга служба. При мен и такива моменти е имало и мога да кажа от личен опит, че не е толкова приятно...

5. Следя всеки един етап за спазването на технологията, като за целта съм принтирал върху хартиени листове таблица по дни и часове, в които вписвам всички мои дейности, от които в последствие се правят анализи за подобрение и усъвършенстване.

Овоскопирането е важно, понеже в ранен етап се премахват "мътоците".