Честите превалявания ще увеличават гъбните инфекции

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време и температури близки до климатичните норми за второто и началото на третото десетдневие на май. В по-голямата част от полските райони се прогнозират валежи със стопанско значение и подобрение на почвените влагозапаси в 50-cм слой. В края на първото десетдневие на май на места в крайните северозападни и югоизточни райони (Любимец, Сливен) на страната влагозапасите при пшеницата бяха незадоволителни, под 65% от ППВ (пределна полска влагоемност). Очакваните валежи през седмицата ще бъдат от важно значение за зимните житни култури, при които ще протичат критични по отношение на влагата фази. При пшеницата и ечемика ще се наблюдава масово изкласяване. При най-рано изкласилите, в края на април и началото на май, посеви в Дунавската равнина и в южните райони (Бъзовец, Николаево, Павликени, Силистра, Сандански, Пазарджик, Хасково) ще се осъществява цъфтеж, оплождане и наливане на зърното.

При царевицата и слънчогледа ще се наблюдава листообразуване, а при ранните пролетни култури (фий, грах) - образуване на съцветие и фаза цъфреж.

Прогнозираните чести валежи ще бъдат предпоставка за повишаване на инфекциозния фон от някои гъбни патогени: кафяво гниене по плодовете на ранните сортове череши, сиво гниене по ягодите, струпясване и брашнеста мана по семковите овощни видове и др.. При лозата ще се отделя реса - критична фаза за заразяване с мана (Plasmopara viticala) и оидиум (Uncinula necator).

Прогнозира се повишена вероятност за локални градушки. Засегнатите от култури при първа възможност трябва се третират с медсъдържащи фунгициди за по-бързо калциране на раните и намаляване на риска от вторични зарази.