Скоро ще се появят и първите агнета * Овцете издържат на студ, но не понасят влага, мръсен въздух и течение

Оборният период при овцете в разлrчните райони на страната продължава обикновено 160-180 дни. С малки изключения

овцете са на яслово хранене

През оборния период те се нуждаят от солидно помещение. То трябва да е сухо, светло и просторно. Овцете издържат на студ, но не понасят влага, мръсен, задушлив въздух и течение. През зимата най-много страдат от влага. Вълната им е силно хигроскопична, т.е. поглъща влагата. Когато овца с влажна вълна лежи на мокър под, на това място от тялото вълната се запарва и опадва (предимно в областта на корема). А когато

овцата лежи с оголен корем, лесно простива

Простудата предизвиква дихателни инфекции, храносмилателни разстройства и най-лошото - аборти. Затова в овчарника постоянно трябва да има

суха постеля

За една зима предвидете по 100-120 кг слама на овца за постеля.
Влажният, мръсен и изпълнен с амоняк въздух пък дразни дихателните пътища и белите дробове на овцете и предизвиква възпаляването им. Затова овчарникът

трябва да се чисти и проветрява редовно

Като се вземат предвид зимното агнене, яслите, хранилките и поилките
всяка овца/коза трябва да разполага с площ от 1,0-1,4 кв.. м.
Другото важно изискване е

подът да е повдигнат 

на 20-30 см от земята.

Има нормативи и за температурата:

* не трябва да е по-ниска от 5-8 градуса;

* оптималната е 10-17 градуса;

* по време на агненето - 15-18 градуса.

Прозорците в овчарника трябва да са разположени на 1,2 м от пода. Добре е да предвидите и дежурно нощно осветление.

При сутрешно обледеняване на снега около кошарата, веднага почистете. За да елиминирате подхлъзването, осигурете слама, сол, пясък и пепел. Ще ви трябват и инструменти за почистване на сняг и лед.
При сутрешно обледеняване на снега около кошарата, веднага почистете. За да елиминирате подхлъзването, осигурете слама, сол, пясък и пепел. Ще ви трябват и инструменти за почистване на сняг и лед.
Огледайте покрива. Запечатайте пукнатините и дупките.Прегледайте и стените, за да не влизат гризачи. Запасете се с дезинфектант и препарати против гризачи. Не забравяйте и лампите – денят намалява и ще ви трябва светлина.
Огледайте покрива. Запечатайте пукнатините и дупките.Прегледайте и стените, за да не влизат гризачи. Запасете се с дезинфектант и препарати против гризачи. Не забравяйте и лампите – денят намалява и ще ви трябва светлина.