За да сте спокойни, изолирайте добре пода и пазете прасетата от течение! Независимо от рязкото падане на температурите и студеното време свинете трябва да имат

свободен достъп до дворчето за разходка

Стопаните с опит знаят, че животните се пускат извън кочината след сутрешното хранене и поене.

Но на прехода от есен към зима трябва да следите външната температура. Изискванията са:

* да не е по-ниска от 8 оС за свинете майки и нерезите;

* за подрастващи прасета - не по-ниска от 12 оС;

* а за угояваните свине - не по-ниска от 10 оС.

Ако имате кърмеща свиня-майка, може да я пускате навън без прасенцата след 3-ия ден от опрасването. А бозайничетата могат да излизат с майките си след 15-дневна възраст при температура на въздуха 15 оС.

Продължителността на престоя в дворчетата или разходката зависи не само от температурата на въздуха, но и от влажността (тя се движи от 60 до 80%).

В студеното време поддържайте

добра хигиена в кочината и изолирайте пода

Постелята се полага след добро почистване и дезинфекция. Обикновено се използва чиста и суха слама с дебелина до 10 см. Сламата може да се замени с дребен талаш, дървени стърготини или смлени царевични кочани.
Свинете боледуват по-често при по-висока влажност, съчетана с ниски температури. Внимавайте и за въздушно течение в кочината - то крие големи опасности.