Третирайте, за да ограничите популацията й

Обикновената листна бълха е неприятел, който вреди основно по крушата, дори предпочита определени сортове, които са с дълъг и продължителен растеж на летораслите.

Какво трябва да знаете:

* Възрастната бълха има две форми - лятна и зимна.

* При нашите условия неприятелят развива 4-5 поколения през годината.

* Зимува възрастната форма на насекомото - под окапалите листа, в цепнатините на ствола, под старата и напукана кора и в други прикрития.

* Рано през пролетта бълхата напуска зимните си убежища, заселва се по набъбващите пъпки и летораслите и започва да смуче сок от тях. По-късно преминава и смуче сок по листата и цветовете.

* Възрастните насекоми от второто поколение се появяват през второто десетдневие на юни, от третото - в средата на юли, от четвъртото - през втората половина на август и от петото - в края на септември. Отделните поколения се застъпват.

Каква вреда нанася?

Големите колонии на бълхите смучат сок от листата и младите клонки на крушата. При храненето си ларвите и нимфите, а също така и възрастните насекоми отделят капки медена роса, които придават на нападнатите части бляскав и саждив вид. По тях се заселват чернилни гъбички, които не вредят на самото растение, но пречат за протичането на нормалните физиологични процеси - фотосинтеза, транспирация, дишане и др.

Борба с неприятеля

* За да е ефикасна борбата с крушовата листна бълха, тя трябва да започне още много рано напролет. Ако времето е топло, това означава още през първите топли дни на февруари или март, когато дневните температури се задържат за няколко дни над 8 градуса. През този период борбата е насочена срещу възрастното и има за цел да предотврати яйцеснасянето. Препоръчително е да се използват контактни инсектициди, които са с по-бърз ефект. Много подходящи са синтетичните пиретроиди или комбинирани с тях препарати.

Моментите:

* През периода от набъбване на пъпките до началото на цъфтежа се прави предцъфтежно пръскане.

* Във фаза преди разтваряне на цветовете, при необходимост се извършва второ предцъфтежно пръскане.

Има много регистрирани продукти за растителна защита.

Начинаещите овощари трябва да знаят, че крушовата листна бълха е сред вредителите, които много бързо придобиват резистентност към химични средства. За да не се допусне това, използваните препарати трябва да се редуват.За да се намали зимуващата популация, препоръчително е да се пръска, преди бълхите да са напуснали дърветата и да са отишли в местата на зимуване.
За да се намали зимуващата популация, препоръчително е да се пръска, преди бълхите да са напуснали дърветата и да са отишли в местата на зимуване.