Въпросът е на Надя Георгиева

За съжаление нашата читателка не дава никаква по-подробна информация.

Затова и отговорът е базиран на някои възможности. Сред тях са неправилната резитба, а също и недоброто опрашване и оплождане.

Резитба

Правилното формиране на дръвчетата е от основно значение за навременно им встъпване в плододаване. Така например, ако клонките на дърветата растат изправени, дърветата се развиват добре, но не дават плодове. Причината за това, е че хранителните вещества се насочват към развитие на листните, а не към плодните пъпки.
Ето защо върховете на клонки, които растат силно, трябва да се прищипят. Тази операция се прави в края юли – средата на август. Освен това изправено растящите клонки могат да се наклонят към тъп ъгъл спрямо ствола на дървото. Това става с помощта на подходящи връзки и колчета, забити в земята.

Цъфтеж

Крушите се нуждаят от пчели, освен това са самостерилни, т.е. собственият им прашец не е достатъчен

* Някои круши като Клементинка, Вилямова масловка. Добра Луиза, Боскова масловка и други имат нормално устроени цветни органи (прашец, плодник), но при самоопрашване не се оплождат. Тези сортове обаче са добри опрашители и могат да се оплождат помежду си.

* Друга част от сортовете - Енисейка, Попска круша, Аманлиева масловка, Дилова масловка, Караманец, Юбилейски дар и други, имат понижена жизненост на прашеца. Това означава, че са лоши опрашители, защото, освен че не се самооплождат, не са в състояние да опрашват и оплождат другите крушови сортове.

* При някои сортове като д-р Жюл Гюйо, Абат Фетел и други може да се наблюдава образуване на плодове без опрашване и оплождане. Получените круши обаче са по-дребни и нямат типичните за сорта характеристики, може и да са без семена.

Сортово разнообразие

За да има нормално опрашване и оплождане, са необходими най-малко два сорта добри опрашители. Когато участва сорт лош опрашител, трябва да има и два сорта добри опрашители, т.е. общо броят на сортовете трябва да бъде най-малко три.

Освен това сортовете Добра Луиза и Вилямова масловка, макар че са с нормално устроени цветни органи, при кръстосано опрашване не се оплождат. При участието на тези два по принцип добри опрашителя е необходим още един сорт добър опрашител, за да има ефективно оплождане и плододаване.

Плодни пъпки

Залагането на плодните пъпки на крушата става в края на юни – началото на юли. То не протича едновременно както при отделните сортове, така и на клонките на едно дръвче. Процесите на залагането и образуването на плодните пъпки зависи от климатичните условия през периода.

При нормални условия за цветообразуване около 15-20% от заложените пъпки са достатъчни за осигуряване на нормална реколта. Другата част опадва по време на цъфтежа, образуването на завръзите, както и в началните етапи по време на нарастване на плодовете, т.е. докато плодчетата са малки. Това е напълно нормално, тъй като дърветата не могат да изхранят нормално толкова много плодове.