Тристепенно аудио предупреждение се чува, когато животно пресича предварително зададената граница

Ползите от управляваната паша на млечни и месодайни говеда са добре документирани. Недостатъкът е цената на електрическите огради и времето, необходимо за поставянето им. Норвежката фирма Nofence Grazing Technology замени физическа ограда за виртуална граница, която може да се наблюдава и премества с приложение за смартфон.

Тестван повече от две години във ферми във Великобритания, нашийникът за говеда, тежащ 1,4 кг, използва

комбинация от GPS, мобилна мрежа за данни, аудио сигнали и слънчева енергия

Тристепенно аудио предупреждение се чува, когато животно пресича предварително зададената граница. Ако то не се върне, когато е повикано, с третия етап на звука ще получи електрически импулс, еквивалентен на 18% от мощността от стандартната електрическа ограда. Когато нашийникът подаде импулс, той незабавно изпраща изскачащо известие до фермера чрез приложението с местоположението на животното.

Ако продължава да се движи в грешна посока, животното получава максимум три импулса, преди да бъде класифицирано като избягало.

Отново

фермерът е уведомен и местоположението се проследява в реално време

Когато животното премине обратно през границата, за да се върне в стадото, не получава импулс.
Разрешаването на кравите да използват слуха си вместо зрението се оказа много ефективно, обяснява Син Фос Будал, генерален мениджър на Nofence UK. „Чрез наблюдения на поведението на стадото върху повече от 30 000 глави добитък и регистрирани повече от 75 милиона пасищни часа, типичната ферма ще има само един импулс на всеки 30 звукови сигнала“, казва тя.

Бъдещите разработки, върху които компанията работи

включват опционален автоматичен таймер за движение по ливадите, базиран на ключови данни, като покритие на пасищата, темп на растеж на културите, тип на почвата, метеорологични условия, възраст и тегло на добитъка.

Nofence също така проучва как данните за активността на животните, като продължителност на пашата, почивка и социални контакти, могат да се използват за подобряване на здравето им като ранни индикатори за заболяване или да служат като инструмент за откриване на температура.

„Чрез наблюдения на поведението на стадото върху повече от 30 000 глави добитък и регистрирани повече от 75 милиона пасищни часа, типичната ферма ще има само един импулс на всеки 30 звукови сигнала“, казва Син Фос Будал, генерален мениджър на Nofence UK
„Чрез наблюдения на поведението на стадото върху повече от 30 000 глави добитък и регистрирани повече от 75 милиона пасищни часа, типичната ферма ще има само един импулс на всеки 30 звукови сигнала“, казва Син Фос Будал, генерален мениджър на Nofence UK