Лошият имидж, който получиха прилепите заради разпространението на COVID-19, е неоспорим факт. Но също така неоспорим е и фактът, че прилепите, които обитават у нас, са безопасни. Така че не ги убивайте -

те не вредят на хората, нито на домашните животни

У нас има 29 вида прилепи и всички те са насекомоядни (от 35 вида, разпространени в Европа). Онези, страшните, които пият кръв, са само 3 вида и ги има единствено в Южна Америка. Около 260 вида, които населяват тропиците, пък се хранят с плодове или растителен нектар и по този начин участват в опрашването на растенията и разпространението на семената им.

Насекомоядните прилепи,

които са най-богатата на видове група, са разпространени почти в целия свят. Те играят важна роля в поддържането на екологичния баланс на планетата. Колония от 300 индивида за едно лято поглъща около 550 кг насекоми. За една нощ това са приблизително поне 20 000 комара, бръмбари, пеперуди и други насекоми, голяма част от които са вредители.

Прилепите не са гризачи,
а бозайници като нас,

но от самостоятелен разред Ръкокрили. Съществуват на Земята от 55 милиона години и оттогава не са се променили съществено. Продължителността на живота им е уникално висока за бозайници с подобни размери и достига 20-30 години.
У нас

прилепите са защитени от
Закона за биологично разнообразие,

както и от много европейски директиви, конвенции и споразумения.

По селата вече има много необитаеми къщи – чудесен избор за настаняване на прилепите
По селата вече има много необитаеми къщи – чудесен избор за настаняване на прилепите