Черешата е овощен вид, който естествено е предразположен да нараства бързо и да образува висока и обемна корона. Затова при сортовете със силен растеж е препоръчително да се прави лятна резитба. Чрез нея се предотвратява оголването на скелетните клони и се ограничава височината на короната.

Лятна резитба се извърша при по-големи и вече плододаващи дръвчета. Тя може да не се прави всяка година, а през 2-3 години, когато преценени градинарят.

Черешата е вид, който реагира добре на тази ограничаваща резитба. Благодарение на нея дърветата не стават много високи, а и така се обгрижват по-добре - резитба, пръскане, прореждане и други дейности, които са свързани с короната на дървото.

Колко и кои клони да се съкратят, преценява се според възрастта и големината на короната. По принцип се режат основните клони, както и страничните разклонения. Ако короната е по-сгъстена, също се прави и прореждане, като се премахват вътрешните клони, които я сгъстяват.