Овощните култури, както всички живи организми, се нуждаят от балансирана храна, за да растат и да се развиват правилно. Подаването й, както и количествата трябва да са съобразени с възрастта на дръвчетата, т.е. тези, които вече дават плодове, трябва да получават повече храна.

Балансираното подхранване означава да се внасят както макро-, така и микроелементи. От значение са:

* Макроелементи – азот, фосфор, калий, сяра, калций, магнезий.

* Микроелементи – желязо, манган, мед, цинк, молибден, бор.