Брутната продукция от зърнени култури за 2022 г., която се изчислява на 5,5 млрд .лв., е с ръст 25% ръст. Това сочат първите оценки на НСИ, информира в първия за годината бюлетин  Центърът за икономически изследвания на селското стопанство -CAPA, към Института по аграрна икономика.

Физическото производство обаче е надолу с около 16%.
При маслодайните култури има ръст от 19% през 2022 г., на годишна база, като стойността достига 2,8 млрд. лв.

Прибраната рапица е 75% от равнището през 2021 г., а при слънчогледа има ръст от 4%. 

Значителното повишение през 2022 г., както и структурата на производство в българското земеделие, се очаква да доведат до повишение с 20% на брутната продукция от отрасъла, до нива от 12,9 млрд. лв. Като петте основни култури формират около 63% от цялата селскостопанска продукция.

През декември 2022 г. се отчете рязко поевтиняване
специално при пшеницата, която за месец падна с
12%. При царевицата поевтиняването е със 7%.  Причина за това е пазарната конюнктура, където цените вървят надолу.

FOB цените от Русия в края на януари са най-ниските от година насам. По данни на USDA, 2022 – 23 г. е сред най-добрите за пшеницата в световен мащаб.

Прибраните количества се изчисляват на 781 млн. т., а за 2021 г.- 779 млн.т.

Реколтираната царевица също е на добри равнища, от 1161 млн. т., като САЩ държи почти 1/3 от това производство. Приема се, че световно производство
под 1150 млн. т. отваря дисбаланс, който допълнително
тласка цените нагоре.

Развитие на производството на

домати, пипер и краставици в България

Общата продукция от зеленчуци през 2022 г., по данни на НСИ, в стойностно изражение пада на едно от най – ниските равнища в исторически план: до 4 % в структурата на растениевъдството и до 3% в брутната продукция от цялото селско стопанство.

Независимо, че изкупните цени нарастват с около 16%, физическите обеми на производство се очаква да се свият с 18%, а това води до намаляване на номиналната производствена стойност от зеленчукопроизводството, с 6% за година.

Производството на домати за 2022 г. се изчислява на
103 млн. лв., което съставлява 29% от общата стойност на зеленчукопроизводството. За сравнение през 2021 г. този процент е възлизал на 28.

По данни на НСИ физическото производство на домати
може да се свие с 13%, докато очакванията на САРА са да бъде до 5%.

През януари 2023 г. най-голямо увеличение на цените на едро се отчита при доматите, които на едро на годишна база са нагоре с 30%. При цените на дребно поскъпването е с 25%.

Цените на дребно за домати, на годишна база през 2022 г., са нагоре с 35%.

Мляко и млечни продукти
Развитие на производството и търговията в България


През изминалата година увеличението на изкупните цени на суровото мляко в страната е с 33%, като резултат от глобалното покачванена цените и повишените разходи за издръжка на животновъдството. Въпреки това, изкупната
цена за краве мляко в България е сред най-ниските в ЕС. В момента по-ниски са изкупните цени само във Франция, Словакия и Прибалтика.

Нарастването на цените, само на фуражите, по данни на НСИ, се очаква да бъде над 30% за година, което показва, че намаление на изкупните цени на кравето мляко под 1 лв/кг., при тази конюнктура, е малко вероятно. Въпреки, че
сезонно, през пролетта и лятото има натиск за смъкване на цените.

Пазарна информация за месото по света

Средногодишната стойност на индекса на световните
цени на месото за 2022 г. на ФАО е на най-високото ниво,
регистрирано от 1990 г. насам. Увеличението спрямо
равнището от 2021 г е с 10%.

Общата динамика на световните цени на месото през последния месец на изминалата година очерта спад, под влияние на понижението на цените на говеждото и телешкото месо /-3, 3 %/ спрямо ноември 2022 и на пилешкото месо /-2, 2%/.

Експертите от USDA повишават прогнозата си за световното производство на свинско месо, като се предвижда то да достигне 114,1 млн. т. през 2023 г.

Очакванията са търсенето в Китай да се засили, но вносът в страната ще се покачи слабо, до 2,1 млнл тона. Въпреки това, той остава значително под нивото от 2020 г. и 2021 г., съответно 5 2 млн. т. и 4 3 млн. тона.