Листната плесен се развива предимно по оранжерийните домати, но в години с обилни и чести валежи се наблюдава и на полето, особено при безразсадното, безколово производство. Това е строго специализиран вид гъба, като заразява само доматите.

Паразитът се запазва като спори по повърхността на почвата или полепнали спори по конструкцията на оранжериите. Спорите остават жизнеспособни до 8-12 месеца. Макар и рядко, може да се пренесе чрез заразени семена.

Разпространението на гъбата през вегетацията се извършва главно с въздушните течения. Патогенът се развива в температурен интервал от 4 до 30 оС и относителна влажност 70-100 %. Оптималните условия за развитието на болестта се създават при температури 22-25 оС и влажност на въздуха 85-100 %. Под 60 % влажност заразявания не стават. При относителна влажност на въздуха над 95 % нови инфекции са възможни и при температура 10-13 оС.

Инкубационният период варира от 6-8 до 14-15 дни, в зависимост от условията на средата, като при температура 23 оС и относителна влажност 80-90 % той е 10 дни.

В момента в оранжерии и парници засаждането на разсада домати е приключило, а в застъклените или поликарбонатни оранжерии, където се отглеждат домати целогодишно, се извършват дейности, с цел правилното им развитие и растеж.

Затова преглеждайте култивационните съоръжения за наличие на листна плесен!

Симптоми на болестта

Болестта напада листата и по-слабо другите органи. Най-напред листата от най-долните етажи и постепенно се предвижва нагоре.

От горната страна по петурата се явяват неясно ограничени, бледозелени до жълти петна, а от долната страна – отначало сивобял, а по-късно маслено кафяв плесенов налеп. Болните тъкани прегарят и при по-силно нападение листата изсъхват.

Борба

Сега вече е късно, но да знаете – в края на вегетацията оранжериите се обеззаразяват с формалин (60 л/дка) и за разсад се използват чисти от заразата семена.

Това, което може да направите сега превантивно :

Застъпвайте устойчиви сортове - Матисимо, Панекра, Грумира, Манекро и други.

Осигурете добро проветряване в култивационните съоръжения и поддържайте влажност на въздуха под 70 % и температура 18-22 оС.

А при поява на болестта може да се пръска с един от препаратите – Сигнум (100-150 г/дка), Скор 250 ЕК (0,05 %), Зоксис 250 СК (70-80 мл/дка), Цидели Топ (100 мл/дка).