Влагата е най-опасна – затопля зърното, и ако не се вземат бързи мерки, мухълът го унищожава * Има риск за здравето на животни и птици, а рентабилността на фермата e компрометирана

Жени Владинова

Практиката показва, че съхранението може да има вредно въздействие върху качеството на фуражите. Затова е препоръчително всеки фермер да е информиран за негативните ефекти от неправилното съхранение върху качеството на фуражите и начините за свеждането им до минимум.
Специалисти по хранене заедно с представители на Съюза на ветеринарните лекари в ЕС (Union of Veterinarians in the EU) изследват фуражи, съхранявани при неблагоприятни условия в продължение на 8 седмици. Резултатите показват наличие на насекоми във фуража, както и промяна на цвета му. А прилагането им като финишерна храна за бройлери води до загубата на тегло при птиците. Което автоматично причинява финансови загуби за фермера – некачествен фураж и ниска рентабилност за фермата.

Анализаторите са категорични, че

промяната на цвета на фуража и загубата на тегло на 6-ата и 8-ата седмица

при бройлерите се дължи на увеличения брой насекоми, които предизвикват ензимни реакции, причиняващи физически промени. Процентът на мазнините също намалява с течение на времето, като по този начин осигурява ниво на енергия под препоръчаното за пилета бройлери. А по-високото съдържание на протеин на 6-ата и 8-ата седмица се дължи на наличието на ларви и възрастни насекоми, наблюдавани във фуражите. Стойността на протеина обаче се намалява поради метаболитната активност на насекомите, като по този начин се създава модифицирана атмосфера с високо съдържание на въглероден двуокис и ниско на кислород. Създават се условия, които чрез нагряване при „дишането” биха могли да повишат вътрешната температура на съхраняваните фуражи. И по този начин

унищожават така важните аминокиселини,

особено когато се съхраняват за дълъг период.

В друго проучване се съобщава, че съдържанието на каротин и съдържанието на други каротиноидни пигменти намаляват значително поради стареене и съхранение с последващата загуба на активност на витамин А. Съдържанието на тиамин (В1) и витамин Е изглежда не се намалява значително, но само когато фуражът се съхранява при благоприятни условия.

Има ли безопасни нива на влага в съхраняваните фуражи?

Излишното количество влага създава условия фуражите да се затоплят. И ако не се вземат мерки, те ще мухлясат и вече са неподходящи за хранене на птици и животни.

Всеки път, когато фуражът надвишава допустимото ниво на влага за безопасно съхранение, той трябва да се изсуши до това ниво, преди да бъде поставен на склад. За всеки процентен пункт влага, който едно зърно съдържа над допустимото ниво, е оправдано около 2% намаление или малко повече в цената на зърното: 1,2% за покриване на по-ниското ниво на сухо вещество, което съдържа, а останалото за покриване на разходите за сушене на зърното до приемливо ниво.

Гранясването е другият голям проблем

Мазнините и маслата, съдържащи се в смлените материали, са отговорни главно за развитието на гранясване. Окисляването на мазнини и масла (гранясване) е естествена реакция, която протича между ненаситени мастни киселини и свободен кислород. В тази реакция се образува перокси радикал, когато свободният радикал на триглицерида реагира с кислородна молекула. След това перокси радикалът реагира с друг триглицерид, образувайки много нестабилни хидропероксиди и се разгражда до някои вторични продукти като

алдехиди и алкохоли, които допринасят за неприятните „аромати” на фуража

свързани с гранясалите мазнини. Те могат също така да образуват други полимери, които понижават енергийното съдържание на мазнините и са способни да унищожат мастноразтворимите витамини, съдържащи се във фуражите (витамин А, D и Е). А също така да причинят и загуба на каротеноид и ксантофил пигменти.
Следователно,

антиоксидантите трябва да се добавят

възможно най-скоро след приготвянето на фуража. Прилагането им е не само ефективно, но и икономично.

Фуражите в различна степен понасят влага до 11% - те не образуват мухъл по време на съхранение. Но нивата на влага в почвения фураж са по-високи и вероятно ще доведат до загряване, слепване и/или мухъл по време на съхранение за продължителен период. От друга страна, несмлени фуражни зърна като царевица, пълнозърнест овес, ечемик и необработено зърно сорго ще имат малко по-високи нива на влага при съхранение без разваляне. Поради това пълнозърнестите храни, съдържащи повече от около 11,0% влага, не трябва да се използват при производството на смлени смеси, които да се съхраняват повече от само няколко дни, особено при по-топло време. Дребните зърна като ечемик, овес и зърно сорго ще понасят до около 13% влага при съхранение, докато за обелената царевица поносимостта е до около 15,5%.

Съоръжения за съхранение

Правилното съхранение на фуражите е важен фактор за запазване на качеството им, както и предпазването им от увреждане от мухъл и други фактори.

Полевите проучвания показват, че в повечето ферми фуражите се подреждат под заслони, където често са обект на увреждане от мухъл и нашествие от гризачи, диви птици и/или насекоми.

Микробен анализ на фуражи в една ферма разкрива стойност на плесен от 22 000 cfu/g (колония от микроби/грам), за разлика от нормалното ниво от само 5000 cfu. В този случай се наблюдава лоша ефективност на фуража и намалени темпове на растеж при животни и птици. Такива проблеми биха могли да бъдат избегнати, ако фуражите се съхраняват в силози. Изчислено в пари, това означава, че цената на 20-тонен силоз може да бъде възстановена само за три години в резултат на икономии, като се има предвид стойността на фуража, повреден при лоши условия на съхранение.

Много проблеми с качеството на зърното могат да бъдат избегнати, ако фуражът се съхранява в силози.
Много проблеми с качеството на зърното могат да бъдат избегнати, ако фуражът се съхранява в силози.