Стадото е предприятие! Искате ли висококачествени телета?

28 януари 2020
Животновъдство
13590
Няма снимка
Д-р Красимир Колев (вляво) бе отличен с приз от Областната експертна комисия по животновъдство - Бургас за висопрофесионалната си работа с фермерите
1 2 3 4 5
 

Тогава осеменявайте изкуствено! В Белгия при месодайните крави то е 60%, в Италия - между 10 и 35%, а у нас - може би под 0,5%, е препоръката на д-р Красимир Колев, отличен с приз от Областната експертна комисия по животновъдство - Бургас за висопрофесионалната си работа

Жени Владинова

Проблеми в говедовъдния сектор има много. Повечето от тях са в пряка зависимост от рентабилността на фермата. Тя, от своя страна, зависи най-вече от възпроизводството при говедата за месо. Как може да се постигне по-висока рентабилност в този изключително важен сектор, разяснява д-р Красимир Колев от Сева Анимал Хелт България.

- Д-р Колев, кой е най-важният икономически показател в месодайното говедовъдство, от който зависи рентабилността и устойчивото развитие на една месодайна ферма?

- Безспорно, категорично отговарям на въпроса, че за успешното развитие и оцеляване на една месодайна ферма, особено при съвременните условия на липса на устойчива цена при изкупуването на месо, то това е репродукцията й. И в частност, това е броят на телетата, които получаваме от една крава за целия й живот.

- Каква е целта?

- Мишената, в която трябва да се цели всеки фермер, е едно теле от всяка месодайна крава за 365 дни (1 година)

Колкото сме по-близко до тази цел, толкова повече телета ще получаваме от всяко едно разплодно животно във фермата през индивидуалния му живот. Така ще имаме повече произведени приплоди за определен период от време. И най-важното - по голяма печалба!

- За да се изпълни това правило, какво трябва да направи фермерът?

- Всяка една крава трябва да бъде заплодена до 80-ия - 90-ия ден след раждането!

Нека всеки един производител в България да си зададе въпроса дали той отговаря на тези показатели? Ако не, какво може да направи и промени, за да се доближи до тях. А впоследствие дори да влезе в стандарта, осигурявайки по този начин по-добро управление на фермата и по-голяма печалба.

Или с други думи казано, с едно изречение: Дори и най-лошото теле, което някога сме продавали, струва много повече от неполучено такова! Фермерите трябва да запомнят, че финансово ефективна е крава, която е бременна до 90 дни след отелването!

Колкото повече такива крави има, толкова по-голяма е и печалбата. И обратното.

В страните с традиционно месодайно говедовъдство фермерите знаят, че бременността има четири пъти по-силно влияние върху икономическия резултат в сравнение с други продуктивни белези. Защото при месодайната крава единственият икономически продукт е отбитото теле!

През колкото по-къси интервали кравата забременява, толкова по-голяма ще е изгодата от нея. И ако кравата е бременна от изкуствено осеменяване с топ бик, то тогава ефективността и печалбата ще се повишат.

- Има ли и други фактори, от които зависи икономическата рентабилност и печалба на една месодайна ферма?

- Друг мощен фактор за рентабилността и развитието на месодайната ферма е използването на изкуственото осеменяване и синхронизация на еструса. Но, забележете, това са неща табу за месодайните ферми в България.

На пръсти се броят фермите у нас, които използват тези иновативни, но ефективни методи за генетична селекция, но и за навременно заплождане.

- Всички животни ли препоръчвате да бъдат синхронизирани и осеменени изкуствено?

- За да не бъда разбран криво, нека да направим някои уточнения. Необходимо е да се знае, че за да върви едно стадо напред, то трябва да осигурим поне 20% от приплодите да са от изкуствено осеменяване. Фермерите трябва да са наясно, че стадото е предприятие! И ако искате висококачествени продукти (телета) - осеменявайте изкуствено! За сравнение - процентът на изкуствено осеменените месодайни крави в Белгия е 60%, в Италия - между 10 и 35%. У нас, обаче, този процент е драстично нисък - може би под 0,5%! Може да сравните и да си направите изводите. Най-добре е в едно стадо да се разчита на комбинацията от бик-разплодник и синхронизирано заплождане на определени разплодни животни. Това е идеалната комбинация. Фермите, които държат да вървят напред, трябва да действат по този начин.

- Винаги ли трябва да се комбинира синхронизация на разгонването с хормони и изкуствено осеменяване?

- Идеята на синхронизацията е да имаме група от животни - например 20 или 30 - годни за осеменяване. Така че отговорът ми на този въпрос е "Да". Принципно, при синхронизацията не е нужно да се наблюдават животните за разгоненост - осеменяват се "на сляпо". Например, ако днес е понеделник и ние започваме синхронизацията на 30 месодайни крави и поставяме вагиналната спирала ПРИД около 9 ч. сутринта, то следващия понеделник при тези 30 крави премахваме ПРИД устройството също около 9 ч. сутринта. А кога ще ги осеменим? Ами много лесно на/около 72-ия час от изваждането на ПРИД, т.е. при нашите 30 крави това ще стане в четвъртък в/около 9 ч. сутринта - стартираме осеменяването им! Мисля, че на всички ще стане ясно, обяснено по този начин. Естествено така можем да синхронизираме и да осеменим 5 или 7 или колкото решим животни. За предпочитане е да се правят по-големи групи, не по-малки от 10 броя.

При юниците синхронизационната схема е малко по-неудобна и различна, отколкото тази при кравите. Неудобството идва от факта, че животните трябва да се улавят едно по едно в специален станок, за да се осеменят.

Следователно, за да синхронизираме и осеменим една група животни, те трябва да се фиксират три пъти - при поставяне на ПРИД-Делта, при изваждане на ПРИД-Делта и при осеменяване. Изглежда сложно, но все пак развитието на бизнеса ни изисква някакви жертви, нали?

Също така, трябва да се има предвид, че при изваждането и поставянето на ПРИД-Делта, а също и при осеменяването, се инжектират и други хормони, като оварелин, ензапрост и СЖК. Работейки по този начин, можем да планираме осеменяването на кравите в критично важните 90 дни след раждането и да повишим ефективността на фермата.

- Какъв процент на заплодяемост да очакват фермерите, използвайки комбинацията между синхронизация на еструса с ПРИД-Делта и изкуствено осеменяване?

- Принципно, процентът на заплодяемост може да варира в голям диапазон, като това зависи от много фактори.

Фермерите трябва да са доволни, ако получат осреднен процент като заплодяемост около 50-55%. Имали сме случаи, в които при едни групи сме получавали 29%, при други - до 90% заплодяемост. Изключително влияние върху процента бременни животни има стриктното спазване на техниката на осеменяване извършвана от опитен и съвестен осеменител.

Не по-малко значение има и техниката и отговорността при размразяване на семенния материал. Температурата и продължителността на размразяване трябва стриктно да се контролират. Най-добре да се използват предназначените за размразяване на пайети устройства - така, донякъде, се елиминира човешкият фактор.

Препоръчва се да не се размразяват повече от две паети наведнъж. Но, според моите наблюдения, за максимална ефективност най-добре е всяка пайета да се размразява индивидуално.

Искам да посоча, като показателен пример от практиката, ферма Трейс Ангус в с. Доктор Йосифово, където при синхронизация с ПРИД-Делта на една голяма група от животни, се получи средна заплодяемост от 52%! Но, забележете, подчертавам - със сексирана сперма.

Моята оценка в този случай е повече от отлична. И, ако позволите, от страниците на вестника бих искал да благодаря на собственика г-н Борис Лазаров и ветеринарния лекар д-р Илия Маринов за проявения професионализъм.

- Д-р Колев, има ли и други важни фактори, от които зависи репродуктивният просперитет на една ферма?

- Накрая, но в никакъв случай не на последно място, фермерът трябва да акцентира на правилното и балансирано хранене

Какво имам предвид: дажбата на животните трябва да е достатъчна по количество и качество и да е балансирана по отношение на енергия, протеини, минерали и витамини - задължително. Най-добра оценка за ефекта на дажбата върху животните се прави при техния оглед или това се нарича телесна оценка. Искам да подчертая, че при кравите за месо ключов елемент, определящ първото разгонване след раждане, е тяхното телесно състояние (степен на охраненост). Прието е тя да се оценява с точкова система.

При месодайните крави тази точкова система е от 1 до 9. Крави, които се отелват в добро телесно състояние (телесна оценка между 5 и 6 - има се предвид едва да се забелязва последното ребро при оглед на животното), се разгонват в голям процент около 30-40-ия ден след раждане.

За сравнение: при крави в лошо телесно състояние (с телесна оценка под 5) първата разгоненост е едва около 70-100 дни след раждане. А тогава, на практика, те вече трябва да са бременни. Сами виждате колко големи може да бъдат загубите при неправилно хранене.

- Към кого да се обръщат фермерите, когато искат да използват синхронизационните методи за изкуствено осеменяване и по-конкретно за точните схеми при месодайни животни?

- Съветът ми е да се обръщат на първо място към техния обслужващ ветеринарен лекар, с когото имат подписан договор и на когото имат доверие.

Каква е ползата за фермера, когато се прилага синхронизация на еструса?

Синхронизацията на еструса е предизвикване на овулация и еструс (разгоненост) по едно и също време при група животни - 5-10 -20 и повече, с хормони и последващо изкуствено осеменяване без нужда от откриване на разгоненост. Синхронизацията се прилага главно при изкуствено осеменяване, напомня д-р Колев.

Какво постига фермерът с изкуственото осеменяване и синхронизацията?

1. Бърз генетичен прогрес на стадото, без купуване на бици и разплодни животни от чужбина (т.е. производство на собствени висококачествени юнички и мъжки телета за разплод или за угояване според моментните си нужди).

2. Юниците, заплодени изкуствено, имат по леки раждания в сравнение с тези, покрити от бици.

3. Шансът да се използват топ-бици е само чрез изкуствено осеменяване. Защото приплодите, получени от тях, очевидно са с по-добри продуктивни показатели и прираст, в сравнение с техните връстници при едни и същи условия (по-високо живо тегло при отбиване).

4. Преодолява следродилното блокиране на разгонеността от бозаещото теле - това е мениджърски инструмент за навременно заплождане. (Припомням, че при около 80 % от кравите с бозаещо теле разгонеността се блокира поради връзката майка - теле. И ефективен начин да се излезне от тази ситуация е чрез синхронизадия с ПРИД-Делта.)

5. С използване на висококачествена сперма с висока заплодяемост се преодоляват рисковете от безплодие и ниска заплодяемост от биковете. Общоизвестно е, че 5% от биците са напълно безплодни и 15-20% от тях са с намалена оплодителна способност. Тоест, бикът не е на 100% от случаите абсолютно сигурен инструмент за заплождане. Това трябва винаги да се има предвид, напомня д-р Колев.

6. Запазване на разплодния бик в стадото за по-дълго време, като се избягва близкородствено кръстосване (намаляват рисковете разплоден бик да заплоди собствено потомство).

Още от Животновъдство
0

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) потвърди две нови огнища на инфлуенца по птиците от щама H5N8 в животновъдни обекти в землищата на селата Трилистник и Пъдарско в област Пловдив

0

Всяка година във Франция се унищожават около 50 млн. нежелани мъжки пиленца, в света цифрата достига около 7 млрд. Правителството обещава до края на 2021 г

0

Необходимо е да се съчетават няколко метода за прецизно определяне на еструса Ефективното възпроизводство на стадото в съвременните промишлени кравеферми е невъзможно без качествена програма за

0

Излизането на Великобритания от ЕС уби рентабилността в млекопроизводството, твърди Ник Уилън, изп. директор на Dale Farm Високите тарифи на ЕС за износ ще смажат сектора

0

55 000 птици са унищожени заради огнища на птичи грип в четири провинции на Виетнам. Факторите, които увеличават риска от огнища на птичи грип в Виетнам включват гъстата популация от домашни птици

Последни новини
0

Държавният фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН проектни предложения за занаяти по подмярка 6.4

0

Огромен рояк от около 40 хил. пчели стана причина за хоспитализирането на няколко души и отцепването на цял квартал в американския щат Калифорния, пише британското издание The Guardian

0

Повечето любители пчелари не знаят откъде се събира прашец от кошера. Затова ще се опитаме да ви помогнем: Поленовите пелети се отстраняват от пчелите, преди да влязат в кошера

0

Торенето на дръвчетата се прави както според вида им, така и според това дали са млади или дават плодове Торенето на ябълковите дървета, които вече образуват плодове, трябва да се извършва в моменти

0

Ива Тончева Нидерландия - три пъти по-малка по територия от България, но с три пъти по-голямо население навлиза смело в кръговото земеделие - максимално оползотворяване на суровините и дори на

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Отговор:На някои от директните сортове листата също стават червени, но мноо често е от климатични промени и дефицит или излишък на елементи.
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Защо коронавирусът порази най-богатите зони с отлична здравна система? Как стана така, че в Италия - страната с една от най-добрите здравни системи в света, се разпространи мълниеносно епидемията от коронавируса с най-голяма скорост в Европа? И как се обяснява, че тя тръгна именно в богатите области Ломбардия и Венето

Ревизия на запасите от храна и вода в държавния резерв и осигуряване на механизма за спешна доставка в градове, които се налага да бъдат затворени заради евентуална карантира за коронавирус, ще започне от утре. Премиерът Бойко Борисов свика снощи извънредно заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет

Космическият апарат "ИнСайт" на НАСА потвърди, че Марс е сеизмически активен, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс. Спускаемият апарат, кацнал на Марс през ноември 2018 г., е регистрирал оттогава около 450 труса, повечето умерени. Сеизмичната активност на планетата е по-голяма от тази на Луната, но по-малка от земната, предава БТА