Често градинарите купуват повече семена, впоследствие не използват всичките и част от тях остават. Ето защо сега, когато нямате много работа, може да направите проверка и да установите какво имате в наличност.

Семената с изтекъл срок на годност, изхвърлете.

Имайте предвид, че дори и най-качествените семена, произведени с тази цел, стареят и губят качествата си. При продължително съхранение в тях настъпват промени в химичния им състав, а също така и на белтъците им.

Ако засеете такива семена, от тях ще се получат некачествени плодове. Най-често растенията са уродливи - неравномерно развити, по-дребни, с лоши вкусови качества.