Сезонно

Задължително обработете на 20-25 см дълбочина

Преди това трябва да сте наторили почвата
Есенната обработка на почвата е сред задължителните дейности, които трябва да направите през сезона.

КОИ СА СТЪПКИТЕ

Почистете растителните остатъци.

Разхвърляте органичните и минералните торове.

Обърнете почвата с помощта на права лопата. Дълбочината трябва да е 20-25 см.

Ако имате подходяща малогабаритна техника, може да я използвате.

Минимашинките, които са подходящи за любителските градини, улесняват значително работата