Утре, 31 май 2024 г., заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Мирослав Маринов ще даде официален старт на националната кампания на Изпълнителна агенция по горите - "Горска класна стая".

Събитието ще се проведе на територията на Държавно горско стопанство – София, в землището на село Железница,област София.

Кампанията "Горска класна стая" ще се проведе на територията на повече от 20 държавни горски стопанства в цялата страна. В нея участие ще вземат представители на шестте Държавни горски предприятия, държавни горски и ловни стопанства, Регионални дирекции по горите, дирекции на Природни паркове, лесозащитни и горски семеконтролни станции, съобщиха от ИАГ.

Лесовъдите от горските структури в различни региони на страната ще покажат гората като уникална класна стая, в която на практика учениците и студентите ще се запознаят с различни дейности, свързани с устойчивото ѝ стопанисване. За тази цел са предвидени насаждания, в които младите хора ще се запознаят с начина на маркиране, целта за провеждането на различните видове сеч, предизвикателства при опазване на горите от болести и вредители, влиянието на климатичните промени, мерките за защита на горите от пожари. Учениците ще имат възможност да се запознаят с инструментите за измервания на височината, диаметъра, плътността на дърветата и насажденията.

Първите практически уроци ще стартират на 31 май 2024 г. на територията на Държавно горско стопанство - София, в землището на село Железница. Кампанията ще продължи две седмици с над 40 събития. Инициативата е част от целогодишната работа с деца на горските структури, като този път уроците са насочени към по-големите ученици, младежите от професионалните гимназии по горско стопанство или с интерес към горската практика. "Горска класна стая" има за цел да провокира в учениците интерес към гората. Желаещите деца от първи до седми клас ще се включат в кампанията с традиционните лесовъдни игри по методите на горската педагогика.