През 2023 г. популациите от добитък в Европейския съюз (ЕС) са били по-ниски в сравнение с година по-рано, показват данни на Евростат, публикувани днес.

В сравнение с 2022 г. популациите на свине и говеда намаляват с 1 процент, докато при овцете има спад с 3 процента, а при козите - с 5. През 2023 г. в ЕС е имало 133 милиона свине, 74 милиона говеда, 58 милиона овце и 11 милиона кози, предаде БТА.

През последното десетилетие популациите на всички видове животни са намалели. Най-малко е намаляла популацията на едрия рогат добитък в ЕС - с 5 на сто спрямо 2013 г., следвана от свинете (спад с 6 на сто). Броят на овцете е надолу с 9 на сто, докато този на козите е с рязък спад от 15 на сто.

Контрастни развития на национално ниво в популациите от свине и говеда

Докато промените на ниво ЕС в популациите от свине и говеда през 2023 г. в сравнение с 2022 г. са сравнително скромни, има различно развитие в отделните страни от ЕС.

Хърватия и Ирландия регистрират рязък спад в своите популации от свине (-10 на сто в сравнение с 2022 г.), докато България и Малта регистрират още по-рязко увеличение (и двете +21 на сто).

В Латвия има най-голям спад в популацията от говеда през 2023 г. (6 на сто надолу спрямо 2022 г.), следвана от Литва, Естония, Португалия, Финландия и Унгария (всички със спад от около 3 на сто). Кипър е единствената страна със скромно увеличение (+1 на сто), докато популациите от говеда в Малта, Полша и Ирландия са останали с почти непроменени нива спрямо 2022 г.