Зам.-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев и председателят на Български фермерски съюз Георги Стоянов откриха официално  изложението на местни млечни и фермерски продукти в София. Събитието ще продължи и на 16 април пред Министерство на земеделието и храните. Целта е подпомагане на земеделските стопани чрез пряка реализация на произведените от тях продукти сред българските потребители. Участие вземат регистрирани земеделски производители, както и малки и средни предприятия, занимаващи се с преработка.

Участниците имат възможност да обменят опит и познания, да осъществят контакти един с друг и да засилят сътрудничеството помежду си.