На какви стопанства отговарят най-добре различните конструкции?

Напояването е болна тема за българското земеделие и нуждата от инфраструктура в тази насока е повече от осезаема. Затова бе изготвена Стратегия за хидромелиорации на МЗХ, съвместно с МОСВ и дружеството „Напоителни системи". Одобрени са 24 проекта за подобряване на водоснабдяването по мярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство" от ПРСР 2014-2020 г. По последни данни от Консултативните съвети по хидромелиорации, 10 от тях вече са в изпълнение, а срокът им на приключване е 2025 г. Рехабилитацията на поливните съоръжения е сред приоритетите на екипа на ведомството, за да се облекчи достъпът до воден ресурс за селскостопанските производители. В момента в страната се напояват едва 0,7% от земеделските площи. Затова и увеличаването на този дял и обмислянето на инвестиции в инфраструктура и съоръжения за напояване е особено актуален въпрос.

При избора на поливни системи трябва да се съобразят доста фактори, според които варира вида напояване, който би бил най-удобен за дадено стопанство. Едни от най-предпочитаните начини за равномерно поливане и максимално оползотворяване на водния ресурс са пивотните системи за напояване. Смята се, че това е

най-близкото до естественото

дъждовално напояване

Те най-често са кръгови, но според формата на площта за напояване могат да бъдат ъглово свързани. Свързването се състои в закрепването на рамена от тръби с различна дължина и диаметър към пивотен център, който ги захранва с вода. Рамената осигуряват границите на поливане, движейки се около центъра с различно зададена скорост и норма в съответствие с нуждите на културата. Тези системи могат да бъдат стационарни или мобилни. Захранват се от всякакви водоизточници, което също ги прави универсален избор – реки, канали, сондажи или язовири. Единствено е необходимо водата от източника да достига до пивотния център чрез тръба.

Един от най-напредничавите примери за пивотна система е въртяща се фронтална. Моделът 9500PL прави равномерно подаване на необходимото количество вода в точното време до всяко ъгълче на напояваната площ. Превъзхожда напояването по дължината на браздите с това, че не подава твърде много вода в някои участъци и недостатъчно в други. Захранвана с маркуч или тръба, системата е колесна и може да се завърта на 360 градуса около оста си. Подходяща е за терени с неправилни граници и труднодостъпни участъци и е икономична. Разходите за труд са по-малко, водните ресурси се използват оптимално, а разходите за енергия спадат благодарение на поливането с ниско налягане.

Популярни производители на пивотни системи са Lindsay, Valley irrigation, Zimmatic, Fieldnet, Growsmart. Мобилните системи са двуколесни, триколесни или четириколесни, с различен обхват на площта и фиксираност при теглене. Стационарната система 9500P пък е

най-дълготрайната и устойчива на износване,

изградена от здрави и надеждни материали

Подходяща е за неравни терени, има най-голяма дължина и въртяща се стойка. Също е оборудвана с удебелени тръби за повече стабилност, отвори точно съвпадащи с резбите за непропускливост, едношарнирен конектор на секциите, възможност за стандартен, среден или ултрависок просвет за адаптиране към различни култури и фази от растежа им. Централното задвижване е най-бързото в отрасъла, като системата изминава кръг с радиус от 400 метра за по-малко от 13 часа, в сравнение с 16-часовия цикъл на другите системи. Предлага се във версия 9500СС с ъглово рамо.

Тръбно-ролковите или барабанни поливни машини са също много популярни за употреба у нас. Те също предлагат дъждовално напояване, като основата разлика е в мобилността и материалите, т.е. са изградени на принципа на макара с навиващ се маркуч, а не на тръбни, най-често стоманени, съоръжения. Те се придвижват наземно до желаното местоположение, имат широк обхват, вариращ според дължината на маркуча. Използват се най-често при напояването на царевица, картофи, люцерна, зеленчуци и други, на площи от 100 до 2000 дка. Могат да се подават различни поливни норми в зависимост от нуждите на културата, чрез регулиране на скоростта на движение на разпръсквача или крилото. Задвижването на барабана при стандартно оборудваните машини става по хидравличен път, като част от подаваната вода се отклонява през хидромотор, който задвижва барабана с помощта на 6-скоростен редуктор. Irtec, Bauer, Irrifrance са само малка част от марките, които предлагат различни серии ролкови поливни машини. Всеки модел е с различна дебелина и дължина на маркуча, най-често от полиетилен. Частите, които влизат в контакт със земята, са поцинковани, диаметрите на тръбата и барабана са в стандартни съотношения според мерките за безопасност, а турбините са различни по вид. Някои производители добавят функции за автоматизирино управление към продуктите си, като например Irricontrol и Irridoseour за контрол и дозиране на нормата, на френския бранд Irrifrance.

А има и по-малки,

за площи от под 100 дка

мобилни напоителни системи

от този тип. Произведена в Турция, Yuzuak Irriforce е турбинно задвижвана мобилна система, която трансферира водното налягане върху стoманен кабелен механизъм със съответните обороти, редуцирани от трансмисия. Механизмът навива обратно стоманения кабел, което придвижва мобилната система. Маркучът, който доставя водата, е гъвкав и след приключване на поливния процес, водата се изпразва от него и системата е готова за следващо преместване. Ширината на разпръскване е 40-90 м, скоростта може да достигне 60 м/час, работният дебит е в порядъка 8,5-70 кв. м/ч. Оборудването включва BOM за обратно навиване, авариен стоп механизъм, неръждаема задвижваща турбина, дигитален тахометър, соларен панел, секторен разпръсквач, 12V акумулатор и други.

Мотопомпите за извличане на вода

от източника могат да бъдат адаптирани

по различни начини спрямо оптималното удобство на стопанството и работната инфраструктура. Те могат да са плаващи във водоема смукателни системи, които доставят вода от реки или езера с минимална дълбочина 10 см. Смукателят Riverscreen например е създаден за изпомпване на вода от плитки места, предотвратявайки попадането на пясък в системата. Той е надеждно решение за работа от речни или канални водоизточници за пивотни поливни системи. Предлагат се модели в различни размери спрямо необходимия дебит. Тракторните помпи са подходящи да захранят малка до средно голяма дъждовална поливна машина, както и система с поливни разпръсквачи.

Когато полето, предвидено за напояване, има осигурен достъп до електрическа енергия, икономически най-целесъобразно е използването на електро-водни помпи. Според своето предназначение и начин на функциониране електрическите помпи биват сондажни (потопяеми), наземни (хоризонтални и вертикални), хидрофорни, цилкулационни, центробежни, високо напорни и високо дебитни. Голямото разнообразие означава съобразяване с много условия и фактори преди да се пристъпи към избор. Така например е важна характеристиката на водата – чиста или мръсна вода ще се изпомпва, от значение е мощността на наличното ел. захранване - достатъчна ли е според изискванията на помпеното оборудване, както и с какъв тип поливна система ще работи помпеното оборудване – дъждовална система или такава за капково напояване. Важна особеност е начинът на работа на помпата – в непрекъснат режим или такъв изискващ промяна в основните показатели – дебит и налягане.

Електрическите помпи могат да бъдат оборудвани с табло за честотно управление,

даващо възможност за избор на различни работни точки на помпата. Освен това процесът на управление може да бъде автоматизиран и управляван дистанционно.

Стандартните дизелови агрегати също са вид мотопомпи, персонализирани според типа дебит, адаптивни към работните условия, с мощности в зависимост от нуждите. Моделите се предлагат в открит тип, шумоизолиран до 70 децибела, с фиксиран на рамата резервоар. Популярно е окомлектоването на помпи Caprari-Rovatti с двигатели John Deere с мощности от 75 до 250 к.с. Налягането е от 45 до 150 м, дебитът - 50-500 кв. м/ч, а вместимостта на резервоарите между 450 и 1000 л.

Пивотна капкова напоителна система
Пивотна капкова напоителна система
Фронтална въртяща се пивотна система
Фронтална въртяща се пивотна система
Тръбно-ролкова барабанна напоителна система и мотопомпа
Тръбно-ролкова барабанна напоителна система и мотопомпа
Плаващ всмукател за директно извличане от водоизточника
Плаващ всмукател за директно извличане от водоизточника