Окопните култиватори сръчно подрязват плевели в междуредието и качествено разрохкват почвата, създавайки нужните условия за развитие на посева

При първото по-сериозно затопляне след сеитбата на пролетниците и при налична влага се очаква растенията да дръпнат. Появят се първите листа. Тогава на дневен ред идват култиваторите, но не тези, с които вече е минавано предсеитбено, а другият тип, окопните. Те са предназначени за междуредово окопаване на високостеблени култури (царевица, слънчоглед, тютюн и др.). Отличават се с широк спектър на действие - ликвидират плевели, подобряват почвения статус, аерират, но и пазят влагата в почвата, разбиват почвената кора. Окопните култиватори сръчно подрязват плевелите в междуредието и качествено разрохкват почвата, предоставяйки нужните условия за развитие на посева. Конструкцията им позволява контрол на дълбочината и обработка през 2 см. Чрез тях се

намалява или избягва употребата на хербициди,

опазва се водата и биоразнообразието, повишава се плодородието на почвата. Освен за обработка на междуредията в слънчогледови или царевични ниви след поникването на културите, окопните култиватори се използват успешно и за загърлянето им.

Всичко това показва значението и ролята на окопните култиватори, които през пролетта заемат важна позиция. В кратките работни времеви прозорци опитните земеделци ги пускат в действие и те ефективно режат плевелите. Точност във времето, прецизност в плевенето ги правят предпочитан инструмент за съхранение на качеството и количеството на полската продукция. На последния световен агротехпанаир в Хановер наши агробизнесмени забелязаха на всеки щанд на фирми за машини за почвообработки присъствие на окопни култиватори. Задължително, отбелязват посетителите, представените модели са имали в профила си навлизащите новости, характерни за дигитализацията на земеделието - камери, автоматика.

Тези наблюдения потвърждават тренда за нарастващ интерес към окопните култиватори, в които иновациите през последните години включват редица подобрения. Те стават по-удобни за фермерите, по-чувствителни към културите и по-щадящи ги. Към този комплекс спада и съхранението на почвените остатъци чрез гъвкави режещи култиваторни дискове, широки подрязващи лопатки и високи щитове за опазване на културите. Включват още и регулиране без ключове, с помощта на винтови джакове и пружинни щифтове. В конструкцията им са заложени

въртящи се звездообразни дискове

с работни зъби или лопатки, с които пазят хигиената на полето и здравето на посевите.

Окопните култиватори бяха добре представени и на АГРА 24. Имаше ги и на изложбената площ на дружество „Раломекс", гр. Завет, един от лидерите в България в производството на инвентари. Представен беше модел от серията КОВ (4 варианта 4, 6, 8 и 12 редови). КОВ култиваторите окопават и разрохкват засети площи с пролетници при междуредия от 45 до 110 см. Те могат да подрязват плевели на 90%. Опазват отделните растения от повреди до 5%, раздробяват почти фино обработената почва (фракции до 50 мм) не по-малко от 80%. Осигуряват

висока точност на обработката,

което се постига чрез опорното колело и безстепенното регулиране на отделните работни органи. Уеднаквяват плътността на браздата и подобряват проникването на влага и въздух в почвата. Окопните инвентари на „Раломекс" могат да се допълнят с устройство за гранулирани или течни торове (азотен тор UAN). Такива са моделите КОВ-4,2 STT (шестредов) и КОВ-5,6 T (осемредов). Здравата им конструкция ги прави универсални и надеждни, лесни за обслужване и поддръжка.

На щанда на „Раломекс" на тазгодишната АГРА вниманието на профи публиката беше привлечено от КОВ-4.2, предназначен за обработки в междуредие 70-80 см. За по-голяма стабилност в напречно направление на основната рама на КОВ-4.2 се монтират дискови опорни колела, метални или с бандаж. По заявка култиваторите могат да се комплектоват с ротори за междуредията, както и с тороразпръскващи уредби. Стандартно, култиваторите с твърд работен орган са комплектовани със загърлячи. По заявка могат да се комплектоват с ротори за междуредията, както и с тороразпръскващи уредби. Конструкцията на навесните култиватори КОВ позволява групово регулиране на дълбочината на обработка през 2 см чрез опорно колело на секцията и безстепенно регулиране на отделните работни органи.

Ползватели съобщават, че най-използвани са култиваторите с твърд работен орган във варианти: КОВ-4.2 Х, Т, S, SТ (S-образен работен орган и торовнасяне), които работят на дълбочина от 4 до 10 см. На същата дълбочина е настроен и по-големият КОВ-5.6 (осемредов), както и този с S-образен работен орган. Необходимата мощност за задвижване на КОВ култиваторите варира от 20 до 130+ к.с. Работната им скорост е от 6 до 9 км/ч. Теглото им е между 420 и 1500 кг. Те са с отлична възможност от една страна

да контролират плевелите

и да стимулират развитието

на растенията - от друга. КОВ машините раздробяват почвата и намаляват изпаренията. С това се насърчава минерализацията и растежа на посевите. Производителите му гарантират най-добро качество, дълъг експлоатационен живот и надеждно спазване на сроковете за възвращаемост на инвестицията.

В последните години инструментариумът за механичен контрол върху плевелите непрестанно се обогатява с нови и нови машини (култиватори), в които на преден план излиза прецизността и щадящото отношение към културата на полето. В конструкцията им се влагат все по-съвършени устройства, включващи електронни камери, сензори, автоматика, специализирани звездообразни дискове, работещи под контролиран ъгъл. Идеята е да се въздейства само върху плевелите, а растенията да остават непокънати.

Най-доброто време за плевене на зимни житни култури е през март - април, след последните нощни слани. За царевицата плевене или окопаване се прави след като тя поникне. Окопните култиватори се адаптират лесно към изискванията на посевите, почвата, климатичните особености, метеообстановката и т.н. Осигуряват високи резултати при контрола на плевелите и работят прецизно в реда. Чрез тях в почвата се мобилизират хранителни вещества, прекъсва се капилярното действие, може да се внася тор.

Представител на този тип окопни култиватори е и премиум уредът за плевене CHOPSTAR-PRIME на австрийската фирма Einböck, с който се поддържат високостеблени и редови култури (царевица, цвекло, соя, боб, рапица, царевица, слънчоглед, сорго и др.).

В неговия профил влиза уникална бърза настройка и специална технология на рязане, максимална гъвкавост и бърза адаптация към поникналата култура. За него е характерен просвет (височината на паралелограма) до 50 см. Има и особеност - работи не отвесно или хоризонтално, а звездообразните му дискове и палците към тях са под ъгъл в редовете. Дълбочината се определя според вида и големината на плевелите, които се изрязват на корен, смесват се с другите остатъци или остават на повърхността да изсъхнат. Това става преди, но по-често след сеитбата. CHOPSTAR-PRIME 3-60 оперира с: регулируемо междуредово разстояние от 25 до 90 см, дълготрайна тръбна рама със специален профил, максимална гъвкавост на работните инструменти, големи паралелограми за максимално регулиране на височината. Пръстовите звездовидни мотики са тип SMART-GRIP и позволяват окопаващото съоръжение да бъде оборудвано с до 5 вибро зъбци на работен елемент. Сърцето на PRIME е неговата централна система за бързо заключване, която позволява всички дискове със зъбци да бъдат своевременно адаптирани към съответната култура и текущи условия.

В зависимост от условията на работа и предназначението на площите за окопаване, към CHOPSTAR устройството могат да се прикрепят различни приспособления, като напр. конвенционална брана, валцоваща брана, дискове за работа в хребетовидни бразди или пръстови мотики. А към тях: специалните виброзъбци на Einböck, ултра плоски лемежи, транспортири, лемежи за хребетни лехи в картофонасаждения и т.н. Те също имат бърза настройка и могат лесно да се превключват между различните инструменти за закрепване.

Внедрени са и приложения за бързо регулиране, тип PRIME, които обхващат: SECTION-CONTROL, т.е. паралелограмно изкопаване/изрязване на плевели до 50 см, управлявана от електронна камера плъзгаща се рамка ROW-GUARD и др. Практиката е доказала, че с тази система се постигат значителни резултати. Тя насочва машината фино по реда. Получава се ефективно въздействие върху плевелите. Отклоненията са много малки и това осигурява контрол над тях по цялата обработвана повърхност. При наличието на прецизната ROW-GUARD чопърът се закрепва много близо до плъзгащата се рамка с няколко устройства за рязане на плевели. С действащия хардуер и софтуер се очертават редовете, към които има добра видимост - дори при силно заплевеляване и ниски култури.

Всичките устройства за окопаване, комбинирани с автоматичното управление на ROW-GUARD, отговарят на концепцията за пълно елиминиране на излишната растителност в редовете. Тя се основава на висока гъвкавост и разнообразие в съставяне на комплекта от индивидуални инструменти за различни култури.

Здравата рама, проектирана за високи натоварвания, е универасална за всички Einböck антиплевелни машини. И тук идва особено важният елемент за пролетното окопаване, а именно нуждата от висока точност за обработка на плевелите. Едновременно се регулират и куките за режещи палци, което става с приспособлението SMART-GRIP. Използват се бързо сменяеми модули за прикачните инвентари и се постига бързото им превключване за точно определяне на ширината и агресивността на атаката на чопърите.

Режещият елемент е разположен централно под удължения паралелограм, което прави възможно палците от дисковете да проникват по-добре дори в силно покрита с кора, твърда почва. В допълнение, тристепенна регулируема прибираща пружина гарантира, че окопаващият елемент се придвижва в земята, като поддържа зададената работна дълбочина.

CHOPSTAR-PRIME 3-60 е снабден с допълнителен паралелограм, като се осигурява точно копиране на повърхността, максимална гъвкавост на работните инструменти с прецизно регулиране на височината на паралелограма. Прилага се и хидравлично повдигане на CHOPSTAR-PRIME до 50 см (в зависимост от конфигурацията на машината и условията на почвата). Тяхната работа се управлява или автоматично чрез GPS със SECTION-CONTROL, или ръчно с помощта на натиск от специален превключвател, контролиран от оператора.

Част от работните органи на КОВ-4.2
Част от работните органи на КОВ-4.2
КОВ-4.2 S на щанда на „Раломекс" на АГРА 24
КОВ-4.2 S на щанда на „Раломекс" на АГРА 24
КОВ-4.2 S гарантира дълъг експлоатационен живот и спазване на сроковете за възвращаемост на инвестицията
КОВ-4.2 S гарантира дълъг експлоатационен живот и спазване на сроковете за възвращаемост на инвестицията
КОВ-5.6 - осемредовият окопен култиватор на „Раломекс"
КОВ-5.6 - осемредовият окопен култиватор на „Раломекс"
Чопърът ликвидира плевели, подобрява почвения статус
Чопърът ликвидира плевели, подобрява почвения статус
CHOPSTAR-PRIME - детайл от работата на зведообразните палцови дискове, атакуващи плевелите под ъгъл
CHOPSTAR-PRIME - детайл от работата на зведообразните палцови дискове, атакуващи плевелите под ъгъл