Малко след отелването повечето млечни ферми могат да дават на кравите трева, но какъв трябва да бъде делът й в цялостното меню? Приемът на сухо вещество след отелване на кравите е нисък и бавно се увеличава, докато достигне своя пик 10 седмици след отелването.

През този период животните са в т. нар. отрицателен енергиен баланс, като енергийните нужди по време на ранната лактация сега се покриват от сухото вещество, което кравата приема. Това може да предизвика отрицателен енергиен баланс за продължителен период от време, което може да създаде опасност от развитие до клиничен или субклиничен случай на кетоза.

Сухо вещество

След отелване приемът на сухо вещество на крава е около 13 кг, включително фураж и концентрати. Тази стойност е по-висока в сравнение със стандарта преди, когато се смяташе, че 8-10 кг сухо вещество са достатъчни на крава след отелване. Всяка седмица е необходимо приемът на сухо вещество да се увеличава с около 0,8 кг, докато достигне максимум 10 седмици след отелването.

През ранните етапи на пролетта диетата представлява смес от силаж, концентрати и трева. Важно е да се гарантира, че на кравите се дава достатъчно храна, така че негативният енергиен баланс да не се поддържа, тъй като това може да доведе до кетоза. Ако метеорологичните условия позволяват, целта е по-голямата част от апетита на кравата за сухо вещество да бъде задоволено от трева на паша. Силажът и концентратите трябва да останат в диетата през ранните етапи на паша.

Оползотворяване на тревата

След като успеете да накарате кравите да пасат трева, има фин баланс, който трябва да бъде постигнат, за да сте сигурни, че получавате максимума от ранноизпасаната трева. Първо трябва да се уверите, че кравите пасат и в периферията на пасището, а не само в неговата среда. Това позволява по-пълноценно оползотворяване на тревата и по-добро качество при втора ротация на покривните култури.

За да не гладуват кравите, необходимо е да се постигне баланс между консумацията на трева от периферията на пасището и менюто на кравата. Приемът на сухо вещество по време на паша варира, като кравите, отелени от няколко седмици, ядат повече от тези, отелени само от няколко дни. Пашата трябва да се увеличава всяка седмица и ако оградените обори се почистват добре, необходимо е приемът на трева от паша да се увеличи допълнително.

Управление на пашата

Управлението на пашата също е жизненоважно. Всяка ферма трябва да оползотворява пасищата във възможно по-голяма степен – но не с цената на увреждане на земята. Използвайте добре инфраструктурата за паша, за да избегнете увреждане на почвата в оградените пространства. На места ще е необходима ивична паша и да се направят пътеки, по които кравите да могат да се отклонят. Ивицата за паша трябва да защити площите, които вече са били опасани.

Как да се справите с мастита

Малко след отелването рискът за поява на мастит причинен от ешерихия коли се увеличава. Има две бактерии, които най-често се свързват с този здравословен проблем – това са Staphylococcus aureus и Streptococcus uberis.

Бактерията Strep uberis се разпространява по-лесно по време на доене, докато ешерихия коли обикновено се прихваща от околната среда. При някои щамове тази форма на мастит може да се разпространи лесно по време на доене, като повечето случаи на мастит са леки по природа. Прясно отелените крави и юници са най-податливи на мастит заради повишените нива на стрес и отслабената имунна система след отелване.

Мастит причинен от ешерихия коли

Тази форма на мастит се причинява преди всичко поради употреба на стари постелки, зацапани с фекалии и кал. Рискът от инфекция се увеличава, когато околната среда е мокра или мръсна. Има няколко индикатора, че кравата има мастит поради ешерихия коли - клиничните симптоми включват тежка депресия и висока температура.

Успехът на лечението в крайна сметка зависи от броя на наличните ендотоксини. Спринцовките срещу мастит обикновено са неефективни при лечение на тежки токсични случаи и обикновено ветеринарните лекари предписват по-агресивен план за лечение.

Превенция

Предотвратяването на мастит е свързано с ограничаване на количеството бактерии, присъстващи в околната среда. Местата, където се събират кравите, като корита с вода, порти, дворове и помещения, където има повече животни, трябва да се поддържат чисти, за да се сведе до минимум рискът от разпространение на инфекцията. По време на периода на настаняване хигиената е от първостепенно значение. Кабините трябва да се дезинфекцират два пъти дневно и скреперите да се пускат на редовни интервали.

Маститът, свързан с ешерихия коли, както повечето други видове мастити, причинени от бактерии в околната среда, може да бъде заразен или предаден по време на доене. Ето защо добрата хигиенна практика за доене на място е важна с цел превенция на всички видове мастити, причинени от бактерии в околната среда. Задължително е, бибероните да са чисти и сухи, когато се поставят в чашките. Също така кравите трябва да стоят на крака най-малко 30 минути след издояване, за да се гарантира, че сфинктерът на зърното е затворен.