Вариантите са 2:

  • с първия получавате само пух,
  • а с втория заедно с пуха получавате и месо.

Зайцевъдите предпочитат първия метод на отглеждане. Той е по-икономичен: производството на 1 кг пух изисква 1,5 пъти по-малко храна, клетки и труд в сравнение с втория.

Да се има предвид! При първия метод приблизително 70% от възрастните женски зайци се отглеждат като носители на пух и не им се разрешава чифтосване. Останалите 30% се използват за производство на заместващи млади животни, които са необходими да заменят болни, нископродуктивни, стари пухени зайци.

Тези женски зайци обикновено раждат 2 котила, след което се използват и за пухчета. Най-добрите зайци се оставят за ремонт на стадото, а най-лошата част от малките се заколват за месо.

Обикновено за разплод се избират зайци с добър растеж на козината по цялото тяло и ниско или средно окосмяване.

Дължината на косъма трябва да бъде най-малко 6 см и да е еднакъв на цвят.

При втория метод на отглеждане

всички пораснали женски зайци се използват за размножаване на млади животни и за производство на пух. Основното предимство на този метод е

високото количество на събрания пух.

Внимание! Повечето любители зайцевъди премахват пуха от възрастните зайци 4-6 пъти годишно, а най-опитните - всеки месец, като скубят тези косми, които са завършили растежа си и лесно се отделят от кожата.

Когато се събира ежемесечно,

тялото на заека не е напълно открито и пухът се оказва по-равномерен и еднакъв по дължина, зрял, без признаци на сплъстяване.

Важно! Честото събиране на пух също ви позволява да намалите загубите и следователно да увеличите производителността на пух от зайците.

  • Първото събиране на пух от млади животни започва на възраст 2–2,5 месеца преди началото на първото линеене (обикновено пухът е с ниско качество и има малко от него - само 20–30 г).
  • Второто събиране е на 4–4,5 месеца (40–50 г).
  • А третото – на 6–6,5 месеца (200–250 г).

Така пухът се събира най-малко 4 пъти годишно на всеки 90–100 дни.

Ако пухът се събира по-често (месечно),

тогава производителността на пух се увеличава и загубите и сплъстяването се елиминират.

Повече протеини за пухкавите зайци

Пухкавите зайци (женски и мъжки), използвани за производство само на пух, изискват повече протеини в сравнение със зайците за кожа.

Да се има предвид! Концентратите трябва да включват богати на протеини бобови и царевични зърна или брашно.

  • През зимния период храненето е със зърнен фураж (120–140 г на ден). Не забравяйте да добавите костна пепел (3 г) и сол (1,5 г на глава на ден) към храната.
  • През лятото някои от тях могат да бъдат заменени с бобови растения, след което нормата на зърнения фураж може да бъде намалена до 80–90 г.

Препоръка: Зайците трябва да живеят на сухо, а въздухът също трябва да е сух. За постеля е препоръчително да се използва дългостеблено сено или мека слама.

Внимание! Не може да слагате слама в клетките, която е груба, бодлива и полепнала с мъх. Замърсената слама също е неприемлива.