На две четения в едно заседание Народното събрание прие промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, предложени от Мустафа Карадайъ от ДПС.

С поправките тютюнопроизводители, сключили договори за изкупуване на суров тютюн, се вписват в публичния регистър на тютюнопроизводителите в Министерството на земеделието до 30 юни 2023 г. В момента срокът е 31 март всяка година, но може да бъде удължен до два месеца със заповед на министъра на земеделието., предаде БТА.

Тютюнопроизводителите могат да заявят писмено, включително и по електронен път, промяна на данни за изкупения тютюн за периода 2016-2018 г., като приложат копия от протоколи за количествата изкупен тютюн за съответната година.

Оправомощените лица от общинските служби следва да отразят в регистъра настъпилите промени в срок до три дни след тяхното заявяване, гласува парламентът.

Предвидено е промяната на данните в регистъра за количествата изкупен тютюн да може да се извърши и въз основа на документи, подадени по Закона за подпомагане на земеделските производители, без да е необходимо да се подават отново.

Приетите днес промени в влизат в сила от деня на обнародването на законопроекта в „Държавен вестник“.