Високата почвена влага ще забави жътвата на ечемика

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

През следващия седемдневен период се очаква затопляне, стабилизиране на времето и положителна промяна в агрометеорологичните условия.

Падналите градушки и интензивни валежи през първото и второто десетдневие на юни, надвишили на много места в страната месечните норми (Враца - 146 л/кв. м, Кнежа – 67 л/кв. м, Разград - 116 л/кв. м, Шумен - 110 л/кв. м, Добрич - 60 л/кв. м, Драгоман - 92 л/кв. м, София – 137 л/кв. м, Пловдив - 93 л/кв. м, Чирпан - 73 л/кв. м, Карнобат - 77 л/кв. м, Бургас - 61 л/кв. м), наводниха земеделски площи, нанесоха щети по черешовата реколта (напукване на плодовете) и причиниха полягане при част от пшеничните посеви, на места в източните райони (около 10% в североизточните райони).

През седващата седмица развитието на земеделските култури ще се осъществява с ускорени темпове, при температури над климатичните норми. При слънчогледа ще се формира съцветие. Част от ранните хибриди царевица ще встъпят в изметляване. При есенните посеви ще се наблюдават различни фази на зрелост. Във високите полета, при зимните житни култури, ще протича преход от млечна към восъчна зрелост. При пшеницата в полските райони ще преобладава восъчна, а при ечемика – пълна зрелост.

В началото на третото десетдневие на юни на много места в страната, с изключение на крайните югозападни райони, повишеното съдържание на влага в горните почвени слоеве ще бъде причина за отлагане жътвата на ечемика. Честите валежи и градушки през първото и второто десетдневие бяха предпоставка за повишение на инфекциозния фон от редица гъбни болести: мани по зеленчуковите култури и лозата, струпясване, съчмянка и кафяво гниене по овошките. През повечето дни от следващия период условията ще бъдат подходящи за изоставащите растителнозащитни пръскания. Те трябва да се правят през хладните часове от деня, с препарати с подходящ карантинен срок, съобразен с периода на зреене на културите.