Безспорно бордолезовият разтвор е сред най-използваните препарати в любителските градини. Той може да се купи готов или на отделни съставки, които да се смесят.

Бордолезовият разтвор представлява механична смес на син камък с гасена вар. След като добре се разтвори синият камък се неутрализира от гасената вар. По принцип разтворът от син камък има кисела реакция, а от гасената вар - алкална реакция.

Бордолезовият разтвор има фунгицидни свойства, той действа на болестите по културите само когато реакцията му е неутрална. За да се постигне това, при приготвянето му се тества с лакмусова хартия.

Бордолезовият разтвор се измива лесно, затова се налага пръскане след всеки дъжд.

Аналогични фунгициди

Има много продукти за растителна защита, които са с действие, което е подобно на бордолезовия разтвор. Такива са продуктите шампион, фунгуран, витра, косайд и др. Те съдържат хидратна мед, която е активната съставка.

В бордолезовия разтвор елемента мед е в синия камък.

.

В АГРОАПТЕКИТЕ

Търсете съветите на агроном-консултантите в агроаптеката, в която купувате продукти за растителна защита. Специалистите ще ви дадат точни препоръки относно действието на различните препарати, както и приложението им. Важно е да питате и за карантинния срок, който е особено важен при зазряване на зеленчуците.