Използвайте повторно мрежести торбички, за да защитите новозасадени растения