Щадящи и обновяващи почвата машини обработват полето на дълбочина от 3 до 10+ см със скорост от 5 до 20 км/час

Мнозина български фермери са убедени основателно, че растящата инфлация, цените на торовете, препаратите за растителна защита, енергоносителите, горивата, фуражите се отразяват отрицателно върху земеделието. Само разходите за торене през тази година могат да достигнат ръст от 150%, уточняват аграрикономисти. Според тях, едно от основните противодействия на този тревожен тренд са инвестициите. Но пред земеделците възниква съществeн въпрос: Удачно ли е точно сега да се инвестира? Не е ли твърде рисковано когато скачат цени, инфлацията галопира, климатичните промени са непредвидими? Същите въпроси зададохме на наш консултант с експертиза в сектора. Отговорът му беше лаконичен: да! Инвестицията в техника в тези месеци е удачна, защото производители и дилъри предлагат най-добри и изгодни условия. Това едно, второ: сега се правят

заявките във фабриките

за машини, така че да се гарантира доставката им в нужните срокове, т.е. да бъдат доставени навреме. Очевидно фермери, които имат нужда от нова техника именно в тези дни трябва да водят преговори и да сключват сделки. И друго, схемите за разплащане са по-гъвкави, разнообразни и дългосрочни.

Предвидливите стопани постъпват именно така. Тук бихме добавили интересна информация. В тези дни работата на доставчиците на агротехника се е раздвижила доста, има не само интерес, заявки, но и преки договаряния и подписани договори. Обикновено се поръчват машини за различни преработки, поливна техника, системи за енергоспестяване (фотоволтаици и ВЕИ източници, даващи енергийна независимост), ново оборудване. Обновените производствени мощности в днешно време са свързани с екологични облачни технологии, с които се печели енергия и се пестят средства. Решението е индивидуално и според нуждите. Но всеки фермер може и трябва да планира инвестициите си, така че да генерира от тях приходи в дългосрочен план.

Сега преди предстоящите пролетни сеитби една такава машина може да бъде предсеитбеният култиватор. В последните години се забелязва тенденцията дизайните на агротехниката с интелект да обхващат модули с терминално оборудване и електронно управление. Все повече в Европа, а вече и у нас, се налагат прецизните и интелигентни култиватори. Обикновено целият им техно комплект се съобразява с дизайнерското решение, което изисква окомплектовка с модерно

електронно оборудване

гаранция за качествена и ефективна работа. Видът и броят на работните органи зависи от вида на отглежданите култури и почвите, от наклоните и състоянието на терена (полето), от схемите на идващите сеитби, дори от броя на редовете и т.н.

Рационалният подход, съвременната логистика на земеделския труд, нуждата от качествен висок добив, икономията на време и материали, предизвикателствата на климатичните промени и новите зелени политики на ЕС изискват с едно минаване на полето да се извършват 2-3 и повече агротехнически операции. Универсален инвентар, култиваторът може предсеитбено да обработва стърнище или поле с дълбока оран, като разрохква и изравнява на дълбочина от 3 до 20 см, със скорост от 5 до 20 км/час. В него е заложена способност да се извършва прецизна почвообработка и подготовка за продуктивно семенно легло с един заход от единия до другия край на нивата. Практиката е показала, че фермерите могат да култивират около 400+ дка на ден. Агрономите изтъкват, че интензивните обработки са особено належащи и подходящи за първото плитко разрохкване.

Култиваторите освен за леки и средни са подходящи и за тежки почви, които изискват специално разбиване на буците (особено след оран). В тях могат да се включват и технологии за опазване на почвата, нейната структура и плодородие. Това ги прави продуктивни за

устойчиво и биологично земеделие

както и за обработка на пасища и угари. Пъргави и полезни, те се характеризират с бързи настройки, ниски разходи за поддръжка, транспорт и съхранение.

Широката гама от дейности обхваща разбиване на буци, разрохване на горния почвен слой, подравняване и уплътняване на почвата, за аерирането й и премахване на стари или новопоявили се плевели. Механичният контрол на заплевеляването, както и евентуално торовнасяне с новите модели култиватори става при по-ниска тяга, което ги прави икономични и предпочитани за зърнопроизводителите. С тях се пестят обработки и употреба на хербициди, намалява се количеството на семето за посев и се осигурява висок добив.

За реализацията на този комплект от агротехнически мероприятия от култивиращите машини се изисква функционалност, сила, здравина, издръжливост, износоустойчивост и продължителност на експлоатационния живот. Както свидетелстват дилърите, това търсят и получават потребителите. Вече е обичайно в култиваторни агрегати да има и секции, съставени от дискови елементи и обратно. Но почти винаги към тях се прибавя валиращ отсек, а често и ротационна мотика за противодействие на плевелите.

В тези относително несложни инвентари конструкторите влагат интелигентни системи за защита от камъни или претоварвания. Освен това, накрайниците на работните органи са защитени и от срязващи болтове. Все повече се употребяват и двойни пружинни защити. Различните версии разполагат с хидравлично регулиране, а работните органи автоматично се адаптират при промяна на параметрите на обработка. Както това става при предсеитбения култиватор Prolander на KUHN от серията R, който е подходящ за

по-малки площи

и за стопани с трактори с мощност около 100+ к.с.

Навесен със сгъваема рама, той е с 4 реда работни органи, със захват от 4 до 6 метра. Машината предлага добро разрохкване, смесване и създаване на продуктивно семенно легло. Prolander 500 R се отличава с изнесения напред център на тежестта, който позволява използването на по-малки трактори и работа със скорост 12 км/ч. Извършва плитки обработки между 3 и 10 см и създава добър контакт на семето с почвата.

Класическият култиватор за

предсеитбена обработка Korund 8 на LEMKEN
изравнява, разрохква и раздробява почвата с висока производителност на площ. Особено подходящ е за по-влажни условия заради леката си, но здрава конструкция. Двойният му валяк е изработен така, че практически не набира кал. Конструкторите му предлагат широка гама от модели: Korund 8/300 MAP, Korund 8/300 GAR Korund 8/300 GAM с по още 4 версии. Работната им ширина варира от 3 до 9 м. Те изискват тракторна мощ от 90 до 245 к.с. Теглото им е в широки граници - от 870 до 3300 кг. Броят работни секции с независимо окачване, тип „люлка“ е между 2 и 6. С тях машината осигурява

висококачествено копиране на терена

Еластичната носеща рама е с рамена от пружинна стомана, която издържа високи натоварвания и пази трактора и култиватора от повреди и аварии.

По-лекият предпосевен ротационен култиватор Claydon 6 М TerraStar, с капацитет 7 ха/час, извършва плитка култивация, като умело смесва и ликвидира самосевки и плевели. Освен това ефективно подравнява и разрохква стърнища и контролира намножаването на различни вредители. Може да се използва и за дренаж на полета и последващо подхранване с оборски тор. TerraStar е с тегло до 2 тона и работи с тяга 150 к.с. Може да се използва и когато почвените условия са твърде трудни за приложение на някои видове брани.

Извършва обработките с повишена скорост (15 км/час), което пести време и допълнителни разходи, но оставя

почвената структура непокътната

С 6 М TerraStar могат да се запълват дупки в горния почвен слой, създавайки нужните условия за оформяне на продуктивно семенно легло. Страничните колела осигуряват точен контрол върху дълбочината при заходите на машината по терена.

Интелигентни универсални култиватори за всякакви условия и сезони предлага на пазара и бранда Kverneland. Моделите Turbo и Turbo T i-tiller продуктивно култивират и подготвят нужните условия за пролетната сеитба. Въпреки високата скорост, с която може да култивира, машината работи продуктивно на различни и постоянни дълбочини - от 3 до 20 см. Предпролетно Turbo-то се използва за отваряне на почвата след замръзване или зимни валежи и за по-добра аерация, с цел

по-бързото затопляне

на повърхностния слой. С него може да се извършва и плитка, и средна култивация. А когато става дума за подготовка на сеитба на царевични култури, които се нуждаят от по-голяма дълбочина за по-добро развитие на корените, Kverneland Turbo с твърда рама (170 к.с.) и работна ширина от 3 до 3,5 м се справя безпроблемно. Конфигурациите Turbo F с три сгъваеми модела и Turbo T с два прикачни модела с ширина от 4 до 6,5 м се употребяват с трактори с мощност от 300 до 450 к.с.

Интелигентният земеделски култиватор Kverneland Turbo T i-Tiller, с неговите два модела 6500 и 8000, е проектиран, както и всички култиватори, да осигури високо качество и производителност с ниски експлоатационни разходи. Това се постига с регулиране на дълбочината и нивелирането на култивацията, които се управляват директно от

терминала ISOBUS в трактора

Интелигентната система на култиватора автоматично настройва хидравличните цилиндри и регулира в движение дълбочината на разрохкване в зависимост от почвените условия. Turbo 6500T i-Tiller и Turbo 8000T i-Tiller са прикачни култиватори и са оборудвани съответно с 33 или 41 работни органа, разположени на по 5 реда при ширина съответно 6,2 и 7,7 м.

В тях са монтирани няколко електронни приложения, като системата On-The-Go, чрез която тежестта от предните габаритни колела се прехвърля към съединителя на трактора и така се осигурява по-добро сцепление и за трактора. Резултатът е по-малък разход на гориво, по-малко износване на гумите, защита срещу подхлъзване и по-добра обработка на почвени уплътнения. По време на работа действа и системата за

защита от претоварване

Auto-Protect, която реагира на препятствия и гарантира по-дълъг експлоатационен живот на култиватора.

Предсеитбена обработка с усъвършенстваната и стабилна механика на култиватора Knoche Terra също се прилага успешно в европейското селско стопанство. Усилената рама снабдена с комбинация диск-лемеж-диск превръща дори твърди, изорани почви във фино семенно легло само с едно минаване. Към инвентара могат да се монтират (по избор)

3 вида работни органи

пружинни зъбци, лемежи „длето“ и стреловидна лапа „пачи крак“. Така на практика машината се използва в много широк диапазон и при различни условия.

Различните версии на Terra-та са номерирани така: 300, 400, 450, 600, 800, 900, което съответства и на тяхната работна ширина - от 300 до 900 см. Максимално продуктивни са при мощности от 85 до 285 к.с. и тегло от 2 до 8,5 тона. Заложена е работна връзка CAT III при конфигурации съответно от 2 до 6 реда. Броят на работните им органи варира от 38 до 114 при междуредие 80 см.

Класическият предсеитбен култиватор Korund 8 в действие
Класическият предсеитбен култиватор Korund 8 в действие
Korund 8 разрохква и раздробява почвата с висока производителност на площ
Korund 8 разрохква и раздробява почвата с висока производителност на площ
Claydon 6 М TerraStar има капацитет няколко хектара на час
Claydon 6 М TerraStar има капацитет няколко хектара на час
Claydon 6 М TerraStar може да се използва вместо някои видове брани
Claydon 6 М TerraStar може да се използва вместо някои видове брани
Интелигентната система на Turbo T i-Tiller автоматично регулира дълбочината на разрохкване
Интелигентната система на Turbo T i-Tiller автоматично регулира дълбочината на разрохкване
 Система On-The-Go на Turbo T i-Tiller контролира сцеплението с повърхността и на машината, и на трактора
Система On-The-Go на Turbo T i-Tiller контролира сцеплението с повърхността и на машината, и на трактора
Knoche Terra работи с комбинация диск-лемеж-диск
Knoche Terra работи с комбинация диск-лемеж-диск