За да раздоите правилно кравата, трябва да включите в дажбата й допълнителни фуражи с оглед увеличаването на млеконадоя с 4-6 кг мляко. Това

авансиращо хранене трябва да започнете 12-15 дни след отелването

когато вимето на кравата се връща в нормалното си състояние. Например при крави със среден млеконадой около 15 кг мляко се изхранва дажба с разчет не за 15, а за 19 кг мляко.

Ако кравата дава 18 кг мляко, трябва да я храните така, че да получите 22-24 кг мляко.

Едновременно с това

трябва да доите кравата по-често - от 3 до 4 пъти на равни интервали

през денонощието. Ако кравата реагира на увеличеното хранене и многократните издоявания, то ѝ се дават още повече фуражи, за да се постигне още по-голям млеконадой. Ако кравата не реагира на увеличените фуражи и на многократните издоявания, отново увеличете фуражите. Ако направената добавка не се отразява на млеконадоя

променете състава на дажбата, без да намалявате количеството й

В нея може да включите повече "млекообразуващи" фуражи – като

* цвекло,;

* белтъчни концентрати;

* фуражни дрожди;

* първокачествено сено и др.

Специалистите препоръчват в периода на раздояване част от концентрираните фуражи да се изхранват в дрождиран вид.

Ако и промяната на дажбата не увеличава млеконадоя, то кравата при постепенно намаляване на дажбата преминава на хранене, което съответства на фактическия й среднодневен млеконадой. Издояванията се намаляват до 3.

Годишна млечност

* Първите 3 месеца след отелването са най-продуктивните и тогава трябва много да внимавате с какво храните кравата.

* През първите 100 дни (3 месеца) след отелването от кравата се получават 40-50% от годишния млеконадой.

* Следващите 100 дни - 30-35% от годишния млеконадой.

* През последните 100 дни - 20-25% от годишния млеконадой.

Първите 3 месеца след отелването са най-продуктивните по отношение на количеството мляко. Затова трябва много да внимавате с какво храните кравата.
Първите 3 месеца след отелването са най-продуктивните по отношение на количеството мляко. Затова трябва много да внимавате с какво храните кравата.