Рентабилността е резултат от правилно менажиране, а не само от породата и броя на животните, напомнят анализаторите от Rabobank

Жени Владинова

Какво отличава фермите с висока и ниска печалба? Предположението е, че високопроизводителните и по-големите мандри са най-печелившите, но това не винаги е така. Всъщност данните показват, че маржовете на печалба варират значително в стопанства с 500 крави или повече. Според анализатори от Rabobank между 2015 и 2018 г. най-големите ферми са открити в най-ниската и най-високата 20%-ова рентабилност.

Ефективността не се основава само на броя на кравите или дори на нормите на производство на крави. Всъщност фермите с най-висока печалба са склонни да имат:

* по-ниски разходи за фуражи;

* да произвеждат мляко с по-добро качество;

* да контролират разходите много по-ефективно.

Като се има предвид това, тези атрибути са по -склонни да се появят, ако млекопроизводителите „вкарат” всичко, което правят, в подходящо управление на фермата и направят правилните инвестиции в

* поддържането на земята;

* технологичното оборудване и

* здравето на стадото.

Поддръжка на земята

На пръв поглед млекопроизводителят може да не изглежда много зависим от качеството на своите земеделски земи. Но поддържането на земята е от решаващо значение за рентабилността на една ферма. Пасищата и площите за отглеждане на култури за подхранване на стадото са важни елементи от управлението на фермата.

Ако например фермерът има нискокачествени пасища, стадото може да пострада от неправилно и недоимъчно хранене. Пасищните фуражи са един от най-големите и най-добрите хранителни източници за говеда. Нискокачественият фураж може да доведе до по-лошо здраве на стадото и по-големи инвестиции в допълнителни хранителни източници или грижи за животните.

Фермите с висока печалба често могат да се похвалят с по-ниски разходи за фураж средно 1 916 долара за крава, докато фермите с по-ниска печалба могат да харчат до 2100 долара за крава. Това би могло да бъде свързано с по-качествени фуражи и по-малко разчитане на допълнителна храна.

Друг фактор, който трябва да се има предвид: Естествено питейната вода е огромен компонент на здравето на стадото и следователно на рентабилността. Внимание! Нискокачествената или недостатъчна вода може да доведе до отпадане на производството на мляко. Кравите ще откажат замърсена вода, защото могат сами „да открият” замърсителите. Ако фермерът разчита на естествено езерце, извор или друг източник на вода, тези източници трябва да бъдат тествани или дори третирани, за да се поддържа рентабилността на фермата.

Инвестиции в оборудване

В някои отношения фермерите са свикнали да правят инвестиции в оборудване, което може да не показва незабавна възвращаемост на вложените пари. Инвестицията в оборудване първоначално може да бъде голям разход или да изглежда скъпа, но тя често си заслужава, защото допринася за възвръщаемост още през първата годината.

А инвестициите в технологично оборудване са перфектен пример, особено с някое по-иновативното оборудване, каквито се предлагат днес.

Фермерът трябва да помисли и за система за мониторинг на топлинния цикъл, която често идва с голяма инвестиция. Тези разходи обаче може да означават по-успешно и точно развъждане в дългосрочен план, което може да доведе до по-добри нива на производство на мляко и по-предвидими цикли на отелване.

Здравето на стадото

Всичко - от качеството на млякото до обема му, се влияе от здравето на млечното стадо. Следователно инвестирането в здравето на животните е може би един от най-големите двигатели на рентабилността.

Многобройни са здравословните проблеми, които могат да повлияят на рентабилността на фермата, като например:

* мастит;

* репродуктивни проблеми;

* кисти на яйчниците;

* куцане;

* предотвратима болест по говедата.

Само маститът е отговорен за около 2 милиарда долара загуби сред млекопроизводителите годишно. Следователно контролирането на рисковете от мастит с внимателни инвестиции може да бъде един от най-лесните начини фермерът да установи увеличаването на маржовете на печалба. Например нещо толкова просто като бактериите в постелките или доилните машини може да бъде причина за мастита. Така че закупуването на по-добро оборудване за дезинфекция и надграждането до по-лесни за поддържане постелки може да помогне за постигане на значителна възвръщаемост всяка година.

Инвестиции за възвръщаемост на
разходите в млечните продукти

Преди десетилетия рентабилността на една млечна ферма зависеше само от един основен движещ фактор: упоритата работа. Млечната индустрия обаче се е развила през годините по отношение на оперативната ефективност и рентабилността. Усилената работа може да бъде основата за всяка млечна дейност, но фермите с най-висока печалба имат няколко други важни качества. От земята, на която кравите пасат, до закупеното оборудване. Така че всеки малък компонент има потенциал да увеличи максимално маржовете на печалба в дългосрочен план.

 Инвестицията в оборудване първоначално може да бъде голям разход или да изглежда скъпа, но често си заслужава за реализиране на възвръщаемост през годината.
Инвестицията в оборудване първоначално може да бъде голям разход или да изглежда скъпа, но често си заслужава за реализиране на възвръщаемост през годината.
Инвестирането в здравето на животните е може би един от най-големите двигатели на рентабилността.
Инвестирането в здравето на животните е може би един от най-големите двигатели на рентабилността.