За читателите, които питат как могат да си вкоренят смокиня, показваме във видеото. Добре е да знаят, че температурата е основният фактор за смокинята. Тя се развива най-добре в райони с по-топла зима.

Най-чувствителни са едногодишните клончета, които при температури, по-ниски от минус 15°С, загиват. Студоустойчивостта на растението зависи и от продължителността на застудяването, от периода, когато е имало ниски температури. Много опасни са ранните есенни студове.

Студоустойчивостта се определя и от възрастта на дърветата, както и от сорта.

Най-подходящи за смокинята са леките, песъчливо-глинести, които са дълбоки, с добра аерация, с дълбоко ниво на подпочвените води. Почвената реакция да е неутрална до слабо алкална.

Неподходящи за смокинята са сухите, бедни, както и глинестите, кисели или солени почви, с близки подпочвени води. На такива почви корените се разполагат по-повърхностно - на 10-20 см, имат слаб прираст и малко плодове, които остават дребни и често опадат недоразвити или почти безвкусни.