Опазването на продукцията е толкова важно, колкото и нейното получаване, са убедени земеделските производители

Навлязохме в сезона на доминацията на различни силози, складове и хранилища за продукция, получена през лятото и есента. За тяхното правилно функциониране се грижат технологии и машини, които осигуряват качествено зимно съхранение на зърно, картофи и други кореноплодни култури. Конструкторите на специализирани в това направление компании са се погрижили да предложат на пазара различни решения, съобразени и с мащабите на производство, и с възможностите на фермерите, които опазват стоката си за пазара. За съхранението й се предлага разнообразно складово оборудване и различни машини със собствени спецификации и

висок коефициент на надеждност,

прецизни и икономични. В днешните картофохранилища работят цели комплекси от съоръжения за безпроблемно съхранение на продукцията преди да бъде доставена в магазините. През пролетта имахме среща с известния наш картофопроизводител Славчо Червенков. Една от главните теми на разговора бе техническата осигуреност на картофосъхранението. То е гарантирано, казваше г-н Червенков, когато складовата техника е в пълен комплект, съобразен с количествата и качествата на получената продукция, с площта на хранилището, с точна инвестиция и т.н. Пакетът от съоръжения за съхранение на картофи е твърде сложен, трябва да се търсят оптималните варианти и съчетания, за да се постигне нужната за днешния ден рентабилност и ниска себестойност на продукцията. Нашият екип има всякакво складово оборудване и мотокари. Смятам, че съхранението на продукцията е толкова важно, колкото и нейното получаване, посочи той. Мисля, че всичко нужно за

правилната работа на хранилищата

го имаме: приемателни бункери, конвейери, лентови и елеваторни транспортьори, почистващи и сортировъчни машини, товарачи, системи за вентилация, машини за обдухване или разпръскване на влага, инсталации за обгазяване и др.
Както видяхме на място, екипът на г-н Червенков използва различни складови машини, между които изпъкват марките Dewulf, BIJLSMA HERCULES, Grimme и др. Обяснението е просто. Големият професионалист добре знае, че това са част от световните лидери в картофотехниката, които са насочили своите усилия тя да бъде възможно най-щадяща към съхранявания продукт и опазваща пазарните му качества.

Такъв тип са съоръженията с марката Dewulf Miedema, които гарантират високо равнище на съхранение и нисък процент отпадък. С тях се постига контрол във висока степен на риска от различни проблеми, свързани с експлоатацията на „силозите“ за картофи, цвекло и други култури. Те автоматично регулират капацитета и оптималното действие на нужните за хранилището складови линии. Освен това, предлаганите от фирмата

устройства гарантират

ниски височини на изсипване на продукта, защита и оптимизиране на постоянния поток в склада или към клиентите. И това става със занижени разходи за поддръжка и консумация на енергия. Според алгоритъма на едно съвременно хранилище за картофи така се постига най-добра реализация, по-ниска себестойност и по-висока конкурентоспособност. Тук трябва да се посочи, че такъв е стремежът и на останалите играчи, производители на складова техника за този сектор.

Конкретно в нашия анализ става дума за приемащ бункер от продуктовата гама на Dewulf с обем от 5-6 м3, модел Miedema SB 151, ориентиран към по-малки производители. Благодарение на компактните си размери, SB 151 може лесно да бъде позициониран навсякъде и да бъде точно настроен към съответните местни условия. Серията SB се характеризира със здрава конструкция на бункерното шаси и максимален експлоатационен живот с минимална поддръжка. Приемните бункери на Miedema

са съвместими с елементите

на необходимата за успеха на бизнеса комбинация за съхранение: транспорт, почистване и сортиране, складиране и първично пакетиране (палети и бегове). Те могат да бъдат оборудвани с различни ролкови единици, с конвейер за отпадъци или с изходен отвор за фуния, посредством която продуктът се направлява към лентов конвейер или към товарач. Miedema бункерът има висок капацитет - до 150 тона на час със скорост на „живо“ дъно 0,2 - 8,2 м/мин. Оборудван е със старт/стоп с IR контрол на нивото на сензора, както и с функции SB- и Start-Control.

Друг приемащ бункер в гамата е Miedema SB 451 с капацитет 10-12 м3, или както го наричат още „малък вариант с голям капацитет“. При него са предвидени и опции както в областта на почистването, така и в сортирането. Ширината на подвижното (живо) дъно е 160, а дължината му е 350 см. Работната скорост е до 4,6 м/мин. Останалите параметри съвпадат с тези на по-малкия приемащ бункер.

Другият важен елемент на складова линия за картофохранилище е машината за сортиране. Решението на Dewulf се отличава с точност и

грижливо, щадящо отношение

към картофите, без повреди по тях. Сортировъчното съоръжение лесно се интегрира в товарните линии в склада или в магазина. На практика това означава висококачествен краен продукт и по-висок нетен добив. Сортировачките се предлагат в две версии: с гъвкав грейдер (контрольор) или отделен ролков блок (модул) за почистване и/или сортиране. Потребителският интерфейс в отделните модули ги прави лесни за работа.

За движението на картофената продукция в хранилището съществено значение имат транспортьорите, телескопични или елеваторни. Телескопите на Bijlsma Hercules (Нидерландия) имат гъвкава връзка при внасяне, насипване или сортиране на продукта. Те са с регулируема дължина и могат да се използват едновременно по два, защото се позиционират един към друг под произволен, избран от оператора, ъгъл. Височината на падане между двата конвейера може да бъде намалена до минимум. Един механик сам, без усилие регулира, мести и подрежда конвейерите, плавно и лесно. Теглото при различните варианти варира от 1,220 до 1,600 кг. Скоростта на движение на конвейерната лента (с ширина до 80 и дължина до 8 м) е 24/48 м/мин.

Лесни за боравене извън и в склада са и елеваторните транспортьори Hercules, които могат да се използват в различни типове картофохранилища и са подходящи за транспортиране на

всякаква кореноплодна продукция

Най-новият модел със здрав дизайн, голям капацитет и подходящи за продукта функции е BKT. Той се отличава с гъвкавост и гарантира дълъг експлоатационен живот. За да предпази продукта елеваторът е снабден с ролки от страната на подаване. Предвидено е автоматично хоризонтално регулиране, когато височината на разтоварване се промени. Конвейерите имат специално корито за транспортните ленти, гумена входна фуния, странични платна по цялата си дължина, опазващи картофите от разпиляване. В практиката се използват гамите КТ 700-60-2 и КТ 1400-60-3, които имат по няколко версии. Получаващото се понякога приплъзване е сведено до минимум. Машините от серията КТ се отличават със здрав теглич и шаси за движение около и в склада. Височината се регулира чрез електрохидравличен превключвател. Транспортьорът се настройва, така че да се пазят и щадят съхраняваните продукти.

Моделът КТ 700-60-2 има дължина на конвейерната лента 7 м и ширина 65 см. Скоростта на лентата е 24/48 м/мин. С тегло 920 кг съоръжението се нуждае от мощност 1,4 kW. Водещият модел в другата гама КТ 1400-60-3 е с тегло 1,760 кг. Дължината на лентата е 14 м, ширината й е 65 см, скоростта на движение - 24/48 м/мин. Нужната за задвижване и работа мощност е 2,4 kW.

Един от основните елементи в обичайния комплект складова техника е сортировъчната машина. В портфолиото на Bijlsma Hercules профи картофарите откриват оборудване за сортиране BSM 2113. Машината се задвижва от трифазен двигател, оборудван с честотен преобразувател и електронен контролер. При пренасяне с по-висока скорост продуктът се транспортира над отверстията за отделяне на един или друг калибър грудки. При по-ниска скорост на разклащане продуктът пада през отверстията. При нужда люлеещото движение се спира. По този начин се направи

оптимално разделяне на продукта

Характерен за BSM 2113 е сензорният контрол и прецизните настойки. Здравата основна рама може да се монтира на почти всяко място чрез модулна конструкция. За грудките на различните сортове картофи е предвидена и двойна рамка. С нейна помощ се извличат дълги картофи, например. Това прави сортиращите машини подходящи и за по-дълги сортове. В процеса се добавя допълнителен контрол и настройка на скоростта на пресяване в зависимост от вида сортиране и транспортиране на продукта. Това става с екрани, съответно 4, 5 или дори 6 размера. Два са по-често ползваните модела: BSM 2113/4 и BSM 2113/5 с тегло 2,8 т и капацитет до 40 тона/час. Те имат съответно по 4 или 5 „тави“ с гнезда за грудките с размери 1,3 на 1,0 м всяка. Тези размери съответстват на размерите на машините: дължина 4 м и ширина - 1,9 м. Задвижването на механизма за изтръскване става с мощност 3,0 kW.

Към комплекта сортиращи машини спада и сепараторът на Hercules

BLS 2011, гъвкав и надежден, който отделя грижливо и точно остатъците от стебла, листа, почва и други отпадъчни компоненти от потока на продукта.

Малкият вариант на приемащия бункер, модел Miedema SB 151
Малкият вариант на приемащия бункер, модел Miedema SB 151
Големият приемателен бункер е Miedema SB 451с капацитет 10-12 м3
Големият приемателен бункер е Miedema SB 451с капацитет 10-12 м3
Телескопичен транспортьор
Телескопичен транспортьор
Транспортьор тип елеваторен
Транспортьор тип елеваторен
Сортировъчна машина Hercules BSM 2113
Сортировъчна машина Hercules BSM 2113
Сепараторът Hercules BLS 2011 е гъвкав и надежден
Сепараторът Hercules BLS 2011 е гъвкав и надежден