Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) заявява готовност за иницииране на нови протестни действия при неизпълнение на договореното споразумение. Това стана ясно след извънреден Управителен съвет на НАЗ, проведен днес преди предстоящата среща в Министерски съвет, насрочена за 17 ч, на която са поканени над 60 браншови организации.

УС на НАЗ, състоящ се от 21 регионални организации, взе решение да остане непоколебима готовността ни да отстояваме разписаната в Споразумението от 12.02.2024 г. финансова помощ в подкрепа на земеделските производители, съобщиха от браншовата организация.

Управителният съвет гласува мандат на председателя Илия Проданов по време на срещата той да отстоява цялостното изпълнение на Споразумението от страна на властта и да не допуска компромисни решения по отношение на финансовата или законодателната част от договореното.

Разписаният документ е задължение не на конкретни лица, а на институциите, а именно – Министерски съвет, Министерството на финансите, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие", казват от НАЗ.

Следва да се подчертае, че фокусът на НАЗ не е единствено върху финансовата помощ и настоява да се продължат начертаните до момента политики в земеделието, като подобряването на поземлените отношения, регламентирането на дългосрочните договори за арендуване на земеделската земя, разработването на закон за браншовите организации, определянето на напояването като национален стратегически приоритет и облекчаването на екологичния натиск, които водят сектора към устойчивост и конкурентоспособност в дългосрочен план и настояваме те да бъдат следвани, така както е разписано и в Споразумението от 12.02.2024 г. между властта и земеделските организации.

НАЗ настоява държавата да изпълни поетия ангажимент към аграрния сектор. До подписването на споразумението се стигна след редица мащабни протести на земеделските производители в цялата страна.