До 31 август 2022 г. е удължен срокът за прием по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“, напомнят от ДФ "Земеделие".

Изменя се и срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ - от 31 август на 30 септември 2022 г.

С удължаването на сроковете се цели повече земеделски стопани да могат да подадат заявления по схемата. Тъй като част от културите (салати, късно зеле, броколи, карфиол и др.) ще бъдат засадени по-късно, а полиците следва да се сключват след засаждане на съответната култура, земеделският стопанин ще има възможност да я сключи на по-късен етап.

За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани, отглеждащи:

  • овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години;
  • зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;
  • зеленчукови култури над 0.3 ха;
  • етерично-маслени култури над 0.5 ха;
  • тютюн над 0.1 ха;
  • зърнени култури над 3 ха;
  • маслодайни култури над 3 ха.
  • Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 2 000 ха от площите си.

Финансов ресурс по помощта - 3,5 млн. лв. Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии.

Максималният размер на подкрепа, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха.

Стопаните, които застраховат зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед и рапица) могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.

На страницата на ДФЗ са публикувани Указания за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор растениевъдство” през 2022 г.