Ekland Marketing Company (Emco CAL) представи нови сортове ягоди в Перу. Перуанските производители са приели ягодата Sensation от тази мултинационална компания, която поддържа активен отдел за научни изследвания и развитие, за да се адаптира към предпочитанията на земеделските производители и да предлага високи стандарти за качество на потребителите.

Компанията си сътрудничи с разсадника PeruFrut за производството на първата партида разсад от ягоди от сорта Sensation. Растенията са размножени чрез нова система за размножаване, която гарантира, че столоните никога не докосват земята. Този метод гарантира максимално качество и здраве на растенията.

Този подход предоставя възможност на перуанските производители, които ежегодно губят милиони растения поради лошото здравословно състояние на растителния материал. Той също така ще задоволи търсенето на растения от страна на земеделските производители в тази иберо-американска страна, която е основен производител на червени плодове.

Перуанският сектор на ягодите вече ще има достъп до сортове от Университета на Флорида, представлявани от Emco CAL, както от чужбина, така и от страната. Ekland Marketing Company, Inc. (EMCO CAL) работи в 70 държави.