За да осигурите по-добра оплодяемост на яйцата, на един гъсок трябва да се падат не повече от три гъски.

Когато се оставят повече гъсоци, те само се бият, а не оплождат гъските. При наличие на два гъсока е по-добре да се остави за разплод по-възрастният. Най-добре е, когато гъсокът е по-голям от гъската с две години.

А за мътене на яйцата е добре да се използват по-стари гъски, които вече са мътили гъсета. Под една мътачка се залагат 9-15 яйца.