Пръскане

След листопада на овощните дръвчета, е препоръчително те да се третират с бордолезов разтвор. Повечето овощари вече са го направили. Тези, които още не са, да го извършат, когато имат тази възможност. Разбира се, и времето трябва да е подходящо за целта.
Пръскането се препоръчва за всички костилкови видове – череша, праскова, кайсия, бадем.

С него се цели намаляване на заразния фон от някои опасни болести като сачмянка, къдравост, кафяво гниене, апоплексия, инфекциозно изсъхване и др.

Дозата при зимното пръскане е 2%-ов разтвор.

Варосване

През есента задължителна мярка за защита на дръвчетата е варосването на стъблата. Чрез него се предпазват дръвчетата от зимните студове, тъй като белият цвят не позволява дървесината да се нагрее прекалено много през деня, когато е слънчево.
Освен това чрез варосването се унищожават лишеите и мъховете по стъблата на дърветата. Също така се отблъскват някои неприятели като дървеници и дървояди.

С вар могат да се обработят както стъблата, така и по-дебелите клони.