Обемистите фуражи в дажбата на бременните овце се намаляват през последния - петия, месец от бременността.

За сметка на това се увеличава делът на концентрирания фураж в дажбата им - на 350-400 г. От правилното хранене на овцете по време на бременността им най-много зависи развитието на плода в майката и раждането на здрави и жизнеспособни агнета.

И докато в началото на бременността потребностите от храна за правилното нарастване на плода са минимални,

след 3-ия месец от бременността
плодът започва да нараства бързо

Това определя необходимостта от увеличаване на хранителните вещества на овцата и особено на

* белтъчни вещества;

* витамини;

* минерали.

Те освен за правилния растеж на плода са необходими и за натрупване на резерви в организма на овцата за образуване на коластра и мляко през първите седмици след агненето.

За това е необходимо успоредно с добрата паша (при възможност) в дажбата на овцете през 4-ия месец на бременността дневно на животно да се изхранват по:

* 200-250 г концентриран фураж (царевица, ечемик, пшеница);

* 80-100 г слънчогледов шрот;

* сочни фуражи - чисти от плесени и незагнили растителни отпадъци - до 250-300 г.

В зависимост от телесното развитие на овцата през 5-ия месец от бременността й количеството на концентрираните фуражи може да се увеличава или намалява със 100-150 г дневно на животно.