По двама от членовете им трябва да преминат курс по одобрена от БАБХ програма

90 000 са дивите прасета в България, а трябва броят им да бъде редуциран до 0,3-0,5 броя на 1000 декара, казват горските експерти във връзка със сериозната заплаха от навлизане на африканска чума по свинете у нас.

Ловните стопанства вече са в усилена подготовка. От тях ще се изисква да обучат хора в ловните дружинки за необходимото съкращаване на популацията на свинете.

За всяка ловна дружинка ще трябва да има задължително двама обучени ловци, които да са преминали курса си на обучение по програма, одобрена от Българска агенция по безопаност на храните.

Те ще отговарят за взимането на проби, преглед на труповете и съхранението им до излизането на лабораторните резултати, както и за ликвидиране на страничните продукти.