Претоварващите ремаркета повишават продуктивността на жътвата до 40%

05 май 2018
Агротехника
0
8964
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

Тези машини са лесни за експлоатация, но при работа с тях често се допускат грешки, намаляващи технологичния и икономическия ефекти

В какво се състоят тези грешки и как да не ги допуснете, разяснява сп. Modern farm

Все повече зърнопроизводители избират да провеждат сеитбата и жътвата с използването на претоварващи ремаркета. Известно е, че прибирането на зърното е процес, обвързан с конкретни срокове. Тяхното разтегляне застрашава земеделците както със загуби в количеството на реколтата, така и с влошаване на качеството на прибраното зърно. Освен това нараства рискът от бурно развитие на плевелите, което съществено намалява производителността на жътвата, увеличава загубите и води до още по-големи щети.

Ускоряването на производителността на комбайна с помощта на претоварващо ремарке е един от рационалните пътища за намаляването на времето на кампанията по прибирането на реколтата и намаляването на рисковете. Технологията не е трудна.

Първата стъпка е изборът на претоварващото ремарке

Тук е важно да не се допуснат грешки, а ремаркето да се избере с правилния размер. Трябва да се вземат под внимание всички особености на конкретния парк от комбайни и трактори на конкретното стопанство, както и характеристиките на площите, средните добиви, изискванията към налягането на почвата и т.н. Например, действайки от добри намерения, като намаляване на количеството на закупуваната техника, използването на мощен трактор и съкращаването на персонала, фермерът може да избърза и да поръча вместо две средни по размер претоварващи ремаркета едно голямо, до което обаче наличните в стопанството комбайни няма да могат да достигнат за разтоварване.

Също е важно да се знае, че всеки модел претоварващо ремарке предполага работа с трактори с определена мощност - колкото повече зърно превозва ремаркето, толкова по-голямо теглително усилие ще му бъде необходимо. Поради това трябва да се съотнесат наличните в стопанството трактори с разглежданите за закупуване машини. Това ще изключи необходимостта от екстреното поръчване на специален трактор, който да тегли ремаркето.

Следващият пункт е вместимостта

Ремаркето се подбира така, че неговият обем кратно да съответства на обема на бункерите на комбайните. Тогава, работейки свързано, прибиращата техника ще постигне максимален технологичен ефект.

Какво трябва да бъде максималното съотношение на комбайните и претоварващите ремаркета във веригата? Логиката е проста - цикълът на работа на комбайна във веригата трябва да бъде по-кратък от цикъла на работа на претоварващото ремарке. Тоест при съотношението комбайн/ ремарке трябва да работи следната формула:

Vк < Vб, където: Vк - време за напълването на бункера на комбайна + времето за разтоварване на зърното от комбайна;

Vб - време за приемане на зърното от всички комбайни в технологичната верига + времето за доставянето на зърното до края на полето и разтоварването му в зърновоза + времето за връщане на претоварващото ремарке до комбайните.

Да вземем конкретен пример:

- да допуснем, че при работа с 2 комбайна Vб = 22 минути, а с три - Vб = 26 минути. Тогава, ако Vк = 25 минути, то претоварващото ремарке ще обслужи 2 комбайна, а ако Vк = 27 минути - 3 комбайна

Трябва също да се отбележи, че една от най-важните функции на претоварващото ремарке е товаренето на сеитбените комплекси или механичните сеялки със семена или торове. Многократно ускорявайки този процес, ремаркето намалява рисковете от пропускането на сроковете на сеитбата. Резултатът е увеличаване на добивите, намаляване на разходите, елиминиране на необходимостта от закупуването на допълнителни сеялки и трактори.

При избора на претоварващото ремарке трябва да се вземе предвид типът на сеитбения комплекс. В някои случаи се налага ремаркето да се оборудва със специална система за товарене на семена и торове със система с хидравлично задвижване. Във всички останали случаи е достатъчно да се постави евтин комплект за товарене със семена.

Новост в тази сфера са двусекционните претоварващи ремаркета. Те позволяват поред да се товари сеялката както със семена, така и с торове, и при това да работи само един трактор.

Въпрос на дисциплина

Следващият въпрос е организационен. Опитът на много от дилърите при оказване на помощ на клиентите за настройване на работния процес показва, че резултативността зависи пряко от спазването на технологията. Всичко е достатъчно просто: комбайните поетапно излизат на полето. Според запълването им те изпразват бункерите си в претоварващото ремарке, без да прекъсват процеса на прибирането на зърното. Координирането на работата става посредством радиовръзка. И като следствие, правилно настроеният процес осигурява увеличаване на производителността с 30 - 40 на сто.

На практика обаче механизаторите доста бързо спират да спазват предписания ред и започват да работят всеки по собствен маршрут. Най-често това се случва поради необичайния начин на работа, с който не са свикнали. Пречка може да бъде и релефът или текущата ситуация на полето (например наклоните принуждават операторите да извършват маневри). Каквато и да е причината, редът се нарушава и като следствие се влошава ефективността.

Какво може да се направи? Най-лесно е, когато комбайнерите се разделят по навик. Тук просто трябва да бъдат накарани да се концентрират върху процеса на работа. По принцип, механизаторите доста бързо започват да разбират ползата от спазването на технологията.

Ако движението е усложнено от наличието на преовлажнени низини, опори на електрически стълбове или други особености на релефа, то трябва да се планира такава траектория на движение, при която на ремаркето няма да му се наложи да догонва комбайна по цялото поле. Увеличаването на времето на работния цикъл на претоварващото ремарке неминуемо води до това, че приетото съотношение комбайн/бункер ще се наруши и тогава ще се наруши работата на цялата технологична верига. Да се предполага, че комбайните са водещи и ремаркето е задължено да ги следва, е погрешно. Резултатът от жътвата зависи от съгласуваната работа на всички участници във веригата, в това число и на зърновозите.

Подобна е ситуацията и при сеитбата. Натоварването на сеялките се прави от ремаркето в края на полето, следователно, за да се избегне престояването на сеялката, към момента на нейното пристигане ремаркето със семената трябва вече да се намира в точката на натоварването.

В този случай отново помага радиостанцията. Трактористът на сеялката следи нивото на разходване на семената и когато е необходимо товарене, навреме съобщава за това на тракториста на ремаркето.

Самото товарене на ремаркето със семена става по различни начини. При малка отдалеченост на склада от полето е целесъобразно ремаркето да се товари на склада, а при голяма - директно на полето, доставяйки семената с транспортни средства. Основният критерий при избора е времето, което е необходимо за товарене на ремаркето. То трябва да е по-малко от цикъла на работа на сеялката.

При подаването на семена и торове на полето с транспортни средства, тяхното придвижване между склада и полето трябва да е планирано така, че транспортът да не губи време в чакане.

Акцент трябва да се постави на факта, че при жътвата, както и при сеитбата, важен мотивиращ фактор на персонала е паричното възнаграждение. Правилно ще бъде повишаването на производителността на работата да се отразява пропорционално върху заплащането на механизаторите и шофьорите, а намаляването на сроковете на работа да бъде причина за отделна премия.

За улесняване на работата на механизаторите е целесъобразно да се използват радиопредаватели.

Колан за безопасност

Трябва да се отбележи, че при влажно зърно при комбайните с ремъчно задвижване на разтоварващия шнек, се увеличава вероятността от бързото износване и разтягане на ремъка. Вариантите за решаване на този проблем са лесни за опитния комбайнер и безопасни за техниката. В случаите, когато масата е много влажна и тежка, най-добре е разтоварването да става при напълно спрял комбайн. Но такива случаи не са толкова чести. Както показва практиката, при внимателен подход към този въпрос, проблеми се случват не по-често, отколкото при обичайната работа.

Не падайте в мрежата

Много земеделци по време на сеитбата поставят в гърловината на сеялката ситна мрежа - своеобразен филтър, за да се избегне попадането на едри твърди фракции в изсяващата макара заедно със семената или торовете. Но това съществено намалява производителността на процеса - запълването на бункера вместо 3 - 5 минути отнема 10 - 20!

При товаренето на сеялките от ремаркето има по-рационално решение - защитна мрежа, поставена или в приемния отсек на разтоварващия шнек (ако ремаркето е оборудвано с такова устройства), или на дъното на ремаркето. Такова филтриране напълно изключва възможността от попадането в претоварващото ремарке на нежелани странични предмети и значително намалява престоя при товаренето. А намаляването на престоя увеличава пропорционално производителността на сеитбата.

И така - спазването на несложни технологични правила при използването на претоварващи ремаркета при жътвата осигурява увеличаване на производителността средно с 30-40 на сто, а при сеитбата - с 25-35 на сто.

КАКВО Е ПРЕТОВАРВАЩО РЕМАРКЕ

Саморазтоварващото се ремарке с шнек е високоефективно оборудване, необходимост за всеки фермер. Изпълнявайки функцията на бункер за зърнораздаване, то осигурява значително повишаване на ефективността и бързината на засяване, прибирането на реколтата и внасянето на минерални торове в машините за торене. Също така се използва за претоварване на зърното от комбайните в камионите и други транспортни средства при жътва и за зареждане на сеялките при посев.

ПРЕТОВАРВАЩО РЕМАРКЕ HORSCH TITAN UW

Обемът на бункера от 34 куб. м на претоварващото ремарке отговаря на капацитета на един камион, който се зарежда наведнъж. Новата конструкция на хидравлично сгъваемия разтоварващ шнек е с капацитет 18 тона в минута, което прави гигантските 1000 тона на час! Така 34 куб. м се претоварват само за 90 секунди.

При транспорт в полето шнекът се сгъва и е прибран на специална стойка отпред. По време на движение не стърчи от никоя страна. Така ширината му при транспорт на шосето е под три метра.

Серийно Titan 34 UW е оборудван с телескопична ос. Тя изтегля всяко колело с 30 см навън. Така ширината на ремаркето се увеличава и става от 3 на 3,56 м. С това стабилността става по голяма, а притъпкването на почвата се намалява поради факта, че ремаркето не влиза в следата на трактора. Следващ фактор за щадене на почвата са големите гуми (900/60 R 32).

Към останалите функции принадлежат интегрираната везна, пневматичната (хидравлична) спирачна система и стрелката с добра видимост за състоянието на шибъра на разтоварващия шнек. От платформа върху теглича по стълба може да се качите в ремаркето. В него върху подаващия шнек са монтирани стъпала за достъп при почистване или обслужване.

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Още от Агротехника
2187
0

Положителна тенденция е, че се купуват повече нови и по-продуктивни   Сектор Контрол и техническа инспекция към Министерство на земеделието, храните и горите представи своята традиционна справка за

1917
0

Повече от 500 компании от 32 държави представиха последните си разработки в областта на агропромишления комплекс, селскостопанското инженерство, биоенергията и системите за управление на

2151
0

За трактора серия 9 на Deutz Fahr Жан-Филип Годо казва: “340 к.с. в животновъдна ферма е невероятен избор, но не и лукс!” Френските фермери Жан-Филип Годо и брат му Жан-Кристоф обработват 350 ха.

2826
0

На полева демонстрация днес в землището на гр. Долна Оряховица  компанията "Универсал-НВГ" представи прикачни пръскачки (NAPA 3324), оборудвани със секционен и дистанционен контрол и на няколко дюзи

3852
0

RAVEN TECHNOLOGIES е новият търговски партньор на “УНИВЕРСАЛ-НВГ” Американският лидер предлага иновативни технологични решения в областта на прецизното земеделие "Универсал-НВГ" ООД, гр.

Още от Фермер
2727
0

За пчеларите, чиито очи винаги заблестяват, когато чуят новина за борбата с акарите Вароа, тази информация със сигурност заслужава внимание, твърдят от pcheli.bg.

6426
0

Препоръчително е няколко седмици преди да пристъпите към засаждане на дръвчетата, да направите подготовка на мястото. Първо почистете добре от растителни остатъци, ако има такива.

1746
0

Европейската комисия ще предостави финансиране от бюджета на ЕС за селското стопанство в размер на 172,5 млн. евро за насърчаване на селскостопанските хранителни продукти в ЕС.

2538
0

Кошерът се отваря набързо и върху отвора на покривката (възглавницата) или под нея. Точно над пчелното кълбо се поставя питката, след което отгоре се слагат затоплящите материали, обясняват от to-bee.

14535
0

Специалистите са единодушни, че притежаването на домашна котка има повече плюсове, отколкото можете да си представите. Ето пет от тях. 1. Сигурно няма човек, който да не е чувал,

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Първата визита на български премиер в Абу Даби е с бизнесакцент Премиерът Бойко Борисов започва днес поредица от важни разговори с шейховете на Обединените арабски емирства (ОАЕ). Той е на първа официална визита в историята на двустранните отношения. Борисов ще се срещне първо с престолонаследника на Абу Даби - най-влиятелното от всички емирства

Министър-председателят Бойко Борисов пристигна на официално посещение в Обединените арабски емирства (ОАЕ).. В рамките на визитата си премиерът Борисов ще се срещне с престолонаследника на Абу Даби и заместник-върховен главнокомандващ въоръжените сили на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, както и с вицепрезидента и министър-председател на ОАЕ

"Лудогорец" победи с 2:1 "Левски" в Разград и го измести от първото място в Първа професионална лига. Мачът бе прощален за треньора на разградчани Пауло Аутуори, който евентуално ще поеме колумбийския "Атлетико Насионал". Джоди Лукоки изведе домакините напред в 35-ата минута, след като довкара топката при неумела намеса на вратаря на "сините"

Въпрос изпратен от читател:

Кога се бере зимната круша?

Отговор:Късните сортове се берат в техническа зрелост, която настъпва по-късно през есента. Беритбата трябва да е съобразна и с климатичните условия. Ако има опасност от ранни мразове, плодовете се прибират...
youtube video
Към галерията с видеа