Стайко Стайков: Новият Кодекс за земята трябва да осигури трайни инвестиции

07 декември 2017
Агробизнес
0
9108
1 2
 

Колкото повече бавим процеса на комасацията, толкова повече проблеми ще имаме и в земеделието, убеден е председателят на БАСЗЗ

Интервю нa Алма Давидова

- Г-н Стайков, Асоциацията на собствениците на земеделска земя /БАСЗЗ/, на която сте председател, членува в единствената и най-голяма Европейска организация на собствениците на земеделска земя ELO. Това помага ли ви да защитавате позициите си, относно бъдещето на бранша в новата ОСП.

- Специфичното за ELO е, че тя работи както за регулациите по собствеността върху земята, така и за нейното правилно използване, така че интересите и на двете страни - притежатели и ползватели, да бъдат защитени.

Защото ако земята не се управлява добре, няма как да получим висока принадена стойност и да опазим този така ценен актив.

Фактът, че заедно с колегите от "Българско Черноморие" сме членове на тази организация означава много за нас, защото можем да си сверяваме часовниците с Европа и да решаваме бързо актуалните проблеми, свързани със земеделската земя.

ЕЛО в момента участва във всички комисии в Европейския парламент и ние, като пълноправни партньори можем да оказваме влияние, по някакъв начин да се решават проблеми, които са важни за България.

За да се работи за комасацията и напояването например, трябва да са определени условията, трябва да има яснота за финансирането на земеделието след Brexit.

- Вашата позиция за бъдещата ОСП през призмата на условията в България?

- Въпреки че сме част от Европа трябва да се отчетат и разликите - най-вече в климата и културите, които отглеждаме, например.

Ние гледаме основно конвенционални култури, защото при тази голяма разлика в субсидиите между нови и стари страни-членки, ние не сме конкурентоспособни на европейския пазар.

През 2014 г. казаха че ще има сближаване на субсидиите и с 5% годишно ще догонваме... Но не се случи нищо подобно, а точно обратното - субсидията в момента е същата и казваме,че поне искаме да я запазим... Ако Европа не реши проблема за по-малките държави ще продължаваме по същия начин и ще произвеждаме конвенционални култури.

А земята ще се обработва 11 месеца, защото като нямаш възможност за дългосрочни вложения, ти изтощаваш земята и принадената стойност ще е по-малка. Комасацията по ползване сега е удобна за всички. Но така не се правят трайни инвестиции!

Ние сме най-малкият европейски член и можем да си заявим насоките и желанията, според климата в България, но не можем да окажем чак такова влияние, че да променяме законите.

Противоречия има и в глобален мащаб. Говорим, че на Земята има голям глад, а в същото време цените падат и има свръхпроизводство на зърно и маслодайни...

- Субсидиите - на площ или на произведена продукция?

- Нашата субсидия е много малка и трябва да се борим да я задържим, а вече за продукцията трябва да има някакъв бонус, който ще удовлетвори всички.

При страна, като нашата със силно конвенционално земеделие, ако се намали субсидията това ще е проблем, защото всеки е планирал бизнеса си.

Тъй като разликата в субсидиите на европейските страни е много голяма, ще ни трябват допълнителни средства там където е нужно.

- Възможна мисия ли е да се ограничи обезлюдяването и обедняването на селските райони ?

- За да върнем хората в селата и да осигурим по-нормален живот там, пътят е комасация и подобряване на инфраструктурата. Сега Странджа Сакар се обезлюди - така е и в Родопите и на други места. Този процес продължава, а от нашите колеги от ЕЛО разбираме, че така е и в други страни...

И в Испания например имат този проблем и при тях също е трудно, но работят много усилено по мелиорацията в определени райони.

У нас има все по-малък интерес и към земеделското образование.

От друга страна е сложно и с комасацията по ползване, защото когато ти вземеш даден терен, но се появи друг инвеститор, тогава ще се наложи парцелите да се местят и това ще отблъсне всеки сериозен бизнесмен.

В момента Законът за ползването на земеделските земи е приложим с комасацията по ползване, но той е вреден, ако трябва да мислим за реална комасация. Затова тя не може да стане изведнъж. Във Франция например, тя тече цели 50 години. А колкото повече бавим процеса, толкова повече проблеми ще имаме и в земеделието.

Освен това смятам, че земите трябва да се управляват правилно, независимо дали държавни или от частния сектор.

Държавните земи трябва да участват и в комасацията, а експертното ниво а да се осигурява от всички участващи в управлението партии. Защото комасацията без държавата е безсмислена. Тя трябва да подкрепя административно този процес, а също и с участието на държавна земя.

При първите пет проекта, които направихме нямаме финансиране от държавата.

Привличането на външни инвеститори е важно, но успоредно с това е важно да работим и за опазването на българската земя.

- Като говорим за комасация автоматично се появява и големият проблем с напояването у нас.

- Процентът на напояваната земя у нас е едва 10% и то на база стари съоръжения, с които се губи страшно много вода.

Трябва първо да се реши и какъв вид напояване ще има. Сега не можеш да изкараш разрешително за сондаж, дори и да имаш комасиран парцел.

Наложително е да се промени закона за Околната среда и да се вадят по-лесно разрешителни за сондаж, защото в момента подпочвената вода отива в Турция и Гърция. Срамно е, че не можем да защитим интереса си в България.

Как да дойдат инвеститорите и кое е това трайно насаждение, в което ще вложиш милиони и това ще стане без напояване? Ние правим уедряване на собствеността, без да има комасационни проекти и сме подали ръка на всички други в землищата.... А в напояването е принадената стойност и приходите.

Без напояване в Южна България няма да се справят в следващите 10 години.

- Много надежди се възлагаха на така дълго протакания Кодекс за земята. Кога се очертава той наистина да стане факт.

- Първият голям проблем, който трябва да решим след нашето председателство, е Кодексът за земята.

Тогава ще имаме пълната информация от Европа за мерките и финансирането и ще можем заедно да направим едно дългосрочно планиране - съвместно всички комисии и организации - държавни и неправителствени.

Безсмислено е да подготвяме нов Кодекс, като не знаем условията, по които ще се развива ЕС след 2020 г. Без тези условия ние не можем да планираме нито кога и как да започнем комасацията, нито условията за възстановяване на напоителните системи.

Промени трябва да има и поради заграбването на чужда собственост. Не мисля, че е трудно това да се реши. Когато законодателят има добра воля винаги проблемите могат да се преодолеят...

Например и ние като собственици, при обследването на земята намираме грешки, водим дела, когато излязат нови собственици.

В момента с промяната на закона и с разрешаването да се виждат личните данни от нотариусите, така наречените кухи сделки , намаляха драстично.

Но има все още стари сделки, които излизат от преди години и тях няма как да ги спрем... Общо взето пак опираме до Кодекса за земята.

От юни, юли догодина ще започнем да работим и то след правилен анализ на това, което ще се случва с ОСП. Реално е кодексът да излезе през 2019 година.

Целта е да направим един закон, който да е работещ за българския фермер, за да може той да е спокоен и дай боже да инвестира повече в трайни насаждения, които имат много по-добра доходност.

И сега има много хора които са ентусиазирани и се опитват, но са малко онези, които успяват да направят по-големи площи.

Като изключение последните години е лавандулата. Оказва се, че въпреки доста голямото производство, лавандулата /както и розите/ печелят от много по-доброто качество на цвета.

Обикновено той се смесва задължително с маслото от други държави , когато се гони качество. А и до този момент няма индикация за поевтиняване на тези култури и производните от тях...

- На фона на това, че всичко застива в очакване какво ще се случи в земеделието, как преценявате пазара на земеделска земя. Може ли вече да се говори за стабилизиране...

- Цената на земята, според статистиката на БАССЗ, за цялата страна тази година има лек ръст от около 5%, но не се случва нещо съществено.

Няма голямо предлагане, но и няма търсене, защото всеки очаква какво ще се случи през нашето домакинство догодина.

Очаква се много средства да влязат в земеделието, но има и един страх дали всичко това, което се говори ще се случи...

Затова няма стрес на пазара, единствено търсене има на големи парцели и то защото не се предлагат.

Може би първата половина на следващата година ще има застой,а през втората вероятно ще има скок от 10-15%.

От 2-3 години вече пазарът е стабилен в България - цените стигнаха нива, които не са ниски за обработваемата земя в полските райони.

Мисля че няма да има нов голям стрес нагоре или надолу.

Естествено в райони , където земята не е толкова плодородна няма толкова търсене и с отпадането на мярката за агроекология много от средствата са намалени и не са компенсирани по никакъв начин - там има и спад в цените.

Скъпите земи са в Северна България и в Централна и Южна, там където са полските райони.

Цената зависи от инвеститора и от това каква култура иска да гледа и е по договаряне за земи над 200-300 дка.

Сега хит са трайните насаждения, като лавандула, маточина и др. и такава голяма инвестиция се прави само за тях. Няма как да вложите много средства в разпокъсана земя и после да търсите вариант за частично комасиране.Защото при трайните насаждения съседните парцели много трудно могат да бъдат купени или започва едно изнудване...

Освен това много е важно, когато човек прави инвестицията, да знае на експертно ниво какво купува.

- А как се движат рентите в страната?

- Тази година има застой в рентите, тъй като отпадна мярката за агроекология, а и поради частичното влошаване на някои места на метеорологичните условия.

Лек спад има и при големите собственици, където рентите са най-вече в левове, а където са в зърно те се задържат.

В страната средната рента е 30 лева, като разбира се изключваме Добричко и Силистренско и поречието на Дунава.

Там ,ако е само обработваема земя в пакетите, рентите са между 80 и 100 лева.

Преди имаше и по-високи ренти но и там се забелязва лек спад. Отделни договори може и да има на по-високи цени, но говорим за нормални договори, които се сключват в момента.

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Още от Агробизнес
3726
0

Европейската комисия ще предостави финансиране от бюджета на ЕС за селското стопанство в размер на 172,5 млн. евро за насърчаване на селскостопанските хранителни продукти в ЕС.

828
0

Миграцията от малките населени места към големите градове е неизбежна, ако общините не се преборят за регионална власт и ако липсва местно сътрудничество, твърдят учени от СУ.

855
0

Реколтата от пшеница в Русия е почти прибрана:  от 26,15 млн. хектара  срещу 26,54 млн. хектара, планирани от земеделското министерство. Остава да се приключат 2% от площта в Урал и 5% от района в

2916
0

Българското оризопроизводството е съсредоточено в Пловдивския регион. От засетите с пролетната култура площи през тази година, в размер на 101 700 дка, над 75 000 дка се намират в Пловдивското поле.

855
0

Котировките в Чикаго показаха ясен спад на всички агрокултури и по-специално на соята. Спадът в цените на тази култура се дължи на напрежението между САЩ и Китай,

Още от Фермер
234
0

Отново напомняме за антимикробните свойства на меда. При стандартното лечение на мастит се вкарват антибиотици в цицковия канал на заболялото виме. През този период млякото не се използва за храна,

225
0

Днес бъде предимно облачно и на места, главно в Западна и Централна България, ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб, в Източна България - умерен, североизточен вятър и с него температурите още малко ще

1161
0

През есента и зимата пъпките по лозовото растение вече са в състояние на покой. Когато средната денонощна температура трайно започне да се настанява в графата под 10°С,

1323
0

Новата седмица ще ни посрещне с порция истинска есен. Обстановката ще бъде динамична. В понеделник над западната половина от страната ще вали, предаде НИМХ, цитиран от NOVA.

3429
0

Пчелите играят важна и незаменима роля като опрашители в околната среда, ни напомнят от pcheli.bg. Освен предоставянето на мед, прашец, восък и други ценни пчелни продукти,

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Да останем в ЕС, биха гласували 55% от българите, ако има референдум Позитивните нагласи спрямо ЕС продължават да доминират в българското общество, показва проучване на изследователски център “Тренд” по поръчка на “24 часа”. Малко над 40% са на мнение, че процедурата на ЕП срещу Унгария е несправедлива,

Европейският парламент ще обсъди утре убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул на 2 октомври. Това се посочва в програмата на започващата тази вечер сесия в Страсбург. Също утре евродепутатите ще разгледат предложение за резолюция по случая със злоупотребата с данни на потребители на Фейсбук.

Актрисата Яна Маринова си направи нощна разходка из центъра на Скопие. Тя пристигна в Македония преди няколко дни, за да участва в ситкома “Преспав”. Поредицата показва фамилната история на братята Бузалевски, които откриват пансион в региона на Преспа, благодарение на средства, получени от ЕС. Маринова предупреди феновете си в инстаграм да

Въпрос изпратен от читател:

Кога се бере зимната круша?

Отговор:Късните сортове се берат в техническа зрелост, която настъпва по-късно през есента. Беритбата трябва да е съобразна и с климатичните условия. Ако има опасност от ранни мразове, плодовете се прибират...
youtube video
Към галерията с видеа