Обемът на загубите за фермерите, произтичащи от куцота в стадата, е много сходен в различните страни, най-често варира между 40-50 евро на крава

Инфекциите на копитата са по-чести, когато пасищата са върху глинеста основа, отколкото в пясъчни или варовикови райони. Постоянно мокрите копита стават меки и по-лесно се повреждат. Куцотата при говедата е едно от основните ендемични заболявания, причиняващо проблеми със здравето и благосъстоянието на животните, но и с производствени загуби за фермера.

Приблизително 85% от случаите на куцота се дължат на здравословни проблеми на краката като

  • язва на стъпалото;
  • дигитален дерматит;
  • гниене на краката;
  • дълбока инфекция и ламинит, като само 15% се дължат на лезии на други места по крайника.

Големината на икономическите загуби, произтичащи от куцота в млечните отделения, е много сходна в различните страни, като най-често варира между 40-50 евро на крава. Тази загуба може да се дължи на фактори като:

  • намалено количество мляко;
  • ранно бракуване;
  • намалено живо тегло, разходи за лечение;
  • по-дълъг интервал на отелване;
  • допълнителни разходи за труд.

Хранене и куцота

Въпреки че стратегии за управление като санитарни условия, гъстота на животните, къпане на краката, подстригване и т.н. са широко възприети за контрол на куцотата при говедата, малко се знае за въздействието на храненето. По-долу са дадени съвети за хранене, полезни за контрола на куцотата.

Протеиново хранене

Винаги трябва да се осигурява висококачествен протеин, тъй като той представлява голяма част от структурата на копитата. Количеството протеин, което се дава на млечните крави, обаче не трябва да надвишава 16% (на база сухо вещество), особено когато по-голямата част от него се състои от разградими в търбуха протеини, които увеличават риска от куцота поради производството на големи количества амоняк. Амонякът има токсичен ефект и високите му концентрации в кръвта могат да увредят чувствителните участъци в копитата, което води до куцота.

Диетични мазнини

Копитата също са съставени от мазнини, което налага включването на източници на мазнини в диетата на животното, за да се защити копитото и да се предотврати куцота. Връзките между дълбочината на дигиталните мастни възглавнички и оценката на телесното състояние предполагат, че диетичните прекурсори на мазнини, включително предварително формирани липиди в диетата и тези, получени от късоверижни мазнини, могат да повлияят на куцотата. Ако кравите не получават достатъчно мазнини, те могат да станат твърде слаби и да имат по-тънка мастна възглавница между стъпалото и стената на копитото. Мастната възглавница в копитата е важна за абсорбиране на удара и по този начин за предотвратяване на куцота.

Въглехидрати

Повишеното хранене с ферментиращи въглехидрати е замесено като причина за куцота при говедата и следователно трябва да се използва в ограничени количества при хранене на говеда, или микробите в търбуха, които произвеждат млечна киселина, се увеличават и pH се намалява. Тъй като pH на търбуха намалява, могат да се произвеждат ендотоксини, които предизвикват освобождаване на хистамин. Това причинява вазоконстрикция, дилатация, ламинарна деструкция, влошаване на копитата и се развива процес на куцота.

Минерална добавка

Минералното хранене също играе жизненоважна роля за здравето на копитата. Калцият е необходим за активирането на ензима, нужен за образуването на кератин, и също така е необходим за процеса на създаване на кръстосани връзки между кератиновите влакна. Достатъчни количества микроелементи като мед и цинк също са необходими за поддържане на имунната функция и следователно за предотвратяване на бактериална инфекция на копитата при пасищни животни, особено в период на много бърз растеж на пасищата през пролетта. Следователно в тези случаи трябва да се обмисли допълнително хранене с тези елементи.

Витаминна добавка

Витамин А е необходим за нормалния растеж, развитие и поддържане на скелетните и епителните тъкани, включително епидермиса на ноктите, и също така играе важна роля в развитието на структурата и качеството на роговата тъкан. Витамин D (заедно с витамин А) играе роля в растежа на копитата и помага за поддържането на водоустойчива бариера от външната страна на копитата. Биотинът, един от витамините от група В, също е важен за здравето на копитата. Осигуряването на 20 мг/ден допълнителен биотин е доказано, че лекува язви по ходилата по-бързо, намалява кръвоизливите по стъпалата и намалява честотата на интердигитален дерматит. Витамините също участват в пътищата, които контролират и ограничават окислителното увреждане на мазнините, което може да бъде важно за защитата, здравето и целостта на копитата.

Промени в диетата

В едно проучване е имало значително увеличение на лезиите по подметките 8 до 12 седмици след отелването, когато диетата е била внезапно променена от богата на бедна на фибри в сравнение с храненето с една и съща диета през цялото време. Бързите промени в диетата могат също да причинят промяна в микробните популации на търбуха, което може да благоприятства развитието на дигиталния дерматит и куцота. Чрез внимателно формулиране на диетата и наблюдение на здравето на кравата, появата на куцота може да бъде сведена до минимум.

Управление на пашата

Инфекциите на копитата са по-чести, когато пасищата са върху глинеста основа, отколкото в пясъчни или варовикови райони. Постоянно мокрите копита стават меки и по-лесно се повреждат. Калната земя с кремъци или малки камъчета е най-опасна, тъй като кремъците проникват в копитото и позволяват на инфекцията да навлезе. Поради това податливите животни трябва да бъдат предпазени от паша в такива райони.

Умерените треви често се характеризират с ниско съдържание на сухо вещество (8-12%, докато оптималното ниво за млечни крави варира от 50-60%). Поглъщането на храни с ниско съдържание на сухо вещество често се свързва с намалено производство на слюнка на килограм изяден фураж. В резултат на това има намалено pH в търбуха и може да се развие ацидоза поради намаленото буферно действие на слюнката. Ацидозата често се свързва с куцота. Въпреки че решителните доказателства за такава връзка са оскъдни, pH на търбуха трябва да се поддържа в нормални граници чрез използване на буфери за предотвратяване на куцота.

Кръстосана инфекция с D. nodosus - пръчковидна, грам-отрицателна, анаеробна облигатна бактерия, открита по копитата, която причинява гниене на краката на кравите и овцете. Бактерията е причината копитата да се отделят от подлежащите тъкани чрез производството на протеази и кератинази и може да възникне при овце и говеда, пасящи на едно и също пасище. Кравите, засегнати от D. nodosus , могат да имат само лека инфекция, която лесно може да бъде лекувана с лекарства. В други случаи обаче инфекцията може да бъде твърде тежка, за да бъде лекувана и D. Nodosus може да оцелее за дълги периоди в копитата на кравите, като по този начин представлява риск, когато става въпрос за заразяване на здрави овце. Затова е важно да се има предвид, когато се прилагат програми за смесена паша, за борба с гниенето при овцете.

При лоши условия на паша кравите трябва да прекарват известно време в ходене, за да търсят храна, което причинява промени в походката с течение на времето, което води до увреждане на копитата. Но навреме преместени на пасища с добро качество, кравите могат бързо да подобрят походката си поради сравнително краткото време на паша при лоши условия.

Копитата са съставени от мазнини, което налага включването на източници на мазнини в диетата на животното, за да се защити копитото и да се предотврати куцота.
Копитата са съставени от мазнини, което налага включването на източници на мазнини в диетата на животното, за да се защити копитото и да се предотврати куцота.
Бързите промени в диетата след отелването могат също да причинят промяна в микробните популации на търбуха, което може да благоприятства развитието на дигиталния дерматит и куцота.
Бързите промени в диетата след отелването могат също да причинят промяна в микробните популации на търбуха, което може да благоприятства развитието на дигиталния дерматит и куцота.