Продажбите на рибни и морски деликатеси за април 2022 г. във Франция са нараснали по количество и стойност в сравнение със същия месец на миналата година, съобщават още от Европейската обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултури (EUMOFA).

През 36-месечния период от май 2019 г. до април 2022 г. , са измерени средни цени за първи продажби на сладководна платика в Естония от 0,57 евро за килограм, което е 34% повече от цената в Холандия – 0,43 евро за килограм.

В същия период, средната премерена цена за първоначални продажби на щука във Франция е 10,26 евро за килограм, 226% повече от цената в Естония (3,15 евро/кг) и 38% повече от тази в Холандия (7,43 евро/кг).

Ципурата е сред петте най-консумирани пресни рибни и морски продукти в Италия, Португалия и Испания. В Италия консумацията достига петгодишен връх през 2021 г., по отношение и на цена, и на количество.

През 2020 г. скумрията пристигаща от страни-членки на ЕС достига 203 000 тона, които струват 157 млн. евро. Тези данни са основно повлияни от постъпления в Холандия, Ирландия и Испания и корабни доставки към континента от Норвегия, Великобритания и Фарьорските острови. Количествата са се повишили с 25%, а цените с 5% в сравнение с 2019 г. Тогава, скумрията е била четвъртият най-разпространен вид, внасян в Европа по обем и третият по цена.

И цената и обема на пресен или леко охладен гренландски халибут от Норвегия са стабилни през 2022 г. Цените са между 4,11 до 7,47 евро/кг, докато седмичното снабдяване варира от 0,3 до 40 тона.

Влиянието на цените на суровини

От началото на 2020 г., европейският пазар на аквакултури е претърпял структурни нарушения в резултат на пандемията от коронавирус. В допълнение, инвазията към Украйна от февруари 2022 г. задълбочава инфлацията, наблюдавана преди това. Европейският рибен и аквакултурен сектор е бил пряко повлиян от повишенията на цените на корабното гориво, електричеството и храната за риби и аквакултури, което води до по-високи цени за обработка и производство. Средните стойности на корабното гориво през юли 2022 г. са между 1,02 и 1,14 евро на литър на пристанищата на Франция, Италия, Испания и Великобритания. Цените намалели средно около 4,1% спрямо предходния месец и цялостно са се увеличили със 123,9% в сравнение със същия месец на 2021 г. Недостига на ключови суровини и добавки (например слънчогледово олио) повишава натиска върху цените, който се покачи значително за последния период.

На 1 юни, Европейската комисия публикува „Актуално състояние и насоки за по-устойчив риболов през 2023 г.“, предоставяйки годишен отчет на управлението на риболовните райони в Европа и очертавайки приоритетите за следващата година. Данните сочат, че усилията за съхранение дават плодове и, че политиката на рибарските райони в ЕС не постига резултати в целта си да намали свръхулова в европейските води.