Експертите на Европейската служба за мониторинг на аграрните култури /MARS/ с нова прогноза

Много ключови европейски региони, в които се отглеждат зимна пшеница и ечемик, като Франция, Дания, Германия, Полша, Словения, Хърватия, Румъния, България и Гърция, изпитват сериозни трудности и опасения, заради доста по-сухите от обичайните метеорологични условия.

Вече притеснява постепенното намаляване на запасите от влага в почвата, което се отразява негативно на състоянието на посевите.

В тази връзка анализаторите намалиха прогнозата за добива на мека пшеница в ЕС през 2022-2023 г. с 1% спрямо предходния месец - до 5,89 т/ха, което е с 2% по-ниско от показателите за 2021-2022 г., съобщи зерно онлайн. За зимния ечемик прогнозата за добивите също е намалена до 5,78 т/ха.

Експертите отбелязват, че ще са необходими значителни валежи, за да се избегнат по-нататъшни загуби на реколта, а в същото време прогнозите за юни-август показват, че по-топлите и сухи от обичайните метеорологични условия ще продължат.

Спрямо останалите култури прогнозата за добивите от царевицата е променена от 7,91 т/ха на 7,92 т/ха (+0,6% над средната стойност за последните 5 години), за слънчогледа - от 2,38 на 2,39 т/ха ( +0,4%), за рапицата - от 3,19 до 3,17 т/ха, (-0,6%), за соята – добивите да останат на същото равнище от 2,99 т/ха.