Повишаването на здравната осведоменост на населението на ЕС ще бъде от полза за консумацията на плодове и зеленчуци, докато промяната в начина на живот и предпочитанията ще повлияят отрицателно на лозаро-винарския сектор. Това са само част от прогнозите от доклада за селскостопанските перспективи на Европейския съюз за 2021-31 г., публикуван на 9 декември 2021 г. от Европейската комисия.

До 2031 г. производството на пресни домати се очаква да намалява с 0,4% годишно и да достигне 6,3 милиона тона през 2031 г. Този спад се дължи главно на силното ограничаване на зимното производство в Испания и преминаването към по-малки по размер сортове домати - чери, които имат по-нисък обем, но по-висока добавена стойност.

Прогнозата е производството на домати за преработка да остане стабилно - около 10,4 милиона тона.

Потреблението на пресни домати на глава от населението в ЕС се очаква да остане стабилно - 15 кг през 2031 г. Потреблението на домати за преработка също ще бъде стабилно -18 кг на глава от населението през 2031 г.

Очакванията са, че производството на пресни праскови и нектарини в ЕС ще намалява с 0,4% годишно, достигайки 2,9 милиона тона през 2031 г. Това се дължи на свиването на специализираните площи. Прасковите губят дял от общата кошница с плодове, а това води което до по-ниска консумация на праскови и нектарини - 6,4 кг на глава от населението.

Очаква се общото производство на ябълки в ЕС да остане стабилно до 2031 г. - 11,1 милиона тона. Намаляването на обработваемите площи се компенсира с увеличаване на добивите благодарение на използването на нови сортове и по-добро агрономично управление.

Предвижда се потреблението на ябълки за прясна консумация в ЕС да е 7,6 милиона тона през 2031 г. и 3,6 милиона тона за преработка. На глава от населението се очаква потреблението на пресни ябълки да нарасне до 15 кг (до 0,6% годишно).

Производството на вино в ЕС ще намалява с 0,3% годишно, така през 2031 г. то ще е 148 милиона хектолитра. Това се дължи на спад на добивите от грозде, който ще бъде само частично компенсиран от използването на нови сортове, по-приспособени към изменението на климата.

Предвижда се потреблението на вино в ЕС да достигне 22 литра на глава от населението през 2031 г. - спад от 0,4 литра в сравнение с 2020 г.

Виненият сектор се адаптира към променящия се начин на живот, който се ускори поради пандемията от Covid-19. Например загрижеността за устойчивостта се увеличи с нарастващото търсене на органични и натурални вина, но се увеличи и консумацията на повече вино у дома. Освен това вече има и ново поколение потребители, които по-съзнателно и умерено консумират алкохол. Те увеличават търсенето на вина с по-ниско алкохолно съдържание и пенливи вина.