Канарчетата са най-често отглежданите птички в много домове. Те са невзискателни и при домашни условия могат да преживеят в клетки над десет години.

Съществуват доста разнооброзни породи пойни и декоративни канарчета, които се отличават:

- по фигура - качулати, къдрави, гърбати,

- по цвят на оперението - зелени, сиви, опалови, бронзови ахатови,

- по певчески възможности.

Отглеждат се в специално изработени клетки  - от метал, дърво или комбинирани. Дъната на клетките трябва да са подвижни и  да могат лесно да се почистват.

Обикновено на дъното се поставя много ситен пясък, който се подменя с чист най-малко два пъти седмично, защото върху него птичките отделят изпражнения.

Клетките се поставят на добре осветени места - в ъгъла на стая или тераса.