За какви операции да приготвим инвентара

Все още сме в съвсем ранна есен, но скоро в лозовите насаждения е задължително да се проведат важни мероприятия, чието своевременно и правилно извършване предопределя в голяма степен количеството и качеството на гроздето през следващата година.

Обработката на почвата ще бъде, може би, най-важното нещо. Лозарите и земеделските стопани си я наричат и днес есенна дълбока оран.

Чрез нея се премахва уплътняването на почвата и се подобрява аерацията на коренообитаемия почвен слой.

Тази есенна обработка се извършва на дълбочина от 20-30 см, като пръстта трябва да се обръща към лозите. Така ще се улесни по-късното загрибане на главините, което е задължително за районите с опасност от ниски зимни температури и измръзване.

Има време. Крайният срок за извършването на тази практика е чак до края на октомври или средата на ноември, но така че да се изпреварят големите студове.

Съвет за любители:

*Тогава, когато го извършвате, при чашовидната формировка се зариват с пръст първите 2-3 видими пъпки.

* Ако главините са по-високи, тогава се заравят само най-ниско разположените плодни пръчки.

* Още в ранна есен се прави риголването за ново лозе. Това е така, за да могат есенните дъждове да напоят добре обърнатата почва. Осъществява се с плуг с предплужник на голяма дълбчина – 60-70 см.

В домашните градини по-често тези обработки стават с правата лопата, но изискват доста усилия и време.

За новото лозе се правят ивици с ширина около един метър и дължина, колкото ще е тази на редовете.

Горният пласт на първата ивица се заделя, за да отиде по-късно от другата страна на терена. Вторият пласт се отделя на свободната страна, после се изхвърля в изкопаната първа ивица, третият отива във втората и т.н.