Претоварващите ремаркета повишават продуктивността на жътвата до 40%

05 май 2018
Агротехника
0
6471
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

Тези машини са лесни за експлоатация, но при работа с тях често се допускат грешки, намаляващи технологичния и икономическия ефекти

В какво се състоят тези грешки и как да не ги допуснете, разяснява сп. Modern farm

Все повече зърнопроизводители избират да провеждат сеитбата и жътвата с използването на претоварващи ремаркета. Известно е, че прибирането на зърното е процес, обвързан с конкретни срокове. Тяхното разтегляне застрашава земеделците както със загуби в количеството на реколтата, така и с влошаване на качеството на прибраното зърно. Освен това нараства рискът от бурно развитие на плевелите, което съществено намалява производителността на жътвата, увеличава загубите и води до още по-големи щети.

Ускоряването на производителността на комбайна с помощта на претоварващо ремарке е един от рационалните пътища за намаляването на времето на кампанията по прибирането на реколтата и намаляването на рисковете. Технологията не е трудна.

Първата стъпка е изборът на претоварващото ремарке

Тук е важно да не се допуснат грешки, а ремаркето да се избере с правилния размер. Трябва да се вземат под внимание всички особености на конкретния парк от комбайни и трактори на конкретното стопанство, както и характеристиките на площите, средните добиви, изискванията към налягането на почвата и т.н. Например, действайки от добри намерения, като намаляване на количеството на закупуваната техника, използването на мощен трактор и съкращаването на персонала, фермерът може да избърза и да поръча вместо две средни по размер претоварващи ремаркета едно голямо, до което обаче наличните в стопанството комбайни няма да могат да достигнат за разтоварване.

Също е важно да се знае, че всеки модел претоварващо ремарке предполага работа с трактори с определена мощност - колкото повече зърно превозва ремаркето, толкова по-голямо теглително усилие ще му бъде необходимо. Поради това трябва да се съотнесат наличните в стопанството трактори с разглежданите за закупуване машини. Това ще изключи необходимостта от екстреното поръчване на специален трактор, който да тегли ремаркето.

Следващият пункт е вместимостта

Ремаркето се подбира така, че неговият обем кратно да съответства на обема на бункерите на комбайните. Тогава, работейки свързано, прибиращата техника ще постигне максимален технологичен ефект.

Какво трябва да бъде максималното съотношение на комбайните и претоварващите ремаркета във веригата? Логиката е проста - цикълът на работа на комбайна във веригата трябва да бъде по-кратък от цикъла на работа на претоварващото ремарке. Тоест при съотношението комбайн/ ремарке трябва да работи следната формула:

Vк < Vб, където: Vк - време за напълването на бункера на комбайна + времето за разтоварване на зърното от комбайна;

Vб - време за приемане на зърното от всички комбайни в технологичната верига + времето за доставянето на зърното до края на полето и разтоварването му в зърновоза + времето за връщане на претоварващото ремарке до комбайните.

Да вземем конкретен пример:

- да допуснем, че при работа с 2 комбайна Vб = 22 минути, а с три - Vб = 26 минути. Тогава, ако Vк = 25 минути, то претоварващото ремарке ще обслужи 2 комбайна, а ако Vк = 27 минути - 3 комбайна

Трябва също да се отбележи, че една от най-важните функции на претоварващото ремарке е товаренето на сеитбените комплекси или механичните сеялки със семена или торове. Многократно ускорявайки този процес, ремаркето намалява рисковете от пропускането на сроковете на сеитбата. Резултатът е увеличаване на добивите, намаляване на разходите, елиминиране на необходимостта от закупуването на допълнителни сеялки и трактори.

При избора на претоварващото ремарке трябва да се вземе предвид типът на сеитбения комплекс. В някои случаи се налага ремаркето да се оборудва със специална система за товарене на семена и торове със система с хидравлично задвижване. Във всички останали случаи е достатъчно да се постави евтин комплект за товарене със семена.

Новост в тази сфера са двусекционните претоварващи ремаркета. Те позволяват поред да се товари сеялката както със семена, така и с торове, и при това да работи само един трактор.

Въпрос на дисциплина

Следващият въпрос е организационен. Опитът на много от дилърите при оказване на помощ на клиентите за настройване на работния процес показва, че резултативността зависи пряко от спазването на технологията. Всичко е достатъчно просто: комбайните поетапно излизат на полето. Според запълването им те изпразват бункерите си в претоварващото ремарке, без да прекъсват процеса на прибирането на зърното. Координирането на работата става посредством радиовръзка. И като следствие, правилно настроеният процес осигурява увеличаване на производителността с 30 - 40 на сто.

На практика обаче механизаторите доста бързо спират да спазват предписания ред и започват да работят всеки по собствен маршрут. Най-често това се случва поради необичайния начин на работа, с който не са свикнали. Пречка може да бъде и релефът или текущата ситуация на полето (например наклоните принуждават операторите да извършват маневри). Каквато и да е причината, редът се нарушава и като следствие се влошава ефективността.

Какво може да се направи? Най-лесно е, когато комбайнерите се разделят по навик. Тук просто трябва да бъдат накарани да се концентрират върху процеса на работа. По принцип, механизаторите доста бързо започват да разбират ползата от спазването на технологията.

Ако движението е усложнено от наличието на преовлажнени низини, опори на електрически стълбове или други особености на релефа, то трябва да се планира такава траектория на движение, при която на ремаркето няма да му се наложи да догонва комбайна по цялото поле. Увеличаването на времето на работния цикъл на претоварващото ремарке неминуемо води до това, че приетото съотношение комбайн/бункер ще се наруши и тогава ще се наруши работата на цялата технологична верига. Да се предполага, че комбайните са водещи и ремаркето е задължено да ги следва, е погрешно. Резултатът от жътвата зависи от съгласуваната работа на всички участници във веригата, в това число и на зърновозите.

Подобна е ситуацията и при сеитбата. Натоварването на сеялките се прави от ремаркето в края на полето, следователно, за да се избегне престояването на сеялката, към момента на нейното пристигане ремаркето със семената трябва вече да се намира в точката на натоварването.

В този случай отново помага радиостанцията. Трактористът на сеялката следи нивото на разходване на семената и когато е необходимо товарене, навреме съобщава за това на тракториста на ремаркето.

Самото товарене на ремаркето със семена става по различни начини. При малка отдалеченост на склада от полето е целесъобразно ремаркето да се товари на склада, а при голяма - директно на полето, доставяйки семената с транспортни средства. Основният критерий при избора е времето, което е необходимо за товарене на ремаркето. То трябва да е по-малко от цикъла на работа на сеялката.

При подаването на семена и торове на полето с транспортни средства, тяхното придвижване между склада и полето трябва да е планирано така, че транспортът да не губи време в чакане.

Акцент трябва да се постави на факта, че при жътвата, както и при сеитбата, важен мотивиращ фактор на персонала е паричното възнаграждение. Правилно ще бъде повишаването на производителността на работата да се отразява пропорционално върху заплащането на механизаторите и шофьорите, а намаляването на сроковете на работа да бъде причина за отделна премия.

За улесняване на работата на механизаторите е целесъобразно да се използват радиопредаватели.

Колан за безопасност

Трябва да се отбележи, че при влажно зърно при комбайните с ремъчно задвижване на разтоварващия шнек, се увеличава вероятността от бързото износване и разтягане на ремъка. Вариантите за решаване на този проблем са лесни за опитния комбайнер и безопасни за техниката. В случаите, когато масата е много влажна и тежка, най-добре е разтоварването да става при напълно спрял комбайн. Но такива случаи не са толкова чести. Както показва практиката, при внимателен подход към този въпрос, проблеми се случват не по-често, отколкото при обичайната работа.

Не падайте в мрежата

Много земеделци по време на сеитбата поставят в гърловината на сеялката ситна мрежа - своеобразен филтър, за да се избегне попадането на едри твърди фракции в изсяващата макара заедно със семената или торовете. Но това съществено намалява производителността на процеса - запълването на бункера вместо 3 - 5 минути отнема 10 - 20!

При товаренето на сеялките от ремаркето има по-рационално решение - защитна мрежа, поставена или в приемния отсек на разтоварващия шнек (ако ремаркето е оборудвано с такова устройства), или на дъното на ремаркето. Такова филтриране напълно изключва възможността от попадането в претоварващото ремарке на нежелани странични предмети и значително намалява престоя при товаренето. А намаляването на престоя увеличава пропорционално производителността на сеитбата.

И така - спазването на несложни технологични правила при използването на претоварващи ремаркета при жътвата осигурява увеличаване на производителността средно с 30-40 на сто, а при сеитбата - с 25-35 на сто.

КАКВО Е ПРЕТОВАРВАЩО РЕМАРКЕ

Саморазтоварващото се ремарке с шнек е високоефективно оборудване, необходимост за всеки фермер. Изпълнявайки функцията на бункер за зърнораздаване, то осигурява значително повишаване на ефективността и бързината на засяване, прибирането на реколтата и внасянето на минерални торове в машините за торене. Също така се използва за претоварване на зърното от комбайните в камионите и други транспортни средства при жътва и за зареждане на сеялките при посев.

ПРЕТОВАРВАЩО РЕМАРКЕ HORSCH TITAN UW

Обемът на бункера от 34 куб. м на претоварващото ремарке отговаря на капацитета на един камион, който се зарежда наведнъж. Новата конструкция на хидравлично сгъваемия разтоварващ шнек е с капацитет 18 тона в минута, което прави гигантските 1000 тона на час! Така 34 куб. м се претоварват само за 90 секунди.

При транспорт в полето шнекът се сгъва и е прибран на специална стойка отпред. По време на движение не стърчи от никоя страна. Така ширината му при транспорт на шосето е под три метра.

Серийно Titan 34 UW е оборудван с телескопична ос. Тя изтегля всяко колело с 30 см навън. Така ширината на ремаркето се увеличава и става от 3 на 3,56 м. С това стабилността става по голяма, а притъпкването на почвата се намалява поради факта, че ремаркето не влиза в следата на трактора. Следващ фактор за щадене на почвата са големите гуми (900/60 R 32).

Към останалите функции принадлежат интегрираната везна, пневматичната (хидравлична) спирачна система и стрелката с добра видимост за състоянието на шибъра на разтоварващия шнек. От платформа върху теглича по стълба може да се качите в ремаркето. В него върху подаващия шнек са монтирани стъпала за достъп при почистване или обслужване.

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Още от Агротехника
2601
0

Те са неделима част от технологията на прецизното земеделие Представяме ви най-съвременни системи на водещи световни фирми за оптимално подхранване на културите Общоприетите практики за управление

1944
0

Сеялката е най-важната техника, която осигурява успеха при прилагането на почвоопазващото земеделие Сеитбата е най-важният фактор, влияещ върху прорастването на семената и укрепването на растенията

3078
0

Фермерите търсят алтернативи при решенията си за нова техника, за която ще инвестират не малко пари

4284
0

Предстоящи онлайн търгове Дата на откриване: 11 юни Дата на затваряне: 18 юни 2018 Ден на инспекцията: събота 16 юни от 9.00 до 15.00 часа Повече от 75 трактора и селскостопанска техника в този търг!

12105
0

Световната иновация пренася до 15 кг препарати и обработва 10 дка за 15 минути Диана Ванчева Летяща новост за иновативна растителна защита на БАТА АГРО тази година е SY141HR .

Още от Фермер
4437
0

0 Първото изискване е, короните на дърветата да са редки. 0 Второто, сянката от тях да пада върху кошерите само по обедните и следобедните часове, а не целодневно, съветват специалистите.

1548
0

Завихрило се торнадо изплаши жителите на Кюстендил и село Копиловци, след което последва пороен дъжд и градушка. Хората споделят, че началото на бурята е започнала със силно въздушно течение и

4914
0

В кои случаи ще могат да се въвеждат и небиологични животни в едно стопанство Ще им се отпускат пасища Зайците да могат да се отглеждат биологично предвижда проект на допълнение в Наредба N1 от 2013

1161
0

През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. В сутрешните часове над крайните източни райони ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще преобладава слънчево време.

5598
0

Лешниковият хоботник развива има едно поколение през годината. Възрастните бръмбари се появяват към края на май и през юни. Първоначално нагризват листата,

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

В коя Моравия са проповядвали светите братя и участвали ли са в покръстването на българите? Въпреки епохалните заслуги на Кирил и Методий и техните ученици, и до днес учените спорят за основни факти от живота им. Едната причина, разбира се, е, че те са живели много отдавна - преди близо 12 века, но другата е, че има много заблуди,

Сърбящият обрив не е чиста алергия. При 50% причината за пристъпа остава скрита. Един вид е наследствен. Най-популярната закачка с дерматологията е, че не съществуват болести на кожата. Зад остроумието обаче не стои оптимистичната новина, че кожата е суперздрав орган, както би си помислил неспециалист.

Народният театър получи няколко статуетки С пищна церемония бяха връчени наградите "Аскеер" в Театъра на армията. Изгряваща звезда беше Веселин Петров. Поддържаща мъжка роля взе Малин Кръстев. Наградата за водеща мъжка роля отиде при Захари Бахаров. Поддържаща женска роля е за Ани Пападопулу, а водещата женска роля е за Мария Стефанова,

Отговор:Едногодишното дръвче се реже до 50-70 см над почвената повърхност. По този начин се провокира израстването на странични клони около централния клон на 30-60 см от повърхността. В първите години се...
youtube video
Към галерията с видеа