Претоварващите ремаркета повишават продуктивността на жътвата до 40%

05 май 2018
Агротехника
0
7911
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

Тези машини са лесни за експлоатация, но при работа с тях често се допускат грешки, намаляващи технологичния и икономическия ефекти

В какво се състоят тези грешки и как да не ги допуснете, разяснява сп. Modern farm

Все повече зърнопроизводители избират да провеждат сеитбата и жътвата с използването на претоварващи ремаркета. Известно е, че прибирането на зърното е процес, обвързан с конкретни срокове. Тяхното разтегляне застрашава земеделците както със загуби в количеството на реколтата, така и с влошаване на качеството на прибраното зърно. Освен това нараства рискът от бурно развитие на плевелите, което съществено намалява производителността на жътвата, увеличава загубите и води до още по-големи щети.

Ускоряването на производителността на комбайна с помощта на претоварващо ремарке е един от рационалните пътища за намаляването на времето на кампанията по прибирането на реколтата и намаляването на рисковете. Технологията не е трудна.

Първата стъпка е изборът на претоварващото ремарке

Тук е важно да не се допуснат грешки, а ремаркето да се избере с правилния размер. Трябва да се вземат под внимание всички особености на конкретния парк от комбайни и трактори на конкретното стопанство, както и характеристиките на площите, средните добиви, изискванията към налягането на почвата и т.н. Например, действайки от добри намерения, като намаляване на количеството на закупуваната техника, използването на мощен трактор и съкращаването на персонала, фермерът може да избърза и да поръча вместо две средни по размер претоварващи ремаркета едно голямо, до което обаче наличните в стопанството комбайни няма да могат да достигнат за разтоварване.

Също е важно да се знае, че всеки модел претоварващо ремарке предполага работа с трактори с определена мощност - колкото повече зърно превозва ремаркето, толкова по-голямо теглително усилие ще му бъде необходимо. Поради това трябва да се съотнесат наличните в стопанството трактори с разглежданите за закупуване машини. Това ще изключи необходимостта от екстреното поръчване на специален трактор, който да тегли ремаркето.

Следващият пункт е вместимостта

Ремаркето се подбира така, че неговият обем кратно да съответства на обема на бункерите на комбайните. Тогава, работейки свързано, прибиращата техника ще постигне максимален технологичен ефект.

Какво трябва да бъде максималното съотношение на комбайните и претоварващите ремаркета във веригата? Логиката е проста - цикълът на работа на комбайна във веригата трябва да бъде по-кратък от цикъла на работа на претоварващото ремарке. Тоест при съотношението комбайн/ ремарке трябва да работи следната формула:

Vк < Vб, където: Vк - време за напълването на бункера на комбайна + времето за разтоварване на зърното от комбайна;

Vб - време за приемане на зърното от всички комбайни в технологичната верига + времето за доставянето на зърното до края на полето и разтоварването му в зърновоза + времето за връщане на претоварващото ремарке до комбайните.

Да вземем конкретен пример:

- да допуснем, че при работа с 2 комбайна Vб = 22 минути, а с три - Vб = 26 минути. Тогава, ако Vк = 25 минути, то претоварващото ремарке ще обслужи 2 комбайна, а ако Vк = 27 минути - 3 комбайна

Трябва също да се отбележи, че една от най-важните функции на претоварващото ремарке е товаренето на сеитбените комплекси или механичните сеялки със семена или торове. Многократно ускорявайки този процес, ремаркето намалява рисковете от пропускането на сроковете на сеитбата. Резултатът е увеличаване на добивите, намаляване на разходите, елиминиране на необходимостта от закупуването на допълнителни сеялки и трактори.

При избора на претоварващото ремарке трябва да се вземе предвид типът на сеитбения комплекс. В някои случаи се налага ремаркето да се оборудва със специална система за товарене на семена и торове със система с хидравлично задвижване. Във всички останали случаи е достатъчно да се постави евтин комплект за товарене със семена.

Новост в тази сфера са двусекционните претоварващи ремаркета. Те позволяват поред да се товари сеялката както със семена, така и с торове, и при това да работи само един трактор.

Въпрос на дисциплина

Следващият въпрос е организационен. Опитът на много от дилърите при оказване на помощ на клиентите за настройване на работния процес показва, че резултативността зависи пряко от спазването на технологията. Всичко е достатъчно просто: комбайните поетапно излизат на полето. Според запълването им те изпразват бункерите си в претоварващото ремарке, без да прекъсват процеса на прибирането на зърното. Координирането на работата става посредством радиовръзка. И като следствие, правилно настроеният процес осигурява увеличаване на производителността с 30 - 40 на сто.

На практика обаче механизаторите доста бързо спират да спазват предписания ред и започват да работят всеки по собствен маршрут. Най-често това се случва поради необичайния начин на работа, с който не са свикнали. Пречка може да бъде и релефът или текущата ситуация на полето (например наклоните принуждават операторите да извършват маневри). Каквато и да е причината, редът се нарушава и като следствие се влошава ефективността.

Какво може да се направи? Най-лесно е, когато комбайнерите се разделят по навик. Тук просто трябва да бъдат накарани да се концентрират върху процеса на работа. По принцип, механизаторите доста бързо започват да разбират ползата от спазването на технологията.

Ако движението е усложнено от наличието на преовлажнени низини, опори на електрически стълбове или други особености на релефа, то трябва да се планира такава траектория на движение, при която на ремаркето няма да му се наложи да догонва комбайна по цялото поле. Увеличаването на времето на работния цикъл на претоварващото ремарке неминуемо води до това, че приетото съотношение комбайн/бункер ще се наруши и тогава ще се наруши работата на цялата технологична верига. Да се предполага, че комбайните са водещи и ремаркето е задължено да ги следва, е погрешно. Резултатът от жътвата зависи от съгласуваната работа на всички участници във веригата, в това число и на зърновозите.

Подобна е ситуацията и при сеитбата. Натоварването на сеялките се прави от ремаркето в края на полето, следователно, за да се избегне престояването на сеялката, към момента на нейното пристигане ремаркето със семената трябва вече да се намира в точката на натоварването.

В този случай отново помага радиостанцията. Трактористът на сеялката следи нивото на разходване на семената и когато е необходимо товарене, навреме съобщава за това на тракториста на ремаркето.

Самото товарене на ремаркето със семена става по различни начини. При малка отдалеченост на склада от полето е целесъобразно ремаркето да се товари на склада, а при голяма - директно на полето, доставяйки семената с транспортни средства. Основният критерий при избора е времето, което е необходимо за товарене на ремаркето. То трябва да е по-малко от цикъла на работа на сеялката.

При подаването на семена и торове на полето с транспортни средства, тяхното придвижване между склада и полето трябва да е планирано така, че транспортът да не губи време в чакане.

Акцент трябва да се постави на факта, че при жътвата, както и при сеитбата, важен мотивиращ фактор на персонала е паричното възнаграждение. Правилно ще бъде повишаването на производителността на работата да се отразява пропорционално върху заплащането на механизаторите и шофьорите, а намаляването на сроковете на работа да бъде причина за отделна премия.

За улесняване на работата на механизаторите е целесъобразно да се използват радиопредаватели.

Колан за безопасност

Трябва да се отбележи, че при влажно зърно при комбайните с ремъчно задвижване на разтоварващия шнек, се увеличава вероятността от бързото износване и разтягане на ремъка. Вариантите за решаване на този проблем са лесни за опитния комбайнер и безопасни за техниката. В случаите, когато масата е много влажна и тежка, най-добре е разтоварването да става при напълно спрял комбайн. Но такива случаи не са толкова чести. Както показва практиката, при внимателен подход към този въпрос, проблеми се случват не по-често, отколкото при обичайната работа.

Не падайте в мрежата

Много земеделци по време на сеитбата поставят в гърловината на сеялката ситна мрежа - своеобразен филтър, за да се избегне попадането на едри твърди фракции в изсяващата макара заедно със семената или торовете. Но това съществено намалява производителността на процеса - запълването на бункера вместо 3 - 5 минути отнема 10 - 20!

При товаренето на сеялките от ремаркето има по-рационално решение - защитна мрежа, поставена или в приемния отсек на разтоварващия шнек (ако ремаркето е оборудвано с такова устройства), или на дъното на ремаркето. Такова филтриране напълно изключва възможността от попадането в претоварващото ремарке на нежелани странични предмети и значително намалява престоя при товаренето. А намаляването на престоя увеличава пропорционално производителността на сеитбата.

И така - спазването на несложни технологични правила при използването на претоварващи ремаркета при жътвата осигурява увеличаване на производителността средно с 30-40 на сто, а при сеитбата - с 25-35 на сто.

КАКВО Е ПРЕТОВАРВАЩО РЕМАРКЕ

Саморазтоварващото се ремарке с шнек е високоефективно оборудване, необходимост за всеки фермер. Изпълнявайки функцията на бункер за зърнораздаване, то осигурява значително повишаване на ефективността и бързината на засяване, прибирането на реколтата и внасянето на минерални торове в машините за торене. Също така се използва за претоварване на зърното от комбайните в камионите и други транспортни средства при жътва и за зареждане на сеялките при посев.

ПРЕТОВАРВАЩО РЕМАРКЕ HORSCH TITAN UW

Обемът на бункера от 34 куб. м на претоварващото ремарке отговаря на капацитета на един камион, който се зарежда наведнъж. Новата конструкция на хидравлично сгъваемия разтоварващ шнек е с капацитет 18 тона в минута, което прави гигантските 1000 тона на час! Така 34 куб. м се претоварват само за 90 секунди.

При транспорт в полето шнекът се сгъва и е прибран на специална стойка отпред. По време на движение не стърчи от никоя страна. Така ширината му при транспорт на шосето е под три метра.

Серийно Titan 34 UW е оборудван с телескопична ос. Тя изтегля всяко колело с 30 см навън. Така ширината на ремаркето се увеличава и става от 3 на 3,56 м. С това стабилността става по голяма, а притъпкването на почвата се намалява поради факта, че ремаркето не влиза в следата на трактора. Следващ фактор за щадене на почвата са големите гуми (900/60 R 32).

Към останалите функции принадлежат интегрираната везна, пневматичната (хидравлична) спирачна система и стрелката с добра видимост за състоянието на шибъра на разтоварващия шнек. От платформа върху теглича по стълба може да се качите в ремаркето. В него върху подаващия шнек са монтирани стъпала за достъп при почистване или обслужване.

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Още от Агротехника
15435
0

Престижната австрийска марка трактори LINDNER влиза на българските ниви Фирмата предлага иновативни решения в средния мощностен диапазон от 76 до 144 к.с. Фирма УНИВЕРСАЛ-НВГ гр.

5976
0

Компанията за анализ на почвите Teralytic пусна ограничен брой безжични почвени сонди, които трябва да бъдат доставени във времето за засаждане през сезон 2019.

5121
0

Световна премиера в Германия на комбайните Axial Flow 250 Не просто машини, а интелигентни решения за печеливш агробизнес Американският гигант Case IH,

4176
0

Ани Димитрова, по материали на Future farming Улавянето на неблагоприятни промени в растежа и качеството на растенията вероятно ще стане много по-лесно и много по-евтино благодарение на UPS и

36342
0

Възможностите ви позволяват да купите употребявана машина, но не искате да сбъркате Поглед и анализ отвътре ви дават германски специалисти, които разглобяват един Claas Axion 920 до последното

Още от Фермер
72
0

Течен тъмен шоколад на българската биокомпания Хармоника спечели награда на Great Taste Award. "Тъмно кафяв цвят и шоколадов аромат, прекрасно топящ се вкус и изненадващо мека, кремообразна текстура.

153
0

Рязко са намалели тютюнопроизводителите в Гоцеделчевско, съобщава Кмета.бг. Например в най-голямото село в общината - Брезница тютюнопроизводителите тази година са само двама от близо 4000 жители.

198
0

Летни разядки и сосове като доматен сос с босилек и домашен кетчуп ще са фокус на утрешното издание на Фермерския фестивал пред земеделското министерство.

378
0

Ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в северните райони на Западна и Централна България ще превали и прегърми.

1449
0

ДФ "Земеделие" започна изплащането на финансовата подкрепа по схемата на минималната държавна помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013. Това съобщиха от пресцентъра на ДФ "Земеделие".

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Сигнал за открито мъртво бебе е подаден вчера в 14,48 часа в полицията в Хасково, съобщиха от ОД на МВР в Хасково. Съобщението е подадено от депото за битови отпадъци намиращо се на сметището край село Гарваново. При работата си, служители от депото са открили трупа на новородено бебе. Назначена е аутопсия.

Броят на потребителите на интернет в Китай е достигнал 802 милиона в края на юни, което е с 3,8% повече в сравнение с шест месеца по-рано, сочат данни от доклад за развитието на интернет в страната, съобщава bulgarian.cri.cn. Благодарение на увеличението, процентът на достъпност до интернет в страната е достигнал 57,7, като 26,

Подготвящият се за трета мисия на Международната космическа станция японски астронавт Соичи Ногучи написа в Туитър, че най-важното нещо в космоса е тоалетната и правилното й използване, съобщава сайтът РИА Новости. "Едно от най-важните умения в орбита е правилното използване на WC-то!" Към своето съобщение японският астронавт пусна и илюстрация.

Отговор:Най-подходящите култури са бобовите, тъй като обогатяват почвата с азот. На същото място може да засеете зелен и зрял фасул, грах, бакла, леща и др.
youtube video
Към галерията с видеа