Стайко Стайков: Новият Кодекс за земята трябва да осигури трайни инвестиции

07 декември 2017
Агробизнес
0
5319
1 2
 

Колкото повече бавим процеса на комасацията, толкова повече проблеми ще имаме и в земеделието, убеден е председателят на БАСЗЗ

Интервю нa Алма Давидова

- Г-н Стайков, Асоциацията на собствениците на земеделска земя /БАСЗЗ/, на която сте председател, членува в единствената и най-голяма Европейска организация на собствениците на земеделска земя ELO. Това помага ли ви да защитавате позициите си, относно бъдещето на бранша в новата ОСП.

- Специфичното за ELO е, че тя работи както за регулациите по собствеността върху земята, така и за нейното правилно използване, така че интересите и на двете страни - притежатели и ползватели, да бъдат защитени.

Защото ако земята не се управлява добре, няма как да получим висока принадена стойност и да опазим този така ценен актив.

Фактът, че заедно с колегите от "Българско Черноморие" сме членове на тази организация означава много за нас, защото можем да си сверяваме часовниците с Европа и да решаваме бързо актуалните проблеми, свързани със земеделската земя.

ЕЛО в момента участва във всички комисии в Европейския парламент и ние, като пълноправни партньори можем да оказваме влияние, по някакъв начин да се решават проблеми, които са важни за България.

За да се работи за комасацията и напояването например, трябва да са определени условията, трябва да има яснота за финансирането на земеделието след Brexit.

- Вашата позиция за бъдещата ОСП през призмата на условията в България?

- Въпреки че сме част от Европа трябва да се отчетат и разликите - най-вече в климата и културите, които отглеждаме, например.

Ние гледаме основно конвенционални култури, защото при тази голяма разлика в субсидиите между нови и стари страни-членки, ние не сме конкурентоспособни на европейския пазар.

През 2014 г. казаха че ще има сближаване на субсидиите и с 5% годишно ще догонваме... Но не се случи нищо подобно, а точно обратното - субсидията в момента е същата и казваме,че поне искаме да я запазим... Ако Европа не реши проблема за по-малките държави ще продължаваме по същия начин и ще произвеждаме конвенционални култури.

А земята ще се обработва 11 месеца, защото като нямаш възможност за дългосрочни вложения, ти изтощаваш земята и принадената стойност ще е по-малка. Комасацията по ползване сега е удобна за всички. Но така не се правят трайни инвестиции!

Ние сме най-малкият европейски член и можем да си заявим насоките и желанията, според климата в България, но не можем да окажем чак такова влияние, че да променяме законите.

Противоречия има и в глобален мащаб. Говорим, че на Земята има голям глад, а в същото време цените падат и има свръхпроизводство на зърно и маслодайни...

- Субсидиите - на площ или на произведена продукция?

- Нашата субсидия е много малка и трябва да се борим да я задържим, а вече за продукцията трябва да има някакъв бонус, който ще удовлетвори всички.

При страна, като нашата със силно конвенционално земеделие, ако се намали субсидията това ще е проблем, защото всеки е планирал бизнеса си.

Тъй като разликата в субсидиите на европейските страни е много голяма, ще ни трябват допълнителни средства там където е нужно.

- Възможна мисия ли е да се ограничи обезлюдяването и обедняването на селските райони ?

- За да върнем хората в селата и да осигурим по-нормален живот там, пътят е комасация и подобряване на инфраструктурата. Сега Странджа Сакар се обезлюди - така е и в Родопите и на други места. Този процес продължава, а от нашите колеги от ЕЛО разбираме, че така е и в други страни...

И в Испания например имат този проблем и при тях също е трудно, но работят много усилено по мелиорацията в определени райони.

У нас има все по-малък интерес и към земеделското образование.

От друга страна е сложно и с комасацията по ползване, защото когато ти вземеш даден терен, но се появи друг инвеститор, тогава ще се наложи парцелите да се местят и това ще отблъсне всеки сериозен бизнесмен.

В момента Законът за ползването на земеделските земи е приложим с комасацията по ползване, но той е вреден, ако трябва да мислим за реална комасация. Затова тя не може да стане изведнъж. Във Франция например, тя тече цели 50 години. А колкото повече бавим процеса, толкова повече проблеми ще имаме и в земеделието.

Освен това смятам, че земите трябва да се управляват правилно, независимо дали държавни или от частния сектор.

Държавните земи трябва да участват и в комасацията, а експертното ниво а да се осигурява от всички участващи в управлението партии. Защото комасацията без държавата е безсмислена. Тя трябва да подкрепя административно този процес, а също и с участието на държавна земя.

При първите пет проекта, които направихме нямаме финансиране от държавата.

Привличането на външни инвеститори е важно, но успоредно с това е важно да работим и за опазването на българската земя.

- Като говорим за комасация автоматично се появява и големият проблем с напояването у нас.

- Процентът на напояваната земя у нас е едва 10% и то на база стари съоръжения, с които се губи страшно много вода.

Трябва първо да се реши и какъв вид напояване ще има. Сега не можеш да изкараш разрешително за сондаж, дори и да имаш комасиран парцел.

Наложително е да се промени закона за Околната среда и да се вадят по-лесно разрешителни за сондаж, защото в момента подпочвената вода отива в Турция и Гърция. Срамно е, че не можем да защитим интереса си в България.

Как да дойдат инвеститорите и кое е това трайно насаждение, в което ще вложиш милиони и това ще стане без напояване? Ние правим уедряване на собствеността, без да има комасационни проекти и сме подали ръка на всички други в землищата.... А в напояването е принадената стойност и приходите.

Без напояване в Южна България няма да се справят в следващите 10 години.

- Много надежди се възлагаха на така дълго протакания Кодекс за земята. Кога се очертава той наистина да стане факт.

- Първият голям проблем, който трябва да решим след нашето председателство, е Кодексът за земята.

Тогава ще имаме пълната информация от Европа за мерките и финансирането и ще можем заедно да направим едно дългосрочно планиране - съвместно всички комисии и организации - държавни и неправителствени.

Безсмислено е да подготвяме нов Кодекс, като не знаем условията, по които ще се развива ЕС след 2020 г. Без тези условия ние не можем да планираме нито кога и как да започнем комасацията, нито условията за възстановяване на напоителните системи.

Промени трябва да има и поради заграбването на чужда собственост. Не мисля, че е трудно това да се реши. Когато законодателят има добра воля винаги проблемите могат да се преодолеят...

Например и ние като собственици, при обследването на земята намираме грешки, водим дела, когато излязат нови собственици.

В момента с промяната на закона и с разрешаването да се виждат личните данни от нотариусите, така наречените кухи сделки , намаляха драстично.

Но има все още стари сделки, които излизат от преди години и тях няма как да ги спрем... Общо взето пак опираме до Кодекса за земята.

От юни, юли догодина ще започнем да работим и то след правилен анализ на това, което ще се случва с ОСП. Реално е кодексът да излезе през 2019 година.

Целта е да направим един закон, който да е работещ за българския фермер, за да може той да е спокоен и дай боже да инвестира повече в трайни насаждения, които имат много по-добра доходност.

И сега има много хора които са ентусиазирани и се опитват, но са малко онези, които успяват да направят по-големи площи.

Като изключение последните години е лавандулата. Оказва се, че въпреки доста голямото производство, лавандулата /както и розите/ печелят от много по-доброто качество на цвета.

Обикновено той се смесва задължително с маслото от други държави , когато се гони качество. А и до този момент няма индикация за поевтиняване на тези култури и производните от тях...

- На фона на това, че всичко застива в очакване какво ще се случи в земеделието, как преценявате пазара на земеделска земя. Може ли вече да се говори за стабилизиране...

- Цената на земята, според статистиката на БАССЗ, за цялата страна тази година има лек ръст от около 5%, но не се случва нещо съществено.

Няма голямо предлагане, но и няма търсене, защото всеки очаква какво ще се случи през нашето домакинство догодина.

Очаква се много средства да влязат в земеделието, но има и един страх дали всичко това, което се говори ще се случи...

Затова няма стрес на пазара, единствено търсене има на големи парцели и то защото не се предлагат.

Може би първата половина на следващата година ще има застой,а през втората вероятно ще има скок от 10-15%.

От 2-3 години вече пазарът е стабилен в България - цените стигнаха нива, които не са ниски за обработваемата земя в полските райони.

Мисля че няма да има нов голям стрес нагоре или надолу.

Естествено в райони , където земята не е толкова плодородна няма толкова търсене и с отпадането на мярката за агроекология много от средствата са намалени и не са компенсирани по никакъв начин - там има и спад в цените.

Скъпите земи са в Северна България и в Централна и Южна, там където са полските райони.

Цената зависи от инвеститора и от това каква култура иска да гледа и е по договаряне за земи над 200-300 дка.

Сега хит са трайните насаждения, като лавандула, маточина и др. и такава голяма инвестиция се прави само за тях. Няма как да вложите много средства в разпокъсана земя и после да търсите вариант за частично комасиране.Защото при трайните насаждения съседните парцели много трудно могат да бъдат купени или започва едно изнудване...

Освен това много е важно, когато човек прави инвестицията, да знае на експертно ниво какво купува.

- А как се движат рентите в страната?

- Тази година има застой в рентите, тъй като отпадна мярката за агроекология, а и поради частичното влошаване на някои места на метеорологичните условия.

Лек спад има и при големите собственици, където рентите са най-вече в левове, а където са в зърно те се задържат.

В страната средната рента е 30 лева, като разбира се изключваме Добричко и Силистренско и поречието на Дунава.

Там ,ако е само обработваема земя в пакетите, рентите са между 80 и 100 лева.

Преди имаше и по-високи ренти но и там се забелязва лек спад. Отделни договори може и да има на по-високи цени, но говорим за нормални договори, които се сключват в момента.

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Още от Агробизнес
2511
0

Седмицата премина под знака на успокояване и дори понижение на цените на основните зърнени контракти по световните борси, като разбира се, имаше и различия,

3168
0

На 21 март 2018 г.  (сряда) в с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол ще се проведе информационна среща-семинар с демонстрация на тема "Резитба на костилкови овощни видове", съобщи НААС.

9720
0

Само чрез уеднаквяване на субсидиите в земеделието ще могат да се постигнат заложените цели за опазване на климата и околната среда - това смятат аграрните министри на Полша, Естония, Литва и Латвия.

10800
0

Тенденциите показват увеличено търсене и ръст в биосектора Картата на световния пазар на зеленчуци през 2018 г., създадена от холандската изследователска агенция RaboResearch, показа,

7155
0

В брой 22 от 13 март 2018 г. на "Държавен вестник" е публикувана заповедта на министъра на земеделието, храните и горите, с която се одобрява окончателният специализиран слой, наречен "Площи,

Още от Фермер
621
0

Акцентите в кампанията на фирма ФМС са няколко, коментира Валентин Петров, търговски директор на ФМС. Разбира се, започваме с продуктите в житни, където имаме много добра комбинация от Грандстар

2205
0

Ето и други съвети на дългогодишния пчелар от Велинград Танко Ианов: * До очистителното облитане подхранване със сироп е нежелателно: течната храна стимулира излитането.

3771
0

Всички знаем колко полезни са зеленчуковите и плодови сокове. Също така се знае и за полезността на билките, смесени с пресни сокове. Нека разгледаме някои зеленчукови сокове,

405
0

Концентратът се дава 1 или 3 пъти дневно, според вида Задължително изхранвайте концентрираните фуражи в брашнест вид - сухи или мокри. За предпочитане е да се дават в гранулиран вид.

1674
0

Всички жители от Дуловска община се включиха днес в спасителна акция за бедстващи щъркели. Почти във всяко населено място в региона има приютени десетки екземпляра от защитения вид – бял щъркел.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Именно енергийната инфраструктура ще ни даде възможност да осъществим тази междусистемна свързаност със съседните на нас страни. Това ще направи целия наш регион много по-сигурен и по-конкурентоспособен. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която участваше във връчването на наградите за принос в развитието на енергийната

Поднесе ѝ я почитател на съпруга ѝ по време на визитата на държавния глава в Йерусалим Съпругата на президента Румен Радев Десислава дава автограф върху книгата за съпруга ѝ “Петият президент” на авторите на “24 часа” Лиляна Клисурова и Любомир Денов. Подава ѝ я представител на българската еврейска общност,

Швейцария и Германия с най-много градове в топ 10 София е втора година подред на 116-о място в класация на градовете с най-добро качество на живот в света. Тя е изготвена от американската консултантската фирма “Мърсър”, съобщи Ройтерс. Виена е на първо място в списъка от 231 града за 9-а поредна година.

Отговор:Пръскането с карбамид е полезна практика, но в края на вегетацията. Особено за овошки, които през годината са имали силно нападение от струпясване, като ябълки и круши. За тази цел в началото на...
youtube video
Към галерията с видеа