За нови ябълкови насаждения се избират устойчиви сортове

23 ноември 2017
Растениевъдство
0
23463
1 2 3 4 5 6 7 8
 

Използва се само качествен разсад с отличен здравен статус

Гергана Младенова

Ябълките се нареждат на 4-то място по производство на плодове в световен мащаб. Те са разпространени повсеместно в нашата страна и проявяват голяма пластичност по отношение на почвено-климатичните фактори в различните райони. Особено подходящи условия за отглеждане на ябълки за плод са долините на реките и припланинските райони, както и планинските части на Южна и Югозападна България. Лимитиращ фактор за създаването на ябълково насаждение у нас се явяват ранните есенни и късните пролетни мразове в отделните райони, естествените валежи, максималните и минимални температури през отделните сезони и др.

За създаване на насаждение се взимат предвид няколко фактора - почва, светлина, топлина и влага.

Подходяща е плодородна почва, с лек механичен състав, добра влагозадържаща способност и рН от 5,1 до 6,5. Нивото на подпочвените води не бива да надвишава 1,2-2 м в зависимост от подложката (семкова или вегетативна). В условията на нашата страна добри добиви се получават при поливни условия, тъй като количеството на естествените валежи не обезпечава потребностите на културата от 800-1200 куб. м вода на декар. През различните фази от развитието на ябълките са необходими различни температурни суми. Тези особености се вземат предвид в райони с късни пролетни мразове.

Подготовка на терена

Площта се почиства от плевели, храсти и камъни. Подравнява се или се терасира в зависимост от релефа. Подходящи предшественици за ябълките са многогодишните треви, някои зеленчукови и окопни култури и др. Избягва се създаването на ново насаждение на мястото на старо, заради т. нар. почвена умора и намножаването на характерни вредители. При високо ниво на подпочвените води се прави дренаж за отводняване. Извършва се запасяващо подхранване, след определяне количествата на основните макроелементи (фосфор и калий) с почвен анализ. Торовете се разхвърлят и заорават на дълбочина 60-70 см с риголването. Оборският тор може да се внесе със следваща по-плитка обработка. Площта се подравнява отново при необходимост и се маркира.

Изкопават се ямки с подходяща дълбочина. Най-добро прихващане се получава при есенно засаждане след листопада. Мястото на присадката трябва да остане на 5-6 см над почвената повърхност. Препоръчително е младото дръвче да се привърже към опорно колче.

Изисквания към посадъчния материал

Посадъчният материал трябва да отговаря на стандартите и да притежава необходимите документи за качество и произход.

За добро прихващане се предпочитат дръвчета с едногодишна културна част. В зависимост от подложката фиданките трябва да отговарят на няколко размера. На семенна подложка дръвчето трябва да е с височина над 110 см, дебелината му над мястото на присаждане трябва да е 1,2 см, а кореновата система трябва да има поне 3 скелетни разклонения с дължина над 20 см. При умерено растящи клонови подложки размерите са съответно - 1 м височина, 1 см дебелина и 20 см коренова система. За слаби клонови подложки и сортове от тип спър - 80 см височина, 0,9 см дебелина и 15 см коренова система.

Подложки

Културните сортове ябълки се присаждат на семенни и вегетативни (клонови) подложки. Присадените на семенна подложка дръвчета са по-неизравнени по сила на растеж, по добиви и влизат в плододаване по-късно. Тези подложки се предпочитат, когато ще се създава насаждение без напояване и в по-студени райони. Клоновите подложки осигуряват слаба растежна сила, но ранно встъпване в плододаване, както и по-качествени плодове. Те се разделят в две основни групи в зависимост от растежната сила на присадниците - слаборастящи (парадиз - М) и среднорастящи (дусен - ММ). Най-широко разпространени слаборастящи подложки са М9, М26 и М27. От среднорастящите подложки в серията ММ най-масово застъпени са ММ106 и ММ111.

Известни са над 10000 сорта ябълки. Изискванията към тях са красив външен вид и добри вкусови качества на плодовете, както и продължително съхранение и устойчивост на транспорт. Дърветата трябва да са устойчиви на основните болести и да плододават редовно. По период на зреене ябълковите сортове са разделени в две групи - летни и есенно-зимни.

Летни сортове

Виста бела е американски ранен сорт. Плодовете узряват през юли. Кожицата им е виолетова, а плодовото месо - бяло. Ябълките са сладки, съвсем леко накиселяват. Дървото е силно растящо и плододава редовно.

Молиз делишес е американски сорт, който зрее през август. Плодовете са средно едри с преобладаваща червена окраска. Те са сочни, ароматни и с отлично качество. Издържат на съхранение до един месец. Дървото е силно растящо и плододава редовно.

Акане - японски сорт със средно едри плодове. Кожицата им е жълто-зелена, а плодовото месо - бяло. Узряват през август. Качеството е добро, а вкусът- сладко-кисел. Издържат на съхранение около два месеца.

Дървото е слабо до умерено растящо с добра родовитост.

Есенно-зимни сортове

Приам - френски сорт със средно едри плодове обагрени в зелено- жълто и ярко червено. Те са сочни, сладки с лек аромат и финно зърнеста структура. Издържат съхранение. Дървото е с умерена растежна сила, плододава редовно и е устойчиво на струпясване и брашнеста мана.

Либерти е американски сорт със средноедри плодове, които узряват през семптември. Цветът на кожицата е червен, а плодовото месо е кремаво.

Плодовете са крехки, сочни с възкисел вкус. Издържат съхранение до февруари. Дървото има умерен до силен растеж и устойчивост на струпясване.

Купър 4 е спър тип. Плодовете са средно едри, узряват през септемви. Кожицата е червена, а плодовото месо- кремаво. Ябълките са сочни, сладки и ароматни. Дървото е слабо растящо и не е устойчиво на струпясване.

Мелроуз - американски едър сорт. Плодовете са оцветени в жълто, зелено и червено. Вкусът им е сладко-кисел и с аромат. Дървото е умерено растящо, слабо чувствително на струпясване.

Мицу - японски сорт с едри до много едри плодове. Кожицата е жълта, както и плодовото месо. Вкусът е сладък или съвсем леко кисел и ароматен. Дървото е умерено растящо. Сортът е триплоиден.

Чадел е югославски сорт със средно едри до едри плодове. Зрее края на септември. Плодовете са сладко- кисели и сочни. Издържат дълго на съхранение. Дървото е родовито с умерена растежна сила.

Шарден е френски сорт. Плодовете са едри до много едри, сочни, слабо кисели и ароматни. Цветът им е жълт. Издържат на съхранение. Дървото е силно растящо, слабо чувствително на струпясване.

Други разпространени сортове у нас са Грени Смит, Фуджи, Флорина, Джонаголд, Червена и Златна превъзходна и т.н. Стари сортове без икономическо значение, но с отлични качества за домашно отглеждане са Зимна златна пермена, Зимна бананова, Английска и Канадска ренета, Кандиле, Бухавица и др.

Нови сортове се създават и у нас. Един от тях е Бесапара. Плодовете му са едри, леко оребрени. Кожицата е основно светлозелена, но е покрита с червен покровен цвят. Плодовото месо е сочно и ароматно. Бесапара зрее през септември. Дървото е умеренорастящо и родовито, устойчиво на струпясване. Други нови сортове са Горана, Елегия, Мартиника, Марлена, Сияна.

Формировки и разстояния на засаждане

Разстоянието на засаждане зависи от сортоподложковата комбинация и подхоящата формировка.

При свободно растяща корона и семенна подложка разстоянието от дръвче до дръвче се препоръчва да бъде 6 м.

При средно растящите подложки - 4,5 м междуредово и 2,5 м вътрередово разстояние, а при слаборастящи подложки съответно 4 х 1,5-2 м. В зависимост от силата на растеж и естествения хабитус на дърветата подходящи формировки са с подобрена етажна корона свободно растящ храст, стройно вретено и др. Напоследък се създават супер интензивни насаждения с колонни дървета и опорна конструкция.

Грижи за насаждението

Първите 3-4 години от създаването на насаждение не е необходимо да се извършва допълнително торене. Запасяващото е достатъчно. След третата година се препоръчва внасяне на 5-10 кг а.в. азот два пъти през вегетацията.

Първото внасяне е през април, а второто - през юни. Когато започне плододаването торовата норма се завишава и се внася на три пъти. В пълно плододаване количеството азот достига 15-18 кг а.в./дка. През 3-4 години се внасят фосфорни и калиеви торове (около 15-30 кг а.в.), както и оборски тор (3-4 т/дка). През вегетацията се извършват 3-5 поливки, като последната е в края на август. В зависимост от сортоподложковата комбинация и избраната формировка насаждението встъпва в плододаване на втора-трета-четвърта година. През това време се извършват резитби за оформяне и се поддържа добра агротехника.

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Още от Растениевъдство
8226
0

Мариян Маринов планира увеличаването ѝ, както и създаване на 10 дка със сливи Тревогите му са дали ще удържи на пазарния дъмпинг на полските и италианските ябълки Жени Владинова с. Глава, общ.

4392
0

Стремежът на Монсанто да запази продукта си за борба с плевелите на европейския пазар е изправен пред друго предизвикателство. Франция вече планира поетапно да прекрати действието на активната

2628
0

Подписване на научно сътрудничество в областта на растителните генетични ресурси между Аграрния университет в Казахстан и Института по растителни генетични ресурси "К.

5049
0

Съвместен открит ден под мотото „Заедно в земеделието“ проведоха Еуралис Семена, БАСФ и КВС България. Форумът се организира за трета поредна година и традиционно събира водещи производители от

1845
0

Съвместен открит ден проведоха фирмите Екофол, Пионер и Дюпон в землището на с. Якимово, Монтанско. Фермерите, присъствали на форума, се запознаха с част от технологията на отглеждане на царевица и

Още от Фермер
3906
0

Цяла седмица дъжд, и мълнии, по морето се оправя в четвъртък Седмицата ще е облачна и дъждовна с температури, по-ниски от обичайното за края на юли, съобщиха от синоптичната фирма TV-MET.

7137
0

В разгара на лятото ядем скъпи тиквички, домати, патладжани, домати Пенсионерката Велика Василева посегна към сергията с тиквички и сложи шест бройки в чантата. Когато видя цената им от 1,80 лв.

8820
0

Изместили работниците от Сенегал и Гана Те печелят между 50 и 75 евроцента на час и са деца роби – става дума за българчета от ромски етнос, пише обширно изследване за мафията в земеделието в Южна

3897
0

Умъртвени и загробени са всички животни в Шарково, съобщи министърът на земеделието Румен Порожанов, цитиран от БГНЕС. Порожанов добави, че се надява изолацията на Шарково вече да е приключила.

6561
0

Но в прогнозата за реколтата все още може да се намеси сушата Асоциацията на производителите на картофи картофеля NEPG, която включва редица страни от Северозападна Европа,

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Изгубихме баланса между държавния и корпоративния интерес и е време да върнем този дебат, казва председателят на икономическата комисия в парламента и депутат от БСП - БСП обяви икономическата програма за България. Опитайте да ѝ дадете обективна оценка, каква ще бъде тя? - Като истинска визия за България. След 10 години членство в ЕС.

Умна и добра, казват учители и съученици за златната шампионка на троен скок Родителите ѝ се боят, че славата я спохожда твърде рано Тя е едва 16-годишна, а вече е световен шампион на троен скок. Александра Начева е златното пловдивско момиче, отличничката на елитната гимназия “Иван Вазов”. Десетокласничката еднакво леко усвоява испански език и

Tрадиционната диета “Аткинс” е сред най-популярните, но има странични ефекти. Много специалисти я отричат заради заложените в нея месо и животински мазнини и твърдят, че не влияе на “лошия” холестерол. “Еко-Аткинс” заменя пържолите и бекона с плодове, зеленчуци, пълнозърнести, здравословни мазнини, соеви, бобови, ядки, семена.

Отговор:Описанието не е достатъчно, за да се определи вредителя. Ако стъблата са полегнали вследствие на повредата, няма какво да се предприеме. Неприятел, който вече се е вгризал, независимо дали в стъбло,...
youtube video
Към галерията с видеа